DAS Research is het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans en wordt geleid door de lector Marijke Hoogenboom. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op de  domeinen: Artistiek onderzoek in de 3de cyclus, Andere Narratieven, Local School en Creative Producing.

Onder het leidmotief ‘Podiumkunsten in transitie’ staan drie doelstellingen centraal: de verbondenheid met het kunstenveld, de ambitie om de opleidingen actueel te houden en het perspectief om als kenniscentrum van de praktijk te functioneren. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op de volgende domeinen:

Artistiek onderzoek in de 3de cyclus

THIRD is een uniek tweejarig traject voor een kleinschalige onderzoeksgroep van zeven onderzoekers. Kunstenaars met een theater, dans en/of performance achtergrond worden voorbereid voor een 3de cyclus traject binnen een structuur die past bij hun onderzoeksvraag en behoefte. We verkennen de mogelijkheden, begeleiden het individuele proces tot een volwaardig onderzoeksvoorstel, en helpen om de eigen ambities aan te scherpen voor nationale en internationale financieringsmogelijkheden.

Andere narratieven

Dit onderzoeksdomein is gericht op de kritische studie over het verleden en de aandacht voor het behouden en ontsluiten van relevante praktijkkennis. De focus ligt daarbij op het denken van de praktijk en de uitzonderlijke vormen van belichaamde kennis die kenmerkend zijn voor de transitorische, performatieve kunsten. Daarnaast staat de diversificatie en verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven centraal. Onderdeel van dit onderzoeksdomein is NIT, een landelijk netwerk-initiatief NIT voor geheugen, reflectie en debat in de podiumkunsten.

Local School

Het domein Local School agendeert de waarde van plaats, stad, gemeenschap en verbinding in de podiumkunsten en is bij uitstek geschikt als thematische focus voor onderzoekers uit verschillende vakgebieden. Doel is het om praktische en theoretische kennis over deze belangrijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vergaren en een bijdrage te leveren aan de scholing van jonge podiumkunstenaars en het debat over de ‘impact’ van de kunsten in de samenleving. 

Creative Producing

Binnen dit onderzoeksdomein wordt onderzoek gedaan naar verschillende vormen van cultureel ondernemerschap. Hierbij staan nieuwe modellen centraal die de samenhang tussen publiek, kunstenaar en financiering, en de intrinsieke waarde van kunst centraal stellen.

Download hier het overzicht van onze activiteiten.

Calendar

03.09.19, 18:00 uur
DAS Graduate School
04.09.19, 18:00 uur
DAS Graduate School
16.09.19, 19:30 uur
DAS Graduate School

DAS Graduate School

Delen