Organisatiestructuur

De bachelor-, master-, associate degree en vooropleidingen en het lectoraat (onderzoek) van de Academie voor Theater en Dans (ATD) zijn onderverdeeld in drie domeinen:

 • Theater: Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, Theaterdocent, Mime Opleiding, Regie Opleiding, Productie Podiumkunsten, Regie Opleiding, Scenografie, Design & Technologie, Technische Productie (AD)
 • Dans:  Nationale Balletacademie, 5 o'clock class,  SNDO (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), Docent Dans, Urban Contemporary (JMD), Moderne Theaterdans. De laatste twee opleidingen worden in 2019 samengevoegd tot een nieuwe dansopleiding
 • DAS Graduate School: DAS Theatre, DAS Choreography, DAS Research (onderzoek)

Studenten aan het werk

Academie voor Theater en Dans

Jan Zoet (1958), directeur van de Academie voor Theater en Dans, was directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Hij is oprichter van het interdisciplinaire Productiehuis Rotterdam en het theaterfestival de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, waarmee de schouwburg in 2005 de Prijs van de Theaterkritiek won. Jan Zoet had in de jaren tachtig en negentig onder andere functies als producent, dramaturg en zakelijk en artistiek leider binnen diverse gezelschappen en festivals, waaronder Theatergroep Hollandia en Mickery. Jan Zoet is voorzitter van de belangeorganisatie Kunsten '92.

‘Ik herinner me nog levendig het moment dat ik besloot: ik wil theatermaker worden. Ik was 17, zat op de middelbare school en zag Het vermoeden van Hauser Orkater. Wow, dacht ik, wat hier gebeurt, heb ik nog nooit ervaren! Plotseling – op een aanraakbare afstand, vlak voor mijn neus – herkende ik mezelf, zag ik mijn levensgevoel verbeeld, ervoer ik iets wat ik voor mezelf nog niet onder woorden had kunnen brengen. Herkenning. Een motivatie om te zijn wie je bent. Geluk.

Dat wil ik ook, wist ik. Vanaf dat moment is dat mijn drijfveer in mijn leven: de drang om kunst te koesteren en daarvoor te werken.’

Jan Zoet
Jan Zoet
 • Directeur Academie voor Theater en Dans: Jan Zoet
 • Lector DAS Research: Marijke Hoogenboom, 020- 527 7804
 • Faculteitssecretaris en coördinator kwaliteitszorg: Fien Bloemen, 020-527 7686
 • Beleidsmedewerker Dans: Liesbeth Koot, 020- 527-7691
 • Facilitair manager: Niki Lemmens, 020- 527 7814
 • Hoofd onderwijsondersteuning: Mary van der Meer, 020-527 7819
 • Hoofd studentenzaken & informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs: Erik Lint, 020- 527 7809
 • Hoofd Producerende afdelingen en projectleider: Bart Kusters, 020-527 7816
 • Controller/ hoofd financiële bedrijfsvoering: Paul Jeroen Willems, 020-527 7660
 • Personeelsadviseur: Trudy Ammerlaan 020-527 7743
   

Het onderwijzend personeel staat vermeld bij de betreffende opleiding elders op deze site:

De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Academie voor Theater en Dans. De EC is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde competenties en eindkwalificaties eindtermen van de opleiding. De EC speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma's op zorgvuldige wijze zijn verleend.
Lees meer

De examencommissie bestaat uit: Fien Bloemen (voorzitter), Liesbeth Koot (secretaris), Anke Nust (lid), John Taylor (lid), Steven Schenk (lid), Erik Viskil (extern lid). De examencommissie is bereikbaar via secretaris Liesbeth Koot: liesbeth.koot@ahk.nl

Kwaliteitszorg opleidingen
De opleidingen hebben veel aandacht voor kwaliteitszorg. De opleidingen volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied in de podiumkunsten. Indien nodig worden deze geïmplementeerd in het opleidingsprogramma. Studieonderdelen worden geëvalueerd of getentamineerd. De gegevens die hieruit voortkomen worden verwerkt en besproken tijdens docentenvergaderingen.
Lees meer

De leden van de Commissie van Advies van de Academie voor Theater en Dans zijn:

 • Sruti Bala - Assistant Professor faculteit Theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam (UVA)
 • Simon van den Berg -hoofdredacteur Theatermaker
 • Janine Dijkmeijer - advisor, consultant, interim manager for the arts
 • Anita van Dolen - programmeur Internationaal Theater Amsterdam
 • Farnoosh Farnia -  programmeur Oerol festival, storyteller, mede-oprichter en docent Mezrab Storytelling School
 • Rachel Feuchtwang - managing director & producer Schweigman&
 • Ivo van Hove - directeur Internationaal Theater Amsterdam
 • Sijtze van der Meer - acteur
 • Theun Mosk - set & lighting designer
 • Peggy Olislaegers - artistic associate bij Rambert Dance Company
 • Marie-Anne Rudolphi - directeur Via Rudolphi
 • Mark Timmer - artistiek directeur Theater Frascati

De Academie voor Theater en Dans (voorheen de Theaterschool) is opgericht in 1968 en is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Amsterdamse theater- en dansscholen. De ATD heeft in totaal circa 580 studenten en 210 docenten en medewerkers.
Lees meer

Delen