Organisatiestructuur

De bachelor-, master-, associate degree en vooropleidingen en het lectoraat (onderzoek) van de Academie voor Theater en Dans (ATD) zijn onderverdeeld in drie domeinen:

 • Theater: Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, Theaterdocent, Theaterdocent-Verkort, Mime Opleiding, Regie Opleiding, Productie Podiumkunsten, Regie Opleiding, Scenografie, Design & Technologie
 • Dans:  Nationale Balletacademie, 5 O'Clock Class,  SNDO (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), Docent Dans, Expanded Contemporary Dance
 • DAS Graduate School: DAS Theatre,DAS Choreography, DAS Creative Producing, DAS Research/ATD Lectoraat (onderzoek)

Studenten aan het werk

fotografie: Sjoerd Derine

Academie voor Theater en Dans

Het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft Mechtild van den Hombergh benoemd tot interim-directeur van de Academie voor Theater en Dans. Samen met adjunct-directeur Anthony Heidweiller vormt zij vanaf 11 september 2023 de tweehoofdige directie van de academie.

Mechtild van den Hombergh heeft een grote staat van dienst in het bestuur en management van maatschappelijke en (semi)publieke organisaties. Ze vervult sinds 2008 tal van (interim-) managementfuncties bij vooraanstaande instellingen, variërend van het Humanistisch Verbond tot het Prins Claus Fonds. Ook het kunstonderwijs is haar niet onbekend: van 2018 tot en met 2020 was ze interim-lid van het college van bestuur van de Design Academy Eindhoven. Afgelopen jaar was ze interim directeur van het museum het Schoenenkwartier in Waalwijk. Voor 2008 was ze onder andere directeur-bestuurder bij Stichting DOEN en plaatsvervangend directeur en lid van de Raad van Bestuur van Cordaid.


Uitbreiding directie
Met de komst van Mechtild van den Hombergh wordt de directie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) uitgebreid naar twee personen. Het college van bestuur van de AHK heeft hiertoe besloten omdat de ATD een complexe academie is, met zestien opleidingen op verschillende niveaus (bachelor, master en Associate Degree), verdeeld over drie domeinen (Theater, Dans, DAS Graduate School). Dit brengt vraagstukken met zich mee over de formele lijnen binnen de academie, over hoe optimaal samen te werken en over de identiteit van de academie in een sterk veranderend cultureel landschap. Samen met Anthony Heidweiller zal Mechtild van den Hombergh de koers van de academie voor de komende jaren uitzetten en met de organisatie werken aan een structuur en cultuur waarin alle docenten, medewerkers en studenten kunnen floreren. Ook zal zij, met de ATD-gemeenschap, een profiel ontwikkelen voor een definitieve algemeen directeur voor de Academie voor Theater en Dans.

Anthony Heidweiller vormt samen met interim-directeur Mechtild van den Hombergh  vanaf 11 september 2023 de tweehoofdige directie van de Academie voor Theater en Dans.

Anthony is als adjunct-directeur van de Academie voor Theater en Dans verantwoordelijk voor Inclusie & onderwijs in verbinding met de samenleving.

Anthony Heidweiller heeft een grote staat van dienst binnen de nationale en internationale beroepspraktijk. Als artistiek directeur van het Yo Opera Festival richtte hij zich decennialang op de samenwerking met nieuwe doelgroepen. Als artistiek directeur van Vocal Statements heeft Heidweiller educatie- en participatieprojecten ontwikkeld om een brug te slaan tussen de podiumkunsten en de multiculturele samenleving. Voor zijn werk ontving hij diverse prijzen, onder andere de Prins Bernhard Cultuurprijs voor educatie en de Cultuurprijs van de stad Utrecht. Daarnaast is hij nationaal en internationaal een veelgevraagd artistiek producent. Zo was hij Artistic Associate Director van het Opera Forward Festival van Nationale Opera & Ballet en is hij sinds 2019 verbonden aan het Festival Aix en Provence in Frankrijk. Hij is tevens sinds 2019 lid van de Akademie van Kunsten. Anthony Heidweiller werd in 2022 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten in de kunsten.

 

foto: Sjoerd Derine

De Academie voor Theater en Dans is uniek voor Nederland en  de wereld, met veertien bachelor- en drie masteropleidingen op  het gebied van theater en dans. Allemaal topopleidingen, die de beste studenten weten aan te trekken, met docenten die volop in de praktijk staan en die de studenten als individuele kunstenaars  én als generatie op maat begeleiden. De Academie voor Theater en Dans huist in het centrum van Amsterdam. Het is een school als een groot theaterbedrijf; met goed geoutilleerde theaterzalen, studio’s en werkruimten. Met uitstekende technische ondersteuning en een interdisciplinair digitaal lab voor het experiment.

Binnen de academie voeren we een hartstochtelijk gesprek over onze identiteit en koers. We betrekken het werkveld en de wereld daar zoveel mogelijk bij. Geïnspireerd door het motto ‘performing arts in transition’ stellen we ons de vraag wat een kunstschool in de  21ste eeuw moet zijn.

Lees hier onze uitgangspunten voor het beleid 2019-2024

 • Interim-directeur: Mechtild van den Hombergh 020-527 7822
 • Adjunct-directeur: Anthony Heidweiller: 020-527 7822
 • Lector en hoofd DAS Graduate School: Laura Cull Ó Maoilearca
 • Hoofd beleid/Academiesecretaris: Lieke van Hoogenhuyze 020-5277809
 • Hoofd bedrijfsvoering: Paul Jeroen Willems, 020-527 7660
 • Facilitair manager: Niki Lemmens, 020- 527 7814
 • Hoofd IDlab en informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs: Erik Lint, 020- 527 7809
 • Hoofd producerende afdelingen en projectleider: Bart Kusters, 020-527 7816
 • Senior Adviseur Personeel en Organisatie: Sharita Lachman 020-527 7743

Personeel van de Academie voor Theater en Dans:

Kijk op: Ondersteunend personeel

Het onderwijzend personeel staat vermeld bij de betreffende opleiding elders op deze site:

De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Academie voor Theater en Dans. De EC is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde competenties en eindkwalificaties eindtermen van de opleiding. De EC speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma's op zorgvuldige wijze zijn verleend.
Lees meer

De examencommissie bestaat uit: Angela Linssen (voorzitter), Jeroen de Beer (secretaris), Martin Verheesen (lid), Juul Beeren (lid), Iva Lešić (lid), Hellen Borgmann (extern lid). De examencommissie is bereikbaar via secretaris Jeroen de Beer: jeroen.debeer@ahk.nl

 

 

Kwaliteitszorg opleidingen
De opleidingen hebben veel aandacht voor kwaliteitszorg. De opleidingen volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied in de podiumkunsten. Indien nodig worden deze geïmplementeerd in het opleidingsprogramma. Studieonderdelen worden geëvalueerd of getentamineerd. De gegevens die hieruit voortkomen worden verwerkt en besproken tijdens docentenvergaderingen.
Lees meer

De leden van de Commissie van Advies van de Academie voor Theater en Dans zijn:

Sruti Bala            
hoofddocent Theaterwetenschap Universiteit van Amsterdam

Anita van Dolen        
programmeur dans Internationaal Theater Amsterdam

Milou Gevers
documentairemaker

Nan van Houte
dramaturg

Django Walon
scenograaf

De Academie voor Theater en Dans (voorheen de Theaterschool) is opgericht in 1968 en is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Amsterdamse theater- en dansscholen. De Academie voor Theater en Dans is in 1996 gebouwd op de plek waar vroeger het Tip Top Theater heeft gestaan. De academie heeft als herinnering aan het Tip Top Theater haar kleine zaal Tip Top genoemd.
Lees meer

Delen