Over Platform 2025 - Diversiteit en Inclusie

In de voortdurende discussies over de relatie tussen de school en de omringende wereld en het werkveld is diversiteit en inclusie een terugkerend en belangrijk onderwerp.

We hebben de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt op het gebied van diversiteit. Veel van de opleidingen zijn bezig met diversiteit en inclusiviteit wat leidt tot veranderingen in curricula, tot discussies, experimenten en investeringen in de programma's. Maar dit is nog maar het begin. In 2018 is binnen de ATD het platform diversiteit en inclusiviteit opgericht dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleid en het ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende initiatieven om tot een consistente aanpak te komen (zie: Beleidsplan Diversiteit en Inclusiviteit ATD, 2018).

Bekijk de video's over inclusief communiceren

De toekomst van de podiumkunsten hangt af van deze ontwikkelingen. Wil het werkveld echt onze diverse samenleving vertegenwoordigen, dan moet de ATD blijven veranderen en een omgeving creëren die nieuwe verhalen en repertoire, alternatieve codes en visies, en alternatieve vormen van beweging en reflectie verwelkomt - en tegelijkertijd de wederzijdse erkenning en verbondenheid in al deze onderwerpen in stand houdt.

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het gevoel heeft dat de ATD een veilige haven voor hen is. Daarom doen we een stap terug om een analyse van onze organisatie te maken. We moeten erkennen dat het systeem waarin we leven en werken deels de erfenis is van een koloniale cultuur. En als we veranderingen willen doorvoeren, zullen we iets moeten doen aan bewustwording, aan de vertegenwoordiging van personeel en studenten, de ondersteuning van studenten, de inhoud van curricula en de waarde van didactische methoden en normen. De nieuwe generatie accepteert dat systeem waarin wij leven niet langer - noch in de ATD, noch in de maatschappij. De school meer inclusief maken omvat veel meer dan alleen het uitnodigen van studenten met een niet-westerse achtergrond om te auditeren. Een voorbeeld van activiteiten op dit gebied zijn de ATD-personeelstrainingen die zich richten op unconscious bias, onder leiding van Elonka Soros in september 2019. In de introweek van het academisch jaar 2019-2020 namen alle studenten - niet alleen de eerste jaren - deel aan activiteiten die gericht waren op inclusiviteit en diversiteit, zoals de Black Heritage Tour en de HALf6-bijeenkomsten met Jörgen Tjon A Fong en anderen.

Als de ATD haar leeromgeving echt wil veranderen en inclusief onderwijs wil aanbieden in een inclusieve omgeving, moeten de huidige medewerkers en studenten onderzoeken wie ze zijn als individu en als organisatie. Welke rol spelen zij in het behoud van het bestaande systeem? Op welke manier zouden ze het systeem kunnen veranderen en wat zouden de gevolgen van die veranderingen zijn? Een gemeenschappelijk punt van waaruit we vertrekken is de waarde die we hechten aan de podiumkunsten en de betekenis van de kunsten voor de wereld waarin we leven.​​​​

BIAS Awareness training

Het begrip inclusiviteit staat bij de ATD hoog op de agenda. Ook op beleidsniveau wordt dit onderwerp geagendeerd. Vandaar dat artistiek leiders, team bedrijfsvoering, afdelingshoofden en onderwijsondersteuners een BIAS Awareness training volgen.

Deze training wordt gegeven door Elonka Soros uit Groot Brittannië. Elonka is een diversiteits- en inclusieconsultant voor de kunst- en creatieve industrie. Zo heeft zij met verschillende nationale omroepen in heel Europa samengewerkt (o.a. de NPO/ BNN-VARA en de Deense DR) om onbewuste vooroordelen bespreekbaar te maken op deze werkplekken. Daarnaast heeft zij voor de BBC het diversiteitsactieplan ontwikkeld.

Delen