Studentenwelzijn

Binnen de Academie voor Theater en Dans (ATD) zijn er verschillende professionals die studenten van de ATD kunnen ondersteunen in hun studievoortgang en welzijn. 

Health & Performance - Fysio- en manueel therapeuten, oefentherapeut Mensendieck en sportdiëtist
Blessures, houding en blessurepreventie en voedingsbegeleiding.
Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling en revalidatie van dansblessures.

Coach
Persoonlijke ontwikkeling, studiestress, planning etc.
Coaching is een vorm van 1-op-1 begeleiding waarbij in een vertrouwensvolle relatie en omgeving gewerkt wordt aan vragen of thema’s van de student. Het is de student zelf die de hulpvraag formuleert. De coach faciliteert het zelfoplossend vermogen van de student, door voornamelijk vragen te stellen en gedrag in het hier-en-nu te spiegelen en feedback te geven.
Studenten kunnen meer informatie over de studentencoach vinden op de Myahk: klik hier.

Vertrouwenspersonen
Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die ongewenst gedrag ervaart. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is gedrag van anderen richting jou waarbij jij je niet prettig of veilig voelt.

Psychologen
Psychologische, sociale en/of emotionele problemen
Studentenpsychologen bieden kortdurende hulp bij studieproblemen en / of persoonlijke problemen. De studentenpsychologen streven ernaar om korte een-op-een (niet-therapeutische) begeleiding te bieden om studenten te ondersteunen met studieproblemen en psychologische, sociale en / of emotionele spanningen die hun studie- en prestatievoortgang belemmeren.

Studentdecanen
Studievertraging/nbsa/propedeuse, financiën, verzekeringen, studeren met functiebeperking
De studentendecaan geeft informatie en advies en probeert samen met de student een antwoord of helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie.. De decaan kan daarbij ook doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten de hogeschool. Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk. 

Zorg en Advies
In 2019 is het project Zorg en Advies op de ATD in het leven geroepen met als primair doel het ontwikkelen van een samenhangend systeem voor studentenwelzijn in de ATD. Na een uitgebreid onderzoek naar studentenwelzijn in 2019 door middel van focusgroepen, is in 2020-2021 gewerkt aan eerste verbeteringen om de studeerbaarheid van de studie te vergroten en voorzieningen zoveel mogelijk in te bedden in het onderwijs.

Delen