Creative entrepreneurship in the arts

De creative producer ontwikkelt vanuit een zelfstandige artistieke en maatschappelijke visie een verscheidenheid aan projecten met een maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. Hiervoor gaat de creative producer duurzame samenwerkingsverbanden aan met kunstenaars, financiers en publiek.

DAS Creative Producing (i.o) is een tweejarige, parttime master. De voertaal is Nederlands. Centraal in het onderwijsprogramma staan de domeinen ‘visie’, ‘entrepreneurship’ en ‘context’. Studenten ontwikkelen zich aan de hand van theoretische kennis, tools, inspiratie, peer learning, kritische reflectie en persoonlijke coaching tot creative producers die in staat zijn om het kunstenveld van de toekomst vorm te geven. 

Toelating en aanmelding

Binnenkort meer op deze pagina over de aanmeldingsprocedure voor het studiejaar 2018-2019. 

Meer informatie volgt binnenkort. 

Aanmelden voor het studiejaar 2018-2019 is mogelijk t/m: 1 maart 2018

Voor meer informatie, neem dan contact op met:

dasgraduateschool@ahk.nl

DAS Graduate School

Delen