Studieprogramma

De master DAS Creative Producing duurt twee jaar, verdeeld over vier modules van een half jaar. De werkvormen zijn: werkgroepen, lezingen, groepsgesprekken, intervisie, coach- en tutorgesprekken en bezoeken aan (inter)nationale culturele programma’s, evenementen en tentoonstelingen.

Modules

Iedere module is opgebouwd uit vijf blokken. In ieder blok ben je van zaterdag tot en met woensdag op DAS Graduate School. Naast de lezingenreeks Producing the Future lopen er vijf theoretische leerlijnen als rode draad door de modules: 

 • Kunst en bedrijfskunde: bedrijfskunde.
 • Kunst en de wereld: filosofie / ethiek, sociologie, internationalisering.
 • Kunst en dekolonisatie: dekolonisatie.
 • Kunst en recht: auteursrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, contractrecht / aansprakelijkheidsrecht en subsidierecht.
 • Kunst en management: managementtheorie, intervisie en organisatiekunde.

De eerste vier blokken van een module bestaan uit inhoudelijke input. Je reflecteert vanuit je eigen praktijk op de theorie en de inbreng van gastsprekers en medestudenten. In het vijfde blok werk je aan een afsluitende opdracht. 

In de modules behandelen we onderwerpen als visie, entrepreneurship en context.

 • Module 1: Positionering. Hoe ziet het werkveld van de kunsten eruit, welke belangrijke partijen geven vorm aan het werkveld en hoe wisselen we kennis uit over het produceren binnen deze disciplines?
 • Module 2: Visie. In deze module werk je aan het ontwikkelen en formuleren van je artistieke visie.
 • Module 3: Ondernemerschap. Je ontwikkelt een organisatiemodel en je schrijft een beleidsstuk.
 • Module 4: Project. Je schrijft een projectplan in lijn met je visie, onderneming en positie.

Iedere module sluit je af met een eindopdracht, waarin je theorie en inzichten verwerkt. Deze opdrachten worden door het kernteam, coach en vakdocent beoordeeld. Aan het eind van elke module presenteer je je eindopdracht in een zelfgekozen vorm. 

De eindopdrachten per module:

 • Module 1: Welke positie neem je als producent in het kunstenveld in?
 • Module 2: Wat is je visie op je producentschap in de context van de kunstwereld en de maatschappij?
 • Module 3: Wat is op basis van je visie jouw gewenste ondernemersvorm?
 • Module 4: Je sluit de studie af met een projectplan waarin je een specifiek project volledig uitwerkt inclusief visie op inhoud, context, financiering en beoogde gemeenschap.

Tijdens en aan het eind van elke module presenteer je de ontwikkeling van je opdracht aan de andere studenten, tutoren, coaches en toekomstige collega’s.

Partners

Bij DAS Creative Producing staat het creëren van een breed draagvlak, duurzaamheid en mede-eigenaarschap centraal. Daarom werken we op verschillende fronten samen met partners in het werkveld van kunst en wetenschap. Door samenwerking met onder andere het Prins Claus Fonds en Echo (expertisecentrum diversiteitsbeleid) zijn wij bewust bezig ons onderwijs en curriculum inclusief te maken. We krijgen bovendien directe input vanuit verschillende vakgebieden door samenwerking met andere onderwijsinstellingen en internationale scholen. 

De lezingen vinden plaats in het gebouw van Adyen, aan het Rokin. Het bedrijf stelt zijn kantoren open voor Amsterdammers in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans om zich te verbinden met, en terug te geven aan de stad Amsterdam.
 

Delen