DAS-CP_image-header-site.jpg
 

De master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige, interdisciplinaire deeltijdopleiding voor creative producers die met hun werk middenin de wereld staan.

De wereld en de kunsten zijn continu in ontwikkeling, en daarmee ook het produceren binnen de kunsten. Studenten worden opgeleid tot creative producers, die kunstprojecten met een maatschappelijke urgentie realiseren en het kunstenveld van de toekomst vormgeven. 

Radicaal en urgent

De term creative producer is overgewaaid uit Engeland en Amerika. Het is de persoon die tussen kunstenaars, financiers en het publiek beweegt. Op een vernieuwende, duurzame en inclusieve manier verbindt de creative producer alle partijen met elkaar. Met een uitgesproken visie op ontwikkelingen in de wereld en de kunsten realiseren zij een grote verscheidenheid aan kunstprojecten met een maatschappelijke urgentie. 

‘Resistance and change often begins in art.’
Ursula K. Le Guin

Verzet en verandering

“Verzet en verandering vindt vaak plaats in de kunst,” zei schrijver Ursula K. Le Guin. Verzet en verandering zijn tegenwoordig meer nodig dan ooit. Het maken van kunst is in toenemende mate complexer aan het worden. Er is een grote behoefte aan nieuwe manieren van produceren waarin we een duurzame verbinding aangaan met meerdere disciplines en deelnemers; kunstenaar, bezoeker en financier. Dit is het vakgebied waar de opleiding DAS Creative Producing in beweegt.

Maak het verschil!

De masteropleiding is er voor de kritische professionals in de kunsten. Ze werken als producerende professional in onder andere het theater, film, muziek, beeldende kunst of dans. Ze zijn nieuwsgierig naar de huidige structuren en systemen in de kunst, de politiek en de wereld en reflecteren daar kritisch, constructief en productief op.

De voertaal van de opleiding is Nederlands. Eén keer per maand ben je vijf aaneengesloten dagen aanwezig op DAS Graduate School. Naast je studie werk je in het kunstenveld. In deze master verhoud je je tot de wereld, de kunsten, je medestudenten en de theorie. Je stelt je op als mede-eigenaar van het onderwijsprogramma. DAS Creative Producing leidt je op tot creative producer, die in staat is voorbij bestaande structuren te denken en het kunstenveld van de toekomst vorm te geven.

Producing the Future

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de maandelijkse lezingenserie Producing the Future. Hier nodigen we inspirerende personen uit verschillende kunstdisciplines uit voor een lezing en gesprek over hun persoonlijke motivatie, visie en ervaringen in het veld.

Onze gasten zijn kunstenaars, filosofen, wetenschappers, producenten en activisten die vanuit hun expertise, achtergrond en netwerk een vooruitstrevende rol spelen binnen het huidige discours over de noodzaak van nieuwe systemen en structuren binnen de kunstensector, de media en samenleving. 

DAS Graduate School

DAS Graduate School is opgericht door de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam om haar master-, 3de cyclus- en onderzoeksprogramma's samen te brengen onder één dak. DAS Theater, DAS Choreography, DAS Creative Producing en DAS Research hebben hun krachten gebundeld om te investeren in de verdere ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. Lees hier meer over DAS Graduate School en haar activiteiten.

Calendar

Geen gebeurtenissen gevonden
Delen