De faciliteiten van de ATD - om jouw dromen waar te maken!

Ons gebouw is speciaal ontworpen voor theater- en dansonderwijs. Elk jaar realiseren studenten maar liefst 400 dans- en theaterproducties. Alle voorzieningen zijn aanwezig om jouw artistieke dromen waar te maken: professionele studio’s, een grote theaterzaal, een danstheater en er zijn diverse try-outstudio’s.

De werkplaatsen, de bibliotheek, het IDlab en het Zorg en Advies team met Health & Performance staan voor je klaar om jouw artistieke plannen te realiseren.

Afdeling Theatertechniek

Decoratelier

Kostuumatelier

Bibliotheek

Faciliteiten in het centrum van Amsterdam

De Academie voor Theater en Dans (ATD) staat midden in het dynamische centrum van Amsterdam. De bacheloropleidingen van de Academie voor Theater en Dans zijn allemaal gehuisvest in het gebouw aan de Jodenbreestraat 3 in Amsterdam. Het onderzoek en masteronderwijs van de academie, gebundeld in de ‘DAS Graduate School’ is gevestigd in het Grootlab, Overhoeksplein 2 in Amsterdam-Noord.

Het gebouw aan de Jodenbreestraat 3 wordt tevens bewoond door het Servicebureau en het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Ter ondersteuning van de studie heeft de ATD een aantal belangrijke faciliteiten en voorzieningen. De medewerkers van het kostuum- en het decoratelier, het IDlab, de bilbiotheek/mediatheek, de afdeling theatertechniek (met o.a. twee geluidsstudio’s) staan voor je klaar. De studentenzorg is in handen van het Zorg en Advies team met een studentendecaan en een coördinator Health & Performance. Uitgebreide ICT-faciliteiten, met een persoonlijk account bieden de mogelijkheid om op school te studeren, te produceren, scripties te schrijven of via internet research te doen. Een uitgebreide bibliotheek en mediatheek en de website Beroepkunstenaar.nl hebben een schat aan informatie die ondersteuning geven bij de studie. Zowel inhoudelijk als zakelijk.

Bezoek de Bibliotheek Theater en Dans aan de Jodenbreestraat 3, fotogafie: Sjoerd Derine

De collectie van onze bibliotheek omvat 15.500 toneelteksten, 15.000 studieboeken, 1.700 titels bladmuziek, 65 tijdschriftabonnementen en 7.500 videoprogramma's.

Bezoekadres: Jodenbreestraat 3, Amsterdam
Postadres: Postbus 15323, 1001 MH Amsterdam
Telefoon: 020 - 527 76 30
E-mail: atd-bibliotheek@ahk.nl

Bibliothecarissen:
Marina Moolhuijzen
Sylvia Alting van Geusau
Lexis de Kiviet

Openingstijden:
maandag: 12:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m donderdag: 10:00 - 18:00 uur
vrijdag: 10:00 - 17:00 uur

Meer informatie op de bibliothekenwebsite van de AHK
Klik hier om te zoeken in de online catalogus

IDlab is een ontmoetingsplek en laboratorium waar studenten van verschillende opleidingen kennismaken met toepassing van nieuwe technologieën in de podiumkunsten. Het IDlab biedt een programma met interdisciplinaire onderwijsprojecten, workshops en ontmoetingen in de vorm van studium generale. Het IDlab slaat ook de brug naar de VRacademy van de filmacademies en andere academies.

De IDlab Studio is gevestigd op de vijfde verdieping. Het is een studio met speciale voorzieningen waar interdisciplinaire projecten en experimenten met o.a. 360 gradenprojectie en augmented en virtual reality gerealiseerd kunnen worden. In het IDlab atelier huist de redactie waar studenten en kunstenaars elkaar ontmoeten. Bezoek de eigen website van het IDlab.

De ruimte wordt o.a. gebruikt voor lessen, proefopstellingen, montages en ontmoetingen. Erik Lint (erik.lint@ahk.nl) is projectleider van het IDlab. Hij ontwikkelt in overleg met de opleidingen onderzoek- en onderwijsprojecten en workshops. Erik is o.a. met de Filmacademie in gesprek over een meerjarige samenwerking in het kader van de VRacademy.

De opleidingen van de Academie voor Theater en Dans realiseren jaarlijks maar liefst 400 verschillende dans- en theaterproducties. Om dit mogelijk te maken beschikt de school o.a. over een volledig geoutilleerd Danstheater, een zeer flexibel te gebruiken Theaterzaal (type black box), geluidsstudio's en try-outstudio’s.

De techniek en faciliteiten van deze ruimtes en het onderhoud van de professionele technische apparatuur wordt verzorgd door een enthousiast team van medewerkers van de afdeling Theatertechniek. Zij geven ook adviezen, maken ontwerpen voor licht en geluid, begeleiden studenten bij hun voorstellingen en geven lessen in licht, geluid, etc.

Het Decoratelier van de Academie voor Theater en Dans verleent ondersteuning aan de voorstellingen op gebied van decors en rekwisieten.

Het decoratelier werkt samen mét studenten vóór studenten. De medewerkers van het atelier verlenen assistentie, beschikken over know-how, houden supervisie en bewaken het productieproces.

Het kostuumatelier van de Academie voor Theater en Dans beschikt over een zeer grote collectie theater- en danskostuums.

Alle studenten van de ATD kunnen hier gebruik van maken voor hun  voorstellingen, presentaties en projecten. Het kostuumatelier verzorgt workshops en lessen, de kostumering van eindvoorstellingen en biedt voor scenografiestudenten de mogelijkheid om kostuums uit te voeren.

De Academie voor Theater en Dans heeft een decaan die de studenten met raad en daad bijstaat.

Studenten kunnen bij de studentendecaan terecht voor informatie en advies over allerlei (praktische) zaken die met de studie samenhangen.

De decaan heeft een onafhankelijke positie binnen de Academie voor Theater en Dans. Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk, er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven.

Timon Hagen is de decaan voor de bachelorstudeten.De decaan is er ook voor aspirant-studenten.
Neem contact op met timon.hagen@ahk.nl

Juul Beeren is de decaan voor de masterstudenten.
Neem contact op met juul.beeren@ahk.nl

 

Internationalisering is op de Academie voor Theater en Dans een veelzijdig onderwerp. De verschillende opleidingen hebben veel contacten met en verbindingen naar het buitenland.

We hebben studenten en docenten die afkomstig zijn uit andere landen. En veel studenten gaan voor een stage naar het buitenland of nemen deel aan internationale initiatieven.

Om studenten en docenten informatie en begeleiding/coaching te bieden ten aanzien van internationale uitwisselingen en stages en beschikbare beurzen, heeft de ATD vanaf nu de ATD International Desk.

María Inés Villasmil (dansopleidingen) en Tom Willems (theateropleidingen) zijn de coördinatoren internationalisering ATD. Naast het informeren en begeleiden/coachen van studenten en docenten, gaan zij de komende tijd aan de slag met de ambities van de Academie voor Theater en Dans op internationaal gebied.

Kijk ook op: International Desk
Download: algemene informatie ATD International Desk (PDF)
Vragen kun je stellen  via: atd-internationaldesk@ahk.nl

Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een danscarrière.

De fysieke en mentale belasting voor een dansstudent en een professioneel danser zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt.

Voor alle opleidingen Dans van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Health & Performance programma ontwikkeld, dat deel uit maakt van het Zorg en Advies team. Het programma omvat drie delen: educatie, advies en begeleiding, en onderzoek.

Lees meer

Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar.
 
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke, onpartijdige personen. Door de geheimhoudingsplicht die de vertrouwenspersoon heeft kun je openlijk en in vertrouwen je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon zal je opvangen, naar je luisteren en ruimte geven aan je emotie.
 
Wanneer je dat wenst zal de vertrouwenspersoon met je meedenken, je adviseren, informeren en begeleiden bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen met de voor- en nadelen daarvan en je helpen een keuze te maken. De vertrouwenspersoon zal naast je staan in de keuze die je maakt en je begeleiden en ondersteunen bij het de-escaleren en het beëindigen van het ongewenste gedrag.
De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Lees meer over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn op pagina Vertrouwenspersonen op MyAHK.

 

Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens/examens, dan kan je terecht bij de studentendecaan.
 
Studentendecaan
Studentendecaan Timon Hagen helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van de academie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK.
Overweeg je een studie aan de Academie voor Theater en Dans en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar Timon Hagen.

Trainingen
De AHK biedt studenten ieder jaar cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die de studievoortgang kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining of een training rondom planning en timemanagement. Kijk hier voor meer informatie.

Coaches

In deze tijd is het belangrijk om elkaar te helpen. Daarom biedt de Academie voor Theater en Dans maximaal vier sessies coaching aan alle studenten die dit willen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

> lees meer

Studentpsychologen

Studentenpsychologen bieden kortdurende hulp bij studieproblemen en / of persoonlijke problemen. De studentenpsychologen streven ernaar om korte een-op-een (niet-therapeutische) begeleiding te bieden om studenten te ondersteunen met studieproblemen en psychologische, sociale en / of emotionele spanningen die hun studie- en prestatievoortgang belemmeren.

Als de studentenpsycholoog de studenten niet de ondersteuning kan bieden die ze nodig hebben, worden zij doorverwezen naar hun huisarts of in sommige gevallen andere ondersteunende instanties.

In de voortdurende discussies over de relatie tussen de school en de omringende wereld en het werkveld is diversiteit en inclusie een terugkerend en belangrijk onderwerp.

> lees meer over het Platform Diversiteit en Inclusie

De ATD heeft belangrijke faciliteiten ter ondersteuning van je studie, fotografie: Bart Grietens

Delen