Kwaliteitsafspraken - wat zijn dat?

Kwaliteitsgelden zijn bedoeld om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dit kwaliteitsgeld is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, en moet ten goede komen aan studenten en onderwijs. De plannen die we hiervoor binnen de ATD gemaakt hebben zijn sinds het begin van 2019 in werking gezet. Onze medezeggenschapsorganen; de Academieraad en de Opleidingscommissies, zijn nauw betrokken bij de invulling en evaluatie. De besteding van het geld is gebonden aan een viertal aantal landelijk afgesproken thema's.

 

A. Onderwijsdifferentiatie

Bij onderwijsdifferentiatie gaat het erom dat we onze studenten meer mogelijkheden bieden om vóór en ná de studie van onderwijs te profiteren. Een deel van het geld gaat daarom naar de 5 O'Clock Class. Zo houden we onze dansvooropleiding betaalbaar en toegankelijk.

Een ander deel gaat naar THIRD van DAS Research van DAS Graduate School. Bij THIRD krijgen kunstenaars die al in het veld werkzaam zijn de mogelijkheid om zich te specialiseren. Onderzoeksvragen worden aangescherpt en kunstenaars bereiden zich voor op een artistiek academische promotie.

B. Onderwijsintensiteit en faciliteiten

We investeren in het IDlab op de vijfde verdieping. Studenten, opleidingen en gasten uit het werkveld kunnen hier experimenteren met de nieuwste digitale ontwikkelingen. Met inzet van de kwaliteitsafspraken is het IDlab nu the State of the art. De programmaleider van het IDlab is Erik Lint.

In onze school leeft een toenemende behoefte aan repetitieruimtes, maar het gebouw is vol. Een deel van de kwaliteitsafspraken zetten we in om extern studio’s en werkruimtes te huren. Binnen Amsterdam is dat niet eenvoudig: het aanbod is klein en de prijzen zijn hoog. We doen ons best om aan de vraag van studenten en opleidingen te voldoen.

Sinds dit jaar is er extra mankracht aan boord om studenten productioneel en technisch bij te staan.

C. Begeleiding studenten

De ATD werkt aan de ontwikkeling van een Zorgadviesteam dat begeleiding, coaching en opvang kan bieden, zowel op fysiek, praktisch als psychisch niveau. Dit team dat zal bestaan uit de decaan, de vertrouwenspersoon en de psycholoog, vormt een vangnet om studenten beter te kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met groepen studenten, om de behoeften goed in kaart te brengen. Onder leiding van Liesbeth Koot zal de uitkomst hiervan in de loop van het jaar omgezet worden in beleid.

Het studentenbureau 'Student Life' verschaft informatie die je nodig hebt om in Amsterdam te studeren. Met name voor internationale studenten gaat het om advies rond zaken als wonen, verzekeren en taalcursussen. Daarnaast heeft Student Life een uitzendbureau voor studenten, waar klusjes binnen de academie worden aangeboden. Ondertussen verkennen we ook de mogelijkheden van een impresariaat. Barbara de Boer is de coördinator.

Het verbeteren van onze verblijfs- en ontmoetingsruimtes is een door studenten veel geuite wens. Facilitair manager Niki Lemmens gaat langs alle opleidingen om de behoeftes te inventariseren. Met goede ideeën kun je bij haar terecht! Een mooi voorbeeld van wat mogelijk is: deze zomer werd op de achtste verdieping met succes een ontmoetingslokaal alias keuken gerealiseerd. 

D. Professionalisering van de docenten en studiesucces

Het Platform Diversiteit is opgericht om een inclusieve academie tot stand te brengen. Het platform wordt gevormd door studenten, docenten, medewerkers en -op dit moment- één alumnus. Dit schooljaar zijn we intensief met inclusie en diversiteit van start gegaan; de introductiedagen stonden volop in het teken hiervan. De ontwikkeling van diversiteit en inclusie, zowel onder de studenten, docenten als in het curriculum, is iets wat onze voortdurende aandacht verdient.

Om te zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt in de culturele sector is een aantal  jaar geleden de Fair Practice Code gelanceerd. Waarden als solidariteit, transparantie, vertrouwen, diversiteit en duurzaamheid staan hierin centraal. Om afstudeerders inzichten en handvatten te geven voor de praktijk is de Fair Practice Module ontwikkeld. Deze module is een 'pleidooi voor het moeilijke gesprek'.

 

 

Delen