Colofon

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal is afkomstig van o.a.: Johan Anthonius, Eddi de Bie, Nellie de Boer, Bob Bronshoff, Ben van Duin, Bram de Goeij, Bart Grietens, Leon Hendrickx, Caroline Hermans, Jean van Lingen, Thomas Lenden, Theo van Loon, Antoinette Mooy, Robert van der Ree, Orfee Schuijt, Olivier Wecxsteen.

Delen