Welke vooropleiding heb ik nodig voor de master Creative Producing? Een bachelor hbo of wo met aantoonbare affiniteit met kunst en minimaal twee jaar werkervaring in de kunst. Of aantoonbare relevante ervaring in het veld en minimaal twee jaar werkervaring in de kunstensector.

Hoe groot zijn de klassen? De klassen zijn klein, met gemiddeld tien tot vijftien studenten. 

Wat is de gemiddelde leeftijd van studenten? De huidige studenten zijn tussen de 26 en 55 jaar oud.

Uit welke disciplines komen de studenten? De studenten komen uit alle kunstdisciplines, maar ook vanuit andere sectoren die een kruising hebben met kunst, wetenschap, technologie en sociale wetenschappen.

Hoe vaak moet ik naar school? Er zijn vijf onderwijsdagen per maand in een aaneengesloten periode, van zaterdag t/m woensdag. Deze vallen over het algemeen rond het tweede weekend van de maand. 

Wat komen de huidige studenten in de opleiding ‘halen’? De studenten die nu de master Creative Producing volgen hebben verschillende beweegredenen voor hun deelname. Een greep uit hun behoeften: zakelijke en artistieke verdieping, nieuw netwerk, meer creativiteit in hun rol als producent, internationale context, nieuwe modellen ontwikkelen, meer vaardigheden, verdieping sectorbreed, kennis verbreden, reflectie en peer learning, praktische kennis, theorie voor onderbouwde visie en persoonlijke coaching.

Welke lessen worden er gegeven? Er worden lessen gegeven in de volgende gebieden:

  • Kunst en bedrijfskunde: bedrijfskunde.
  • Kunst en de wereld:filosofie / ethiek, sociologie, internationalisering.
  • Kunst en dekolonisatie: dekolonisatie.
  • Kunst en recht:auteursrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, contractrecht / aansprakelijkheidsrecht en subsidierecht.
  • Kunst en management:managementtheorie, intervisie en organisatiekunde.

Uit welke werkvormen bestaat de opleiding? Uit lezingen van (inter)nationale gasten, workshops, lessen, groepsgesprekken, peer learning, presentaties en persoonlijke coaching.

Welke coaches gaan mij begeleiden? Er zijn coaches uit alle disciplines, zie Coaches en docenten.

Is het onderwijs overdag? Het grootste deel is overdag, maar tijdens de vijf dagen op school wordt er soms ook 's avonds onderwijs gegeven.

Op hoeveel zelfstudie moet ik rekenen? Naast de vijf onderwijsdagen ben je gemiddeld drie dagdelen (12 uur) per week kwijt aan zelfstudie. Hoe je deze tijd per week verdeeld is uiteraard aan jezelf.

Wat is de voertaal van de opleiding? De voertaal is Nederlands.

In welke taal is het onderwijsmateriaal? In het Nederlands en Engels.

Kunnen internationale studenten de opleiding Creative Producing ook volgen? Ja, dat kan. De voertaal van de opleiding is Nederlands, internationale studenten kunnen de opleiding volgen als zij Nederlands kunnen verstaan en lezen op B2 niveau. Zij mogen zelf in het Engels spreken en schrijven. 

In hoeverre in de opleiding internationaal georiënteerd? We hebben een lesreeks Internationalisering en daarnaast persoonlijke coaching op internationalisering. 

Wat is het collegegeldtarief? Als dit je eerste masteropleiding is dan geldt voor Nederlandse en EU-studenten het wettelijke collegegeldtarief. Voor een Nederlandse student die een tweede masteropleiding volgt en voor een niet EU-student geldt het wettelijke instellingstarief.

Toch nog een vraag? Mail dascreativeproducing@ahk.nl of bel +31 (0)20 527 7666. We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Delen