Organisatiestructuur

De bachelor-, master-, associate degree en vooropleidingen en het lectoraat (onderzoek) van de Academie voor Theater en Dans (ATD) zijn onderverdeeld in drie domeinen:

 • Theater: Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, Theaterdocent, Mime Opleiding, Regie Opleiding, Productie Podiumkunsten, Regie Opleiding, Scenografie, Design & Technologie, Technische Productie (AD)
 • Dans:  Nationale Balletacademie, 5 O'Clock Class,  SNDO (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), Docent Dans, Expanded Contemporary Dance
 • DAS Graduate School: DAS Theatre, DAS Choreography, DAS Creative Producing, DAS Research (onderzoek)

Studenten aan het werk

Academie voor Theater en Dans

Anthony Heidweiller is met ingang van 15 augustus 2021 benoemd als directeur van de Academie voor Theater en Dans. Hij volgt daarmee Marjo van Schaik op, die deze positie ad interim vervulde na het vertrek van Jan Zoet in februari 2019.

Anthony Heidweiller heeft een grote staat van dienst binnen de nationale en internationale beroepspraktijk. Als artistiek directeur van het Yo Opera Festival richtte hij zich decennialang op de samenwerking met nieuwe doelgroepen. Als artistiek directeur van Vocal Statements heeft Heidweiller educatie- en participatieprojecten ontwikkeld om een brug te slaan tussen de podiumkunsten en de multiculturele samenleving. Voor zijn werk ontving hij diverse prijzen, onder andere de Prins Bernhard Cultuurprijs voor educatie en de Cultuurprijs van de stad Utrecht. Daarnaast is hij nationaal en internationaal een veelgevraagd artistiek producent. Zo was hij Artistic Associate Director van het Opera Forward Festival van Nationale Opera & Ballet en is hij sinds 2019 verbonden aan het Festival Aix en Provence in Frankrijk. Hij is tevens sinds 2019 lid van de Akademie van Kunsten. Anthony Heidweiller werd in 2022 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten in de kunsten.

 

foto: Sjoerd Derine

De Academie voor Theater en Dans is uniek voor Nederland en  de wereld, met veertien bachelor- en drie masteropleidingen op  het gebied van theater en dans. Allemaal topopleidingen, die de beste studenten weten aan te trekken, met docenten die volop in de praktijk staan en die de studenten als individuele kunstenaars  én als generatie op maat begeleiden. De Academie voor Theater en Dans huist in het centrum van Amsterdam. Het is een school als een groot theaterbedrijf; met goed geoutilleerde theaterzalen, studio’s en werkruimten. Met uitstekende technische ondersteuning en een interdisciplinair digitaal lab voor het experiment.

Binnen de academie voeren we een hartstochtelijk gesprek over onze identiteit en koers. We betrekken het werkveld en de wereld daar zoveel mogelijk bij. Geïnspireerd door het motto ‘performing arts in transition’ stellen we ons de vraag wat een kunstschool in de  21ste eeuw moet zijn.

Lees hier onze uitgangspunten voor het beleid 2019-2024

 • Directeur: Anthony Heidweiller: 020-527 7822
 • Lector en hoofd DAS Graduate School: Laura Cull Ó Maoilearca
 • Faculteitssecretaris en beleidsmedewerker Theater: Fien Bloemen, 020-527 7686
 • Hoofd bedrijfsvoering: Paul Jeroen Willems, 020-527 7660
 • Facilitair manager: Niki Lemmens, 020- 527 7814
 • Hoofd IDlab en informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs: Erik Lint, 020- 527 7809
 • Hoofd producerende afdelingen en projectleider: Bart Kusters, 020-527 7816
 • Senior Adviseur Personeel en Organisatie a.i.: Sharita Lachman 020-527 7743

Personeel van de Academie voor Theater en Dans:

Kijk op: Ondersteunend personeel

Het onderwijzend personeel staat vermeld bij de betreffende opleiding elders op deze site:

De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Academie voor Theater en Dans. De EC is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde competenties en eindkwalificaties eindtermen van de opleiding. De EC speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma's op zorgvuldige wijze zijn verleend.
Lees meer

De examencommissie bestaat uit: Angela Linssen (voorzitter), Jeroen de Beer (secretaris), Martin Verheesen (lid), Juul Beeren (lid), Iva Lešić (lid), Hellen Borgmann (extern lid). De examencommissie is bereikbaar via secretaris Jeroen de Beer: jeroen.debeer@ahk.nl

 

 

Kwaliteitszorg opleidingen
De opleidingen hebben veel aandacht voor kwaliteitszorg. De opleidingen volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied in de podiumkunsten. Indien nodig worden deze geïmplementeerd in het opleidingsprogramma. Studieonderdelen worden geëvalueerd of getentamineerd. De gegevens die hieruit voortkomen worden verwerkt en besproken tijdens docentenvergaderingen.
Lees meer

De leden van de Commissie van Advies van de Academie voor Theater en Dans zijn:

Sruti Bala            
hoofddocent Theaterwetenschap Universiteit van Amsterdam

Anita van Dolen        
programmeur dans Internationaal Theater Amsterdam

Milou Gevers
documentairemaker

Nan van Houte
dramaturg

Martine Mante
dramaturg

Django Walon
scenograaf

De Academie voor Theater en Dans (voorheen de Theaterschool) is opgericht in 1968 en is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Amsterdamse theater- en dansscholen. De Academie voor Theater en Dans is in 1996 gebouwd op de plek waar vroeger het Tip Top Theater heeft gestaan. De academie heeft als herinnering aan het Tip Top Theater haar kleine zaal Tip Top genoemd.
Lees meer

Delen