Naar inhoud
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier

Collegegeld

Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit.

Om studenten wat financiële ademruimte te geven in de coronatijd, heeft de overheid besloten dat iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert een korting op het collegegeld krijgt.

Lees hier verder om te zien wat dit voor jou betekent. Het volledige tarief is: € 2.168, het gehalveerde tarief is: € 1.084 en het lage wettelijke tarief voor eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten lerarenopleiding is: € 542. Let op: de genoemde tarieven zijn onderdeel van een wetsvoorstel dat in voorbereiding is en zijn pas definitief als de wet is aangenomen. 

Je komt in aanmerking voor het wettelijke tarief als je:

 • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad op moment van inschrijving voor een bachelor, een mastergraad op moment van inschrijving voor een master, of een Associate degree, bachelor- of mastergraad op moment van inschrijving voor een Associate degree. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

 • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
 • de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
 • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
 • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
 • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
 • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Regeling voor Britse studenten
Zie het tabblad ’Britse studenten en de Brexit’.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het collegegeld voor alle eerstejaars studenten die in aanmerking komen voor het wettelijk tarief te halveren. De wet is in werking getreden in studiejaar 2018-2019 (september 2018). Voor studenten die starten met een docentenopleiding wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd.

Voor deze halvering komen in aanmerking studenten die in studiejaar 2018-2019 of later voor het eerst aan een bacheloropleiding of een associate degree aan een hogeschool of universiteit beginnen. Ben je al ingeschreven geweest aan een universiteit of hogeschool, dan geldt de halvering niet voor jou. De halvering geldt niet voor de instellingstarieven.

Alle informatie met betrekking tot de halvering van het collegegeld en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2020-2021.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.200
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.465
 • Master Kunsteducatie: € 5.200
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.200
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.465
 • Master Applied Museum and Heritage Studies: € 8.465
 • Associate degree Technische productie: € 5.200
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.200

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Voor het instellingstarief geldt een korting van €1.084 voor het studiejaar 2021-2022, onderstaand vind je de nieuwe bedragen:

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 4.177
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 7.480
 • Master Kunsteducatie: € 4.177
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 4.177
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 7.480
 • Master Applied Museum and Heritage Studies: € 7.480
 • Master DAS Creative Producing: € 4.177
 • Associate degree Technische productie: € 4.177
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 4.177

NB: In verband met een wetswijziging zullen de tarieven van het instellingscollegegeld voor studenten van buiten de EER waarschijnlijk substantieel gaan stijgen. De tariefwijziging gaat naar verwachting in vanaf studiejaar 2022-2023. De Rijksoverheid heeft het voornemen een overgangsregeling in te stellen voor niet EER-studenten die al vóór deze datum aan de instelling studeren en hun studie onafgebroken voortzetten. Details van deze regeling zijn nog niet bekend. De stijging van de tarieven zal naar verwachting van de AHK iets minder sterk zijn voor de masterprogramma's Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur en Applied Museum and Heritage Studies, en de bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort).

Dit zijn de tarieven voor collegejaar 2021-2022.

Vooropleidingen:

 • Vooropleiding bachelor Muziek (Klassieke muziek en Jazz): € 1.425
 • Voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.000
 • Jong talent Klassiek (Sweelinck Academie): € 1.425
 • Jong talent Jazz (Junior Jazz College): € 1.425
 • Jong talent Percussion Friends: € 1.500
 • Vooropleiding Nationale Balletacademie: €1.500, non EU-leerlingen € 3.500
 • 5 o'clock class (Academie voor Theater en Dans): Junior € 625, Teen € 900, Peer €1.000
 • Pre-master Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: €1.084
 • Pre-master Architectuur en Techniek: €1.084

Post-hbo-onderwijs:

 • Beroepskunstenaars in de klas: € 2.850
 • Post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.300

Examengeld:

 • Inschrijving als extraneus € 900

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit geldt ook voor studenten van buiten de EER. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Zie ook: AHK-regeling instellingstarieven (PDF)
 

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft gevolgen voor de hoogte van het collegegeld van veel Britse studenten, tenzij zij op 31 december 2020 stonden ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het is belangrijk dat de studenten die op of voor die datum stonden ingeschreven, vóór 1 juli 2021 een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Voor studenten die ná 31 december 2020 in Nederland zijn komen wonen of tijdelijk weg zijn geweest is de situatie anders.

Kijk op de website van de IND voor meer informatie over Brexit en de gevolgen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Delen
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier