Connecting the dots

De nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts start per september 2018. Deze master (i.o.) is de eerste opleiding voor creative producers in Nederland.

In deze nieuwe master (in ontwikkeling) worden creative producers opgeleid. Vanuit een uitgesproken visie op ontwikkelingen in de wereld en de kunsten realiseren creative producers een grote verscheidenheid aan kunstprojecten met een maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. De creative producer verbindt kunstenaars, financiers en publiek op een innovatieve en duurzame wijze met elkaar.

How to make a difference?
De opleiding DAS Creative Producing (i.o) is er voor bevlogen entrepreneurs in the arts, dwarsdenkers met een activistische inslag, projectleiders, producenten en zakelijke leiders werkzaam in de kunstensector die in staat zijn voorbij de gevestigde structuren te denken en te werken. Studenten zijn als producerende professional werkzaam in het huidige kunstenveld (theater, film, muziek, beeldende kunst, cultureel erfgoed, etc.), hebben scherp zicht op de bestaande systemen en zijn gemotiveerd een toekomstbestendig kunstenlandschap vorm te geven. Ze kunnen daar kritisch en constructief op reflecteren en zijn in staat om innovatieve perspectieven te realiseren.

Resistance and change often begins in art
Ursula K. Le Guin, auteur

De studie is opgebouwd uit drie domeinen: visie,  entrepreneurship en context. Per domein staat een aantal keynote-sprekers en coaches centraal. Dit zijn denkers, kunstenaars, activisten, wetenschappers, producenten die vanuit hun expertise, achtergronden en netwerken gewend zijn om te denken in empowering. Ze brengen een nadrukkelijk internationaal perspectief binnen de opleiding DAS Creative Producing (i.o). Zij houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit, en ze zijn bij uitstek leidende figuren in het huidige discours als het gaat over de noodzaak van nieuwe systemen en structuren.

O.a. Mitchell Esajas (antropologie, oprichter van Black Archives en New Urban Collective), Anne Breure ( artistiek directeur Veem House for Performance), Marie Beauchamps (cultural analysis, gespecialiseerd in onderzoek naar citizenship), Simone van den Ende (mediatrainer, film- en televisiemaker), Patricia Kaersenhout (kunstenaar, Guess who’s coming to dinner too) en Juha van ‘t Zelfde (creative producer, Sandberg Instituut/MA Film, Design and Propaganda) leveren bijdrages in de drie domeinen en gaan met de studenten aan de slag om tot radicale vernieuwende standpunten en baanbrekende visies te komen.

Be creative, innovative & autonomous
DAS Creative Producing (i.o) is een tweejarige, parttime master. De voertaal is Nederlands. Studenten verhouden zich twee jaar tot de wereld, de kunsten, tot elkaar en tot de aangeboden stof. Zij stellen zich niet alleen op als mede-eigenaar van het onderwijsprogramma, maar dragen ook zorg voor een gevoel van mede-eigenaarschap bij de kunst die zij produceren. Daarnaast biedt het curriculum handvatten uit o.a. de vakgebieden bedrijfskunde, recht, management en kunsteducatie, om op een duurzame manier te kunnen produceren. Zij zijn de nieuwe lichting creative producers die het kunstenveld van de toekomst vorm geven. 

DAS Graduate School

DAS Graduate School is in 2016 opgericht door de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam om haar master-, 3de cyclus- en onderzoeksprogramma's samen te brengen onder één dak. DAS Theater, DAS Choreography en DAS Research hebben hun krachten gebundeld om te investeren in de verdere ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. DAS Creative Producing wordt de derde master binnen deze unieke samenwerking.

 

 

Delen