Aanmelden en selectie

Kom hier meer to weten over aanmelden en selectie voor de masteropleiding DAS Creative Producing. Hieronder vind je informatie over deadlines, het aanmeldformulier en de selectieprocedure. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar dascreativeproducing@ahk.nl. Je kan je aanmelden voor het studiejaar '24-'25 vanaf december 2023. 

Aanmeldprocedure

De eerste ronde van de selectie bestaat uit het aanleveren van de volgende documenten: 

 • Een ingevuld aanmeldformulier.
 • Je cv.
 • Een beschrijving van je huidige werkpraktijk en welke positie je inneemt in jouw werkveld.
 • Een referentiebrief.
 • 3 projectbeschrijvingen waarin je een korte toelichting geeft (max. 3 pagina’s in totaal) op de aard van het project, de relevantie van het project, jouw functie en op welke manier dit project heeft bijgedragen aan jouw professionele ontwikkeling:
  • 1 project waar je eerder aan werkte.
  • 1 project waar je momenteel aan werkt.
  • 1 project dat je graag zou willen realiseren (met een motivatie waarom je dit project zou willen realiseren).
 • Een video van maximaal 5 minuten waarin je de volgende vragen behandelt
  • Wie ben je?

  • Wat is je motivatie om hier te willen studeren?

  • Wat kom je brengen?

  • Wat kom je halen?

  • Wat wil je via kunst bewerkstelligen in de wereld?

N.b. een video gemaakt met een mobiele telefoon volstaat, let er voornamelijk op dat de video verstaanbaar is.  

De Tweede ronde bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie en een aanvullende workshop. De data waarop de gesprekken en de workshops plaatsvinden, vind je hier binnenkort. Je wordt in ieder geval twee van de drie dagen verwacht. Wanneer het mogelijk is om deze ronde live te organiseren, heeft deze plaats in DAS Graduate School. Mochten de maatregelen omtrent de Corona Pandemie dit niet toelaten, wordt er een online variant bepaald.

Deelnemers aan de master:

 • beschikken over een afgeronde hbo- of wo-bachelor in de kunst- of cultuursector of een bedrijfskundige opleiding met aantoonbare affiniteit en werkervaring in de sector kunst;
 • hebben minimaal twee jaar werkervaring in de kunstensector;
 • kunnen op een overtuigende wijze motiveren waarom zij zich willen ontwikkelen tot creative producer, waaruit de ambitie blijkt als producent de verbinding te willen leggen tussen kunstenaar, publiek en ondernemerschap;
 • hebben een uitgesproken visie op het kunstenveld, kunnen daar kritisch en constructief op reflecteren en zijn in staat om te formuleren op welke manier ze hier een bijdrage aan willen leveren;
 • hebben de potentie zich te ontwikkelen tot producenten die in staat zijn om innovatieve perspectieven te realiseren en op deze manier op een innovatieve en duurzame manier vorm te geven aan het kunstenlandschap. 

Voor meer informatie, neem contact op met: dascreativeproducing@ahk.nl

Kom meer te weten over de opleiding

De master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige, interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer. Zij werken in alle kunstdisciplines: theater, film, muziek, digital art, beeldende kunst en dans. Lees hieronder verder over de opleiding.

FAQ

Welke vooropleiding heb ik nodig voor de master Creative Producing? Een bachelor hbo of wo met aantoonbare affiniteit met kunst en minimaal twee jaar werkervaring in de kunst. Of aantoonbare relevante ervaring in het veld en minimaal twee jaar werkervaring in de kunstensector.

Hoe groot zijn de klassen? De klassen zijn klein, met gemiddeld tien tot vijftien studenten. 

Wat is de gemiddelde leeftijd van studenten? De huidige studenten zijn tussen de 26 en 55 jaar oud.

Uit welke disciplines komen de studenten? De studenten komen uit alle kunstdisciplines, maar ook vanuit andere sectoren die een kruising hebben met kunst, wetenschap, technologie en sociale wetenschappen.

Hoe vaak moet ik naar school? Er zijn vijf onderwijsdagen per maand in een aaneengesloten periode, van zaterdag t/m woensdag. Deze vallen over het algemeen rond het tweede weekend van de maand. 

Wat komen de huidige studenten in de opleiding ‘halen’? De studenten die nu de master Creative Producing volgen hebben verschillende beweegredenen voor hun deelname. Een greep uit hun behoeften: zakelijke en artistieke verdieping, nieuw netwerk, meer creativiteit in hun rol als producent, internationale context, nieuwe modellen ontwikkelen, meer vaardigheden, verdieping sectorbreed, kennis verbreden, reflectie en peer learning, praktische kennis, theorie voor onderbouwde visie en persoonlijke coaching.

Welke lessen worden er gegeven? Er worden lessen gegeven in de volgende gebieden:

 • Kunst en bedrijfskunde: bedrijfskunde.
 • Kunst en de wereld:filosofie / ethiek, sociologie, internationalisering.
 • Kunst en dekolonisatie: dekolonisatie.
 • Kunst en recht:auteursrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, contractrecht / aansprakelijkheidsrecht en subsidierecht.
 • Kunst en management:managementtheorie, intervisie en organisatiekunde.

Uit welke werkvormen bestaat de opleiding? Uit lezingen van (inter)nationale gasten, workshops, lessen, groepsgesprekken, peer learning, presentaties en persoonlijke coaching.

Welke coaches gaan mij begeleiden? Er zijn coaches uit alle disciplines, zie Coaches en docenten.

Is het onderwijs overdag? Het grootste deel is overdag, maar tijdens de vijf dagen op school wordt er soms ook 's avonds onderwijs gegeven.

Op hoeveel zelfstudie moet ik rekenen? Naast de vijf onderwijsdagen ben je gemiddeld drie dagdelen (12 uur) per week kwijt aan zelfstudie. Hoe je deze tijd per week verdeeld is uiteraard aan jezelf.

Wat is de voertaal van de opleiding? De voertaal is Nederlands.

In welke taal is het onderwijsmateriaal? In het Nederlands en Engels.

Kunnen internationale studenten de opleiding Creative Producing ook volgen? Ja, dat kan. De voertaal van de opleiding is Nederlands, internationale studenten kunnen de opleiding volgen als zij Nederlands kunnen verstaan en lezen op B2 niveau. Zij mogen zelf in het Engels spreken en schrijven. 

In hoeverre in de opleiding internationaal georiënteerd? We hebben een lesreeks Internationalisering en daarnaast persoonlijke coaching op internationalisering. 

Wat is het collegegeldtarief? Als dit je eerste masteropleiding is dan geldt voor Nederlandse en EU-studenten het wettelijke collegegeldtarief. Voor een Nederlandse student die een tweede masteropleiding volgt en voor een niet EU-student geldt het wettelijke instellingstarief.

Toch nog een vraag? Mail dascreativeproducing@ahk.nl of bel +31 (0)20 527 7666. We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Delen