TML20191214_83544web_01.gif
 
 

DAS Research x ARIAS Network

Click here

DAS Research is het het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans en doet onderzoek in, met en voor de praktijk. Het stimuleert en begeleidt onderzoek naar artistieke, culturele en maatschappelijke transities die invloed hebben op de bestaande manieren van werken – en daarmee op de waarden, kennis en keuzes van podiumkunstenaars. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op de  domeinen: Artistiek onderzoek in de 3de cyclus (THIRD), Belichaamde Kennis in Theater en Dans en Creative Producing.

Artistiek onderzoek in de 3de cyclus (THIRD)

THIRD is een uniek driejarig traject voor een kleinschalige onderzoeksgroep van zeven onderzoekers. Kunstenaars met een transdisciplinaire theater-, choreografie- en performancepraktijk worden binnen THIRD voorbereid, gecoacht en gefaciliteerd bij het formuleren van een langlopend onderzoeksproject die past bij hun onderzoeksvraag en behoefte. Dit kan zijn een inschrijving in een PhD-, 3rd Cycle- of Research Fellowship-programma. Deelnemers  met verschillende achtergronden krijgen de kans om samen onderzoek te verkennen in intensieve seminars, een peer-to-peer-cultuur te ervaren, en zich binnen hun cohort te verdiepen in verschillende perspectieven en benaderingen van artistiek onderzoek op PhD-niveau. Individuele onderzoekers worden begeleid in het proces tot een volwaardig onderzoeksvoorstel, en geholpen om de eigen ambities aan te scherpen voor nationale en internationale financieringsmogelijkheden.

Belichaamde Kennis in Theater en Dans

Belichaamde Kennis in Theater en Dans is gericht op de kritische studie over het verleden en de aandacht voor het behouden en ontsluiten van relevante praktijkkennis. De focus ligt daarbij op het denken van de praktijk en de uitzonderlijke vormen van belichaamde kennis die kenmerkend zijn voor de transitorische, performatieve kunsten. 

Dit onderzoeksdomein draagt bij aan het actuele debat rondom de nijpende zorg voor het behoud van het erfgoed van de Nederlandse podiumkunsten. Het is belangrijk om meer aandacht te schenken aan de documentatie en archivering van historische en actuele voorstellingspraktijken, maar ook om ruimte te creëren voor de reflectie op de belichaamde kennis die aan deze praktijken ten grondslag ligt.

Centraal staat de overtuiging dat het theater- en dansonderwijs gebaat is bij het ontwikkelen van aanvullende andere narratieven. Door de voor de transitorische theater- en danskunst zo kenmerkende belichaamde praktijkkennis van makers en spelers centraal te stellen, levert deze groep een bijdrage aan de actualisering, diversificatie en verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven.

Creative Producing

Binnen dit onderzoeksdomein wordt onderzoek gedaan naar verschillende vormen van cultureel ondernemerschap. Hierbij staan nieuwe modellen centraal die de samenhang tussen publiek, kunstenaar en financiering, en de intrinsieke waarde van kunst centraal stellen.

Calendar

DAS Graduate School

Delen
 

DAS Research x ARIAS Network

Click here