Poëtisch laboratorium voor digitale technologieën

Experimenteel, interdisciplinair, inspirerend

De missie van het IDlab
Het IDlab (Interdisciplinair Digitaal Laboratorium) geeft de nieuwste digitale ontwikkelingen een plek binnen de Academie voor Theater en Dans. En zo binnen de podiumkunsten van de 21ste eeuw. Wat kunnen nieuwe technieken voor ons betekenen?

Het IDlab brengt vernieuwing en experiment in het hart van de academie. Wij zijn een laboratorium om te experimenteren met digitale ontwikkelingen en technieken. Denk bijvoorbeeld aan videomapping, virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (XR), gametechnologie en 360-gradenvideo of -audio.

Het IDlab is een vrijplaats voor interdisciplinaire opleiding overstijgende samenwerking. Met, voor en door studenten, docenten en verschillende opleidingen binnen de school. Maar juist ook met de buitenwereld: kunstenaars, andere academies en disciplines, universiteiten, theaters, festivals en mediabedrijven.

Zo werkt het IDlab nauw samen met de VRacademy van de Filmacademie. Met de Academie voor Bouwkunst ontwikkelen we een speciale werkplaats voor 2D of 3D digitale fabricagegereedschappen.

Ook maken we deel uit van een aantal academische samenwerkingsverbanden zoals ACIN Amsterdam Creative Industries Netwerk, ARIAS Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences en
de internationale research community TIM Transmission In Motion van de Universiteit van Utrecht.

Het IDlab heeft twee ruimtes: IDlab Studio en IDlab Atelier. Hier organiseren we een programma vol interdisciplinaire onderwijsprojecten, workshops en onderzoeken. En bovenal: inspirerende ontmoetingen in de vorm van meet-ups en lectures.

Delen