Geldzaken

Als je een opleiding gaat volgen aan de Academie voor Theater en Dans, schrijf je je in aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en moet je collegegeld betalen.

Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of Suriname. Het tarief is eveneens van toepassing op UAF-vluchtelingstudenten.

Studenten die al een opleiding hebben afgerond betalen (in de regel) een hoger tarief, evenals studenten van buiten de EER.

Voor de vooropleiding van de Nationale Balletacademie en de 5 o'clock class gelden andere tarieven.

Tarieven

Alle tarieven zijn te vinden op de website van de afdeling Studentenzaken van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen