Het Zorg en Advies team van de ATD is een multicultureel en multidisciplinair team. We zijn streven naar welzijn van de ATD-gemeenschap. In dit streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, gaan we ermee akkoord de rechten en gevoeligheden van alle studenten en docenten te respecteren.

Zorg en Advies is een Kwaliteitsafspraken project.
In 2019 is het project Zorg en Advies op de ATD in het leven geroepen met als primair doel het ontwikkelen van een samenhangend systeem voor studentenwelzijn in de ATD. Na een uitgebreid onderzoek naar studentenwelzijn in 2019 door middel van focusgroepen, is in 2020-2021 gewerkt aan eerste verbeteringen om de studeerbaarheid van de studie te vergroten en voorzieningen zoveel mogelijk in te bedden in het onderwijs.

Voorbeelden van activiteiten die onder de noemer Zorg en Advies worden ontwikkeld: de ontwikkeling van mentorentraining en en mentorenintervisie, coaching, mindfulnesstrainingen tegen gereduceerd tarief, workshops mentale vaardigheden voor studenten en betere zichbaarheid van iedereen die zich inzet voor studentenwelzijn in de ATD. In studiejaar 2021-2022 worden deze activiteiten voortgezet.

We hebben een Zorg en Advies Community Agreement opgesteld om onze doelen te bereiken. Het Zorg en Advies team werkt aan een gemeenschap en cultuur die respectvol, open, nieuwsgierig en doordacht is.
Wij: 

  • proberen de raciale en etnische diversiteit van ons team en onze school uit te breiden. 
  • we zijn het erover eens dat bewustzijn van culturele diversiteit centraal staat in ons gedrag. 
  • we erkennen dat culturele diversiteit verwijst naar geslacht, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, politieke cultuur en sociaal-economische status. 
  • we behandelen iedereen respectvol en erkennen ieders gelijke rechten, perspectieven en gevoeligheden. 
  • we vermijden stereotypering en gecodeerde taal en acties. 
  • we zijn het erover eens dat raciale en etnische beledigingen, d.w.z. het "N" -woord, nooit mogen worden uitgedrukt, zelfs niet als ze in een studieprogramma voorkomen. 
  • we erkennen dat niet iedereen dezelfde religie of cultuur deelt. 
  • we vermijden het gebruik van etnische woorden, uitdrukkingen, opmerkingen en verwijzingen, aangezien dit uitsluiting inhoudt. 
  • we pakken zowel openlijke als impliciete vooroordelen, uitsluiting en vooroordelen aan. 


Als lid van het Zorg en Advies Team spreken wij af om als team bovenstaande doelen na te leven.

Delen