Met wie werkt IDlab samen?

Het IDlab is een vrijplaats voor interdisciplinaire samenwerking. Met, voor en door studenten, docenten en verschillende opleidingen binnen de school. Maar juist ook met de buitenwereld: kunstenaars, andere academies en disciplines, universiteiten, theaters, festivals en mediabedrijven.

Het IDlab werkt op dit moment al nauw samen met de VRacademy van de Nederlandse Filmacademie (NFA). We verwachten dat ontwikkelingen in virtual en augmented reality ervoor zullen zorgen dat de grenzen tussen onze kunstdisciplines en academies verder vervagen. De VRacademy vind je op het marineterrein achter het Scheepvaartmuseum. Zo zitten we middenin deze Amsterdamse hub voor de creatieve industrie. 

Met de Academie van Bouwkunst ontwikkelen we een speciale werkplaats voor 3D en 2D printing en cutting. Je vindt er 2D of 3D digitale fabricagegereedschappen voor het snijden, bewerken, beeldhouwen of printen in 3D. Ook deze werkplaats zit op het marineterrein.

We nemen deel aan internationale research community Transmission In Motion van de Universiteit van Utrecht. Hier wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerkingen tussen de geesteswetenschappen, wetenschappen en kunst, en met partners uit de industrie, zorg en onderwijs. Binnen het netwerk in Amsterdam komt die zoektocht samen in ARIAS: Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences, en ACIN: Amsterdam Creative Industries Netwerk

Op projectbasis werken of werkten we samen met de volgende partners: PIPS:lab, Ulrike Quade Compagny, Urland, L’Ecole des Sables, ICK amsterdam, Amsterdam Light Festival, STRP Festival, het Kröller-Müller Museum, Contact Amsterdam, Rembrandthuis, Conservatorium van Amsterdam, Breitner Academie, Academie voor Bouwkunst, Eye en Instituut voor Beeld en Geluid.

Het IDlab werkt graag samen met tal van disciplines, juist ook buiten de school. In die samenwerking hebben wij met onze studenten die andere disciplines ook veel te bieden: jonge kunstenaars met performatief talent en oog voor de reële belevingswerelden om ons heen. Voorbij de afgesloten helmen, virtualiteit en bubbels!
 
Zie je mogelijkheden of heb je ideeën om met ons samen te werken? Stuur een korte mail aan atd-idlab@ahk.nl

Delen