Naar inhoud
 

DAS Research x ARIAS Network

Click here

DAS Research is het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans. De onderzoeksafdeling is gevestigd in de DAS Graduate School, maar staat open voor en vertegenwoordigt de hele ATD. Het omvat onderzoeksgroepen in Embodied Knowledge en Creative Producing, evenals het THIRD-programma, dat de ontwikkeling van artistiek onderzoek in de 3e cyclus ondersteunt.

Het hoofd van DAS Research is de Lector, Laura Cull Ó Maoilearca, die in september 2020 tot de ATD is toegetreden. Zij werkt samen met een kernteam van medewerkers op de onderzoeksafdeling. 

Wij werken met een inclusief concept van onderzoek dat onderzoek in een grote verscheidenheid van vormen waardeert: artistiek onderzoek, praktijkonderzoek en onderzoek in onderwijs worden naast wetenschap op de voorgrond geplaatst.

Wij streven ernaar om actief te werken tegen hiërarchieën van kennis en om ruimte te creëren voor manieren van weten die historisch uitgesloten zijn geweest. Wij streven ernaar de ontwikkeling van onderzoek in de hele ATD te ondersteunen: op bachelor-, master-, PhD- en postdoctoraal niveau. DAS Research verwelkomt betrokkenheid van alle medewerkers, studenten, docenten/coaches aan de ATD, met elk niveau van ervaring met onderzoek: van degenen die net beginnen zichzelf te verkennen als onderzoekers tot gevestigde onderzoekers. 

 

Artistiek onderzoek in de 3de cyclus (THIRD)

THIRD is een uniek driejarig traject voor een kleinschalige onderzoeksgroep van zeven onderzoekers. Kunstenaars met een transdisciplinaire theater-, choreografie- en performancepraktijk worden binnen THIRD voorbereid, gecoacht en gefaciliteerd bij het formuleren van een langlopend onderzoeksproject die past bij hun onderzoeksvraag en behoefte. Dit kan zijn een inschrijving in een PhD-, 3rd Cycle- of Research Fellowship-programma. Deelnemers  met verschillende achtergronden krijgen de kans om samen onderzoek te verkennen in intensieve seminars, een peer-to-peer-cultuur te ervaren, en zich binnen hun cohort te verdiepen in verschillende perspectieven en benaderingen van artistiek onderzoek op PhD-niveau. Individuele onderzoekers worden begeleid in het proces tot een volwaardig onderzoeksvoorstel, en geholpen om de eigen ambities aan te scherpen voor nationale en internationale financieringsmogelijkheden.

Belichaamde Kennis in Theater en Dans

Belichaamde Kennis in Theater en Dans is gericht op de kritische studie over het verleden en de aandacht voor het behouden en ontsluiten van relevante praktijkkennis. De focus ligt daarbij op het denken van de praktijk en de uitzonderlijke vormen van belichaamde kennis die kenmerkend zijn voor de transitorische, performatieve kunsten. 

Dit onderzoeksdomein draagt bij aan het actuele debat rondom de nijpende zorg voor het behoud van het erfgoed van de Nederlandse podiumkunsten. Het is belangrijk om meer aandacht te schenken aan de documentatie en archivering van historische en actuele voorstellingspraktijken, maar ook om ruimte te creëren voor de reflectie op de belichaamde kennis die aan deze praktijken ten grondslag ligt.

Centraal staat de overtuiging dat het theater- en dansonderwijs gebaat is bij het ontwikkelen van aanvullende andere narratieven. Door de voor de transitorische theater- en danskunst zo kenmerkende belichaamde praktijkkennis van makers en spelers centraal te stellen, levert deze groep een bijdrage aan de actualisering, diversificatie en verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven.

Creative Producing

Binnen dit onderzoeksdomein wordt onderzoek gedaan naar verschillende vormen van cultureel ondernemerschap. Hierbij staan nieuwe modellen centraal die de samenhang tussen publiek, kunstenaar en financiering, en de intrinsieke waarde van kunst centraal stellen.

Calendar

DAS Graduate School

Delen
 

DAS Research x ARIAS Network

Click here