De Fair Practice Module van de ATD heeft in samenwerking met het lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten vier kennisclips uitgebracht waarin de onderzoekers van het lectoraat hun benaderingen uitleggen.

Meer informatie:
Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten
Fair Practice Module

Credits: 
Studio & Production: Pathos Studios
Music: Mark Oomen
Doodle video: Alizée Bollen

Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten

In dit filmpje vertelt het onderzoeksteam 2023 waar het Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten over gaat. Hoe doen we onderzoek en hoe werken we samen? Wat verstaan wij onder sociale rechtvaardigheid en wat zijn belangrijke thema’s voor ons?

 

Vijf pilaren

In dit filmpje delen we het raamwerk dat we voor ons werk hebben ontwikkeld. Wat betekent het om niet alleen onderzoek te doen naar sociale rechtvaardigheid als onderwerp, maar dit ook op een sociaal rechtvaardige manier te doen? Hier introduceren we de vijf pijlers relationaliteit, temporaliteit, transformatie, kostprijs en vreugde en de vragen die deze pilaren oproepen voor ons werk in de artistieke praktijk, het onderwijs en het onderzoek.

 

Dekoloniale Theorie & Inheemse Kennis

In dit filmpje licht Dr. Paulina Trejo Méndez het theoretisch kader van het lectoraat toe: dekoloniale theorie & inheemse kennis. De pilaren van relationaliteit, temporaliteit, transformatie, kostprijs en vreugde zijn gebaseerd op dekoloniale theorie en inheemse kennis. 

 

Dominant & Other

In dit filmpje legt Aminata Cairo uit hoe sommige verhalen in onze samenleving dominant worden, en hoe andere verhalen als minder belangrijk worden gezien. Ze legt uit wat het belang is van de bewustwording van de mechanismen die dit in stand houden, en wat er vervolgens nodig is om dit aan te kaarten.

 

Delen