Kwaliteitszorg in de Academie voor Theater en Dans

Kwaliteitszorg opleidingen
De opleidingen hebben veel aandacht voor kwaliteitszorg. De opleidingen volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied in de podiumkunsten. Indien nodig worden deze geïmplementeerd in het opleidingsprogramma. Studieonderdelen worden geëvalueerd of getentamineerd. De gegevens die hieruit voortkomen worden verwerkt en besproken tijdens docentenvergaderingen. Daarmee hebben de opleidingen adequate data waarmee het onderwijs kan worden bijgesteld en voldoet aan de eisen die het beroepsveld en het ministerie van OCW en de NVAO aan hen stelt.

Kwaliteitszorg
De Academie voor Theater en Dans (ATD) organiseert haar eigen kwaliteitszorg. De afdelingen Dans, Theater en Scenografie, Design & Technologie en Productie van de ATD werken aan de twee hoofdfuncties van kwaliteitszorgbeleid: borging van de bestaande kwaliteit en het verbeteren van het bestaande aanbod. Het beleid betreft alle onderdelen van de organisatie: de visie, het curriculum, de faciliteiten, het personeelsbeleid.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Academie voor Theater en Dans 2021
Download de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor (PDF)
Download de Onderwijs- en Examenregeling Master (PDF)

Download the Education and Examination regulations Bachelor (PDF)
Download the Education and Examination regulations Master (PDF)


Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Academie voor Theater en Dans 2020
Download de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor (PDF)
Download de Onderwijs- en Examenregeling Master (PDF)

Download the Education and Examination regulations Bachelor (PDF)
Download the Education and Examination regulations Master (PDF)

 

Delen