Student Life: voor studenten van studenten

De AHK, en dus ook de Academie voor Theater en Dans (ATD), ontvangt, net als andere hoger onderwijsinstellingen, vanaf 2019 extra kwaliteitsgelden om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteitsgelden zijn vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, en moeten ten goede komen aan studenten en onderwijs. De plannen die we hiervoor binnen de ATD gemaakt hebben zijn sinds het begin van 2019 in werking gezet. Ga naar Kwaliteitsafspraken om te zien waar de kwaliteitsgelden naar toe gaan. Deze plannen zijn goedgekeurd door het Academiebestuur en de Academieraad. 

Een van de doelen is het inrichten van een studentenbureau Student Life. Student Life wordt bemenst door studenten: het is voor studenten van studenten. Het studentenbureau 'Student Life' verschaft alle informatie die je nodig hebt om in Amsterdam te studeren. Met name voor internationale studenten gaat het om advies rond zaken als wonen, verzekeren en taalcursussen. Daarnaast heeft Student Life een vacaturebank voor studenten, waar klussen binnen de academie worden aangeboden. Ook verkent de academie de mogelijkheden om een impresariaat op te zetten. Op deze manier wordt het voor studenten mogelijk om een betaalde klus / baan uit te voeren binnen en buiten de academie.

Het Student Life programma is gebaseerd op vier met elkaar verbonden pijlers: zorg en advies, taalcursussen, alumni en vacatures voor studenten.

Zorg en advies
In de ATD bieden wij onderwijs op hoog niveau aan ambitieuze, getalenteerde, gepassioneerde en hardwerkende studenten. En zij ontwikkelen zich fantastisch. Tegelijkertijd zien we op (inter)nationaal niveau dat stress en soms angst onder studenten toeneemt. Er worden flinke eisen gesteld aan de studenten en zij stellen die ook aan zichzelf. Studenten die hulp of advies zoeken binnen deze pijler kunnen op ons intranet meer informatie vinden.

Taalcursussen 
In samenwerking met De Taalkamer bieden wij bij de ATD taalcursussen aan studenten aan. We gebruiken fondsen uit ons budget voor kwaliteitsborging om internationale studenten te helpen de Nederlandse taal te leren.

Alumni
De academie biedt sinds enige jaren een mooi online platform aan alumni via de Lichtingensite. Met het profiel laten studenten, toekomstige studenten zien hoe het is om een kunstopleiding aan de AHK te volgen. Zo kunnen studenten zich online profileren als artiest.

Vacaturebank
Vacaturebank voor studenten, waar banen / klussen binnen de academie worden aangeboden. Studenten kunnen op ons intranet de banen en klussen vinden.

Meer weten?
Studenten en medewerkers van de Acadmie voor Theater en Dans kunnen meer informatie over Student Life vinden door in te loggen op: myahk.nl

Delen