Faciliteiten in het centrum van Amsterdam

De Academie voor Theater en Dans (ATD) staat midden in het dynamische centrum van Amsterdam. De bacheloropleidingen van de Academie voor Theater en Dans zijn allemaal gehuisvest in het gebouw aan de Jodenbreestraat 3 in Amsterdam. Het onderzoek en masteronderwijs van de academie, gebundeld in de ‘DAS Graduate School’ is gevestigd in het Grootlab, Overhoeksplein 2 in Amsterdam-Noord.

Het gebouw aan de Jodenbreestraat 3 wordt tevens bewoond door het Servicebureau en het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Ter ondersteuning van de studie heeft de ATD een aantal belangrijke faciliteiten en voorzieningen. De studentenzorg is in handen van een studentendecaan en een coördinator Health & Performance. Uitgebreide ICT-faciliteiten, met een persoonlijk account bieden de mogelijkheid om op school te studeren, te produceren, scripties te schrijven of via internet research te doen. Een uitgebreide bibliotheek & mediatheek en de website Beroepkunstenaar.nl hebben een schat aan informatie die ondersteuning geven bij de studie. Zowel inhoudelijk als zakelijk.

De Academie voor Theater en Dans is speciaal ontworpen voor dans- en theateronderwijs. De school heeft het karakter van een groot, professioneel theaterbedrijf: jaarlijks worden er zo’n 400 dans- en theaterproducties gerealiseerd. Alle voorzieningen zijn aanwezig om jouw artistieke ambities te verwezenlijken, in professioneel ingerichte studio’s en compleet geoutilleerde zalen. Er is een grote theaterzaal, een danstheater en er zijn diverse try-outstudio’s. De medewerkers van het kostuum- en het decoratelier, het IDlab, de bilbiotheek/mediatheek, de technici en producenten die aan de school verbonden zijn helpen je om jouw producties te realiseren.

De collectie van onze bibliotheek omvat 15.500 toneelteksten, 15.000 studieboeken, 1.700 titels bladmuziek, 65 tijdschriftabonnementen en 7.500 videoprogramma's.

Bezoekadres: Jodenbreestraat 3, Amsterdam
Postadres: Postbus 15323, 1001 MH Amsterdam
Telefoon: 020 - 527 76 30
E-mail: atd-bibliotheek@ahk.nl

Bibliothecarissen:

Marina Moolhuijzen
Lene Gravesen 
Lexis de Kiviet

Openingstijden:
maandag: 12.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag: 10.00-18.00 uur
vrijdag: 10.00-17.00 uur

Meer informatie op de bibliothekenwebsite van de AHK
Klik hier om te zoeken in de online catalogus

De Academie voor Theater en Dans heeft een decaan die de studenten met raad en daad bijstaat.

Studenten kunnen bij de studentendecaan terecht voor informatie en advies over allerlei (praktische) zaken die met de studie samenhangen.

De decaan heeft een onafhankelijke positie binnen de Academie voor Theater en Dans. Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk, er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven.

De decaan is er ook voor aspirant-studenten. Neem contact op met timon.hagen@ahk.nl

 

 

Internationalisering is op de Academie voor Theater en Dans een veelzijdig onderwerp. De verschillende opleidingen hebben veel contacten met en verbindingen naar het buitenland.

We hebben studenten en docenten die afkomstig zijn uit andere landen. En veel studenten gaan voor een stage naar het buitenland of nemen deel aan internationale initiatieven.

Om studenten en docenten informatie en begeleiding/coaching te bieden ten aanzien van internationale uitwisselingen en stages en beschikbare beurzen, heeft de ATD vanaf nu de ATD International Desk.

María Inés Villasmil (dansopleidingen) en Tom Willems (theateropleidingen) zijn de coördinatoren internationalisering ATD. Naast het informeren en begeleiden/coachen van studenten en docenten, gaan zij de komende tijd aan de slag met de ambities van de Academie voor Theater en Dans op internationaal gebied.

Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een danscarrière.

De fysieke en mentale belasting voor een dansstudent en een professioneel danser zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt.

Voor alle opleidingen Dans van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Dansgezondheid programma ontwikkeld. Het programma omvat drie delen: educatie, advies en begeleiding, en onderzoek.
Lees meer

Als student kun je terecht bij de vertrouwenspersonen binnen de AHK.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.
Kijk ook op Vertrouwenspersonen AHK

In het IDlab (Interdisciplinary Digital Lab) maak je kennis met de nieuwste digitale ontwikkelingen, zoals 360-gradenvideo en virtual en augmented reality.

Je krijgt de ruimte om te experimenteren met nieuwe technieken en te onderzoeken wat ze voor jou betekenen. Het IDLab huisvest ook de audiovisuele afdeling van de Academie voor Theater en Dans en bevindt zich op de vijfde etage (voorheen Beeldmedia). De afdeling bestaat uit:

  • een opnamestudio met regieruimte,
  • vier video-montagesets,
  • een kopieerruimte om videobanden, bestanden van voorstellingsregistraties en discs te kopiëren.

De afdeling heeft twee medewerkers: Paul van der Ploeg (afdelingshoofd) en Ward ten Voorde.

De hoofdactiviteit van de audiovisuele afdeling is het verzorgen van diverse videoworkshops en cursussen in samenwerking met de opleidingen. Daarnaast verleent het team advies aan docenten en studenten over het produceren van video-content en het gebruik van video-apparatuur in voorstellingen. Ook is het mogelijk om video-opname- en montage-apparatuur te gebruiken.Verder worden er voorstellingsregistraties gemaakt in opdracht van diverse opleidingen.


Het kostuumatelier van de Academie voor Theater en Dans beschikt over een zeer grote collectie theater- en danskostuums.

Alle studenten van de ATD kunnen hier gebruik van maken voor hun schoolgebonden voorstellingen, presentaties en projecten. Studenten van de ATD kunnen kostuums lenen en advies inwinnen over de kostumering van hun voorstellingen. Het kostuumatelier verzorgt workshops en lessen voor diverse opleidingen en biedt voor scenografiestudenten de mogelijkheid om kostuums uit te voeren.

Voor eindvoorstellingen verzorgt het kostuumatelier, in overleg met de choreograaf of regisseur, de kostumering - van ontwerp tot eindproduct.

De verschillende opleidingen van de  Academie voor Theater en Dans realiseren jaarlijks maar liefst 400 verschillende dans- en theaterproducties.

Om dit mogelijk te maken beschikt de school over een volledig geoutilleerd Danstheater, een zeer flexibel te gebruiken Theaterzaal (type black box), een geluidsstudio en twaalf try-outstudio’s, waar de studenten presentaties zelfstandig kunnen ontwikkelen en presenteren.

De techniek en faciliteiten van deze ruimtes en het onderhoud van de professionele technische apparatuur wordt verzorgd door een enthousiast team van tien personen.

Medewerkers van de afdeling Theatertechniek geven lessen in belichting, geluid, etc. Daarnaast geven zij adviezen, maken ontwerpen voor licht en geluid en begeleiden studenten bij hun voorstellingen.

Het Decoratelier van de Academie voor Theater en Dans verleent ondersteuning aan de voorstellingen op gebied van decors en rekwisieten. Deze kunnen worden geleend uit de opslag of in het atelier worden gemaakt. 

Spullen uit de opslag kunnen kosteloos worden geleend. Aan het maken van decors en rekwisieten zijn altijd kosten verbonden.

Het decoratelier is geen decorbouwbedrijf, maar werkt altijd samen mét studenten vóór studenten. De medewerkers van het atelier verlenen assistentie, beschikken over know-how, houden supervisie en bewaken het productieproces.

Delen