Binnen het IDlab ontwikkelen we allerlei innovatieve onderwijsprojecten. Bekijk hier de inspirerende voorbeelden van onderwijsprojecten op initiatief van één opleiding.

Januari 2019 - In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt, de beroemdste schilder allertijden, stierf. Dit wordt door twaalf steden en tal van musea herinnerd tijdens het Rembrandtjaar. Museum Het Rembrandthuis biedt bezoekers gedurende het jaar een programma waarin de persoon Rembrandt centraal staat. De eerste expositie gaat over Rembrandts Sociale Netwerk.

De opleiding Design & Technologie van onze academie werkt samen met het Rembrandthuis aan een presentatie in het kader van het Rembrandtjaar. Bronmateriaal vormt een muziektheatervoorstelling over het leven van Rembrandt die in 2004 werd geschreven. Destijds werd de voorstelling om financiële redenen nooit uitgevoerd. Het libretto is geschreven door Ernst van de Wetering en de muziek door Burkhardt Soll. De geluidsopnamen van het orkest zijn er nog. Dit vormt een voorstudie voor een groter muziektheaterproject, dat mogelijk eind 2019 van start gaat.

We willen een teaser uitbrengen met projecties op de gevels van Het Rembrandthuis en de Academie voor Theater en Dans, die er tegenover ligt.

21 september 2018- Twisted signs is een performance die je meeneemt door de orkaan Sandy die in 2012 over New York raasde. Geïnspireerd door het album Landfall van Laurie Anderson werkten verschillende disciplines samen aan deze interactieve installatie. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve projectie in combinatie met menselijke beweging. Als toeschouwer word je meegenomen in een audiovisuele trip. Je ziet een landschap ontstaan met de dolende, verweesde mens na de orkaan.

Om de performance te realiseren leerden studenten van de opleiding Design & Technologie op de VRacademy werken met Motion Capture en met Unity. Motion Capture is een techniek waarmee je bewegingen van mensen kunt kopiëren naar realistische animaties. Bijvoorbeeld door op een proefpersoon lichtjes aan te brengen en deze plekken een vaste positie te geven. Unity is een cross-platform game-engine voor de ontwikkeling van computerspellen voor de pc, consoles, mobiele apparaten en websites. In het IDlab pasten de studenten hun nieuwe kennis toe in een live-presentatie met performers. De studenten maakten verder gebruik van VJ-software Resolume en QLab voor Show Control.

Jaarlijks aanbod - Studenten van de ATKA leren in serie workshops hoe te acteren voor de camera.

13 tot 16 februari 2018 - Tijdens het Inside Movement Knowledgde onderzoeksproject (IMK 2008 -2010) werden nieuwe methoden ontwikkeld voor het documenteren, doorgeven en bewaren van hedendaagse choreografische kennis en danskennis. Destijds werd daartoe de Double Skin/Double Mind-installatie ontwikkeld.

Van 13 tot 16 februari 2018 werd deze installatie voor nieuw onderzoek opgesteld in het IDlab. Studenten en deelnemers konden de installatie zelf ervaren en er waren presentaties en discussies.
Hoofddoel van dit onderzoek was om na te gaan in hoeverre de installatie nog voldoet en in hoeverre er technologische updates mogelijk zijn. Ook evalueren we of de resultaten van het IMK-project nog voldoen en of er nieuwe doelen of waarden vallen te formuleren.

2018/2019 - Tweedejaars studenten van de Regie Opleiding leren over digital storytelling in 360-gradenfilm op Samsung VR. Onder begeleiding van Niki van Sprundel van IDlab, Quirine Racké en Helena Muskens, in samenwerking met de VRBase en VRacademy.

Delen