Kwaliteitsafspraken - wat zijn dat?

Kwaliteitsgelden zijn bedoeld om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dit kwaliteitsgeld is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, en moet ten goede komen aan studenten en onderwijs. De plannen die we hiervoor binnen de ATD gemaakt hebben zijn sinds het begin van 2019 in werking gezet. Onze medezeggenschapsorganen; de Academieraad en de Opleidingscommissies, zijn nauw betrokken bij de invulling en evaluatie. De besteding van het geld is gebonden aan een viertal aantal landelijk afgesproken thema's.

 

A. Onderwijsdifferentiatie

Bij onderwijsdifferentiatie gaat het erom dat we onze studenten meer mogelijkheden bieden om vóór en ná de studie van onderwijs te profiteren. Een deel van het geld gaat daarom naar de 5 O'Clock Class. Zo houden we onze dansvooropleiding betaalbaar en toegankelijk.

Een ander deel gaat naar THIRD van DAS Research van DAS Graduate School. Bij THIRD krijgen kunstenaars die al in het veld werkzaam zijn de mogelijkheid om zich te specialiseren. Onderzoeksvragen worden aangescherpt en kunstenaars bereiden zich voor op een artistiek academische promotie.

B. Onderwijsintensiteit en faciliteiten

We investeren in het IDlab op de vijfde verdieping. Studenten, opleidingen en gasten uit het werkveld kunnen hier experimenteren met de nieuwste digitale ontwikkelingen. Met inzet van de kwaliteitsafspraken is het IDlab nu the State of the art. De programmaleider van het IDlab is Erik Lint.

In onze school leeft een toenemende behoefte aan repetitieruimtes, maar het gebouw is regelmatig vol. Een deel van de kwaliteitsafspraken zetten we in om extern studio’s en werkruimtes te huren. Binnen Amsterdam is dat niet eenvoudig: het aanbod is klein en de prijzen zijn hoog. We doen ons best om aan de vraag van studenten en opleidingen te voldoen.

Sinds dit jaar is er extra mankracht aan boord om studenten productioneel en technisch bij te staan.

C. Begeleiding studenten

Het project Zorg en Advies op de ATD heeft het doel om een samenhangend systeem voor studentenwelzijn te ontwikkelen. De voorzieningen worden zoveel mogelijk ingebed in het onderwijs. Voorbeelden van activiteiten zijn: het aanbieden van mentorentraining en en mentorenintervisie, coaching, mindfulnesstrainingen tegen gereduceerd tarief, workshops mentale vaardigheden voor studenten en betere zichtbaarheid van iedereen die zich inzet voor studentenwelzijn in de ATD. 

Het studentenbureau 'Student Life' verschaft informatie die je nodig hebt om in Amsterdam te studeren. Met name voor internationale studenten gaat het om advies rond zaken als wonen, verzekeren en taalcursussen. Daarnaast heeft Student Life een uitzendbureau voor studenten, waar klusjes binnen de academie worden aangeboden. Ondertussen verkennen we ook de mogelijkheden van een impresariaat. Barbara de Boer is de coördinator.

Het verbeteren van onze verblijfs- en ontmoetingsruimtes is een door studenten veel geuite wens. Facilitair manager Niki Lemmens is langs alle opleidingen gegaan om de behoeftes te inventariseren. Een mooi voorbeeld van wat mogelijk is: op de achtste verdieping is met succes een ontmoetingslokaal alias keuken gerealiseerd. En op de vijfde verdieping is eenernieuwde en verbeterde ruimte gerealiseerd. Na rondes langs de medezeggenschapsorganen in de ATD werd duidelijk dat er veel behoefte is aan plekken om in een kleine samenstelling samen te zitten. Een ruimte waar je met een klein clubje kan overleggen, iets kan eten of drinken of gewoonweg even loungen

D. Professionalisering van de docenten en studiesucces

Het Platform Diversiteit, inmiddels Platform 2025 genaamd, is opgericht om een inclusieve academie tot stand te brengen. Het platform wordt gevormd door studenten, docenten, medewerkers en alumni. De ontwikkeling van diversiteit en inclusie, zowel onder de studenten, docenten als in het curriculum, is iets wat onze voortdurende aandacht verdient.

Om te zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt in de culturele sector is een aantal  jaar geleden de Fair Practice Code gelanceerd. Waarden als solidariteit, transparantie, vertrouwen, diversiteit en duurzaamheid staan hierin centraal. Om afstudeerders inzichten en handvatten te geven voor de praktijk is de Fair Practice Module ontwikkeld. Deze module is een 'pleidooi voor het moeilijke gesprek'.

 

 

Delen