DAS Creative Producing DAS-CP_image-header-site.jpg
 
 

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook!

 

Download het curriculum

hier! (pdf)

Curriculum

De tweejarige master DAS Creative Producing bestaat uit vier modules van ieder een half jaar, waar de domeinen visie, entrepreneurship en context aan de orde komen en zich gedurende de opleiding sterker tot elkaar gaan verhouden. De verschillende werkvormen zijn onder meer: werkgroepen, colleges, groepsgesprekken, intervisie, coach- en tutorgesprekken en gezamenlijke bezoeken van relevante culturele programma’s en evenementen.

Download het curriculum hier.

Modules

  • Module 1: Platform. Aan de orde komen verschillende disciplines in het kunstenveld (theater, film, muziek, beeldende kunst, cultureel erfgoed) waarin de studenten werkzaam zijn. Wat is de huidige state of the art van de discipline en hoe wisselen we bestaande en nieuwe kennis over het produceren binnen deze disciplines met elkaar uit?
  • Module 2: Visie. In deze module werken de studenten aan het ontwikkelen en formuleren van hun eigen en specifieke artistieke visie.
  • Module 3: Entrepreneurship. Kennis van en visies op economie, financiën en ondernemen staan in deze module centraal, inclusief het onderzoeken en ontwerpen van innovatieve financiële modellen.
  • Module 4: Context. De vraag in welke sociale omgeving creative producers hun werk plaatsen is leidend in deze laatste module. 

Iedere module is opgebouwd uit vijf blokken. In ieder blok zijn de studenten van zaterdag tot en met woensdag op DAS Graduate School aanwezig. Naast de leidende domeinen zijn er vier theoretische leerlijnen die als rode draad door de modules heenlopen: kunst, recht & beleid, kunst en bedrijfskunde, kunst en management, kunst en de wereld.


De eerste vier blokken van elke module bestaan vooral uit inhoudelijke input. De student reflecteert vanuit de eigen praktijk op de aangeboden theorie en op de inbreng van de gastsprekers. In het vijfde blok werken de studenten aan een afsluitende opdracht. Dit blok geven de studenten zelf vorm.

Opdrachten

Per module schrijven de studenten een eindopdracht, waarin de behandelde theorie en verworven inzichten worden uitgewerkt. Deze opdrachten worden door het kernteam, coach en vakdocent besproken en beoordeeld.

In het positioneringspaper (module 1) beschrijven de studenten welke positie zij als producent in het kunstenveld innemen. In het Persoonlijk visiestuk (module 2) beschrijven de student hun eigen visie op hun producentschap, zowel in de context van de kunstwereld, als in de maatschappij. Via het Personal Strategic Businessplan (module 3) schetsen de studenten de voor hen gewenste ondernemersvorm, voortkomend uit hun visie. De studie wordt afgesloten met Het Projectplan/de Masterproof (module 4) waarin een specifiek project volledig wordt uitgewerkt (in inhoud, context, financiering, beoogde doelgroep).

Aan het eind van elke module presenteren de studenten gezamenlijk hun eindopdrachten in een zelfgekozen vorm. Voor deze presentatie nodigen zij ook outside eyes uit, zoals mogelijk toekomstige collega’s, partners en mentoren.

Programme details
Artistic directorGwenoële Trapman
Study load60 EC
Study length2 years, part-time
Language of instructionDutch and English
CROHO-code49138
TitleMaster of Arts (MA)
Delen
 

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook!

 

Download het curriculum

hier! (pdf)