Lezingen

Binnen het onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten.

Met de lezingen, die onderdeel uitmaken van het onderwijs en openbaar toegankelijk zijn, maak je kennis met het gedachtegoed en de visie van experts in het kunstenveld en bijvoorbeeld de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven. Hiermee scherp je je denken en kom je in aanraking met uitdagende opvattingen. In de lezingen staan de domeinen visie, entrepreneurship en context centraal.

De eerstvolgende lezing vindt plaats op 12 mei.

Op de hoogte blijven van alle lezingen? Volg DAS Creative Producing op Facebook, InstagramLinkedin of check de agenda van DAS Graduate School.

Toegang: Gratis, aanmelden via het aanmeldformulier.
Locatie: Adyen kantoor, Rokin 49, Amsterdam.

 

Meld je hier aan voor onze lezingen

Archief lezingen

Op zondagochtend 10 maart spreken Rolando Vázquez Melken enChidumaga Uzoma Orjii. De lezing zal in het Engels zijn. 

In deze keynote-lezing introduceert Dr. Rolando Vazquez Melken zijn decoloniale kritiek op moderniteit en neemt hij ons mee voorbij de veronderstellingen van het moderne binaire paradigma.

 

Welke vormen van begrip kunnen we internaliseren? En hoe kan esthetiek hieraan bijdragen?

 

De Nigeriaanse creatief technoloog en beeldend kunstenaar Chidumaga Uzoma Orji deelt zijn praktijk waarin hij representaties van de samenleving en de geschiedenis observeert en creëert als visuele metaforen die de duizendjarige Nigeriaanse Igbo-culturele context ontleden en postkoloniale identiteitscrises verkennen. 

 

Over Rolando Vázquez Melken

Rolando Vázquez is docent en dekoloniaal denker. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om keynotes te geven over dekolonialiteit aan academische en culturele instellingen. Vázquez is momenteel universitair hoofddocent Sociologie en Cluster Chair aan het University College Utrecht. Sinds 2010 leidt hij samen met Walter Mignolo de jaarlijkse Maria Lugones Decolonial Summer School, nu ondergebracht bij het Van Abbemuseum. In 2016 was hij, onder leiding van Gloria Wekker, co-auteur van het rapport "Let's do Diversity" van de Diversiteitscommissie van de Universiteit van Amsterdam. Hij is benoemd tot Adviseur aan de Jan van Eyck Academie voor 2021/2022.

Vázquez' werk plaatst de vraag naar de mogelijkheid van een ethisch leven in de kern van het dekoloniale denken en pleit voor de dekoloniale transformatie van culturele en educatieve instellingen. Zijn meest recente publicatie is "Vistas of Modernity: Decolonial aesthesis and the End of the Contemporary" (Mondriaan Fonds 2020).

Over Chidumaga Uzoma Orji

Chidumaga Uzoma Orji is een creatief technoloog en beeldend kunstenaar, geboren en woonachtig in Nigeria. Hij heeft zijn werk tentoongesteld op Here, There, Everywhere Format Festival (2021), CultureHub ReFest (2020) en Lagos Photo Festival (2019). Met zijn werk is hij geïnteresseerd in het observeren en creëren van representaties van de samenleving en van de geschiedenis als visuele metaforen die de duizendjarige Nigeriaanse culturele context van Igbo ontleden en postkoloniale identiteitscrises verkennen door te onderzoeken hoe digitale technologieën kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om toegang te krijgen tot ancestral truths in het heden.

Op zondagochtend 11 februari spreken Fenneke Wekker en Avni Sethi

“Hoe kunnen sociale of artistieke interventies bijdragen aan het creëren van saamhorigheid in en tussen gemeenschappen?”

Over Fenneke Wekker

“De carrière van Fenneke Wekker kenmerkt zich door een samenspel tussen kunst, maatschappelijk engagement, sociaalwetenschappelijk onderzoek en leiderschap.

Van 2018 tot 2022 werkte Fenneke als Hoofd Academische Zaken van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS/KNAW). Sindsdien werkt zij weer als freelancer, met een focus op sociaal activistische-artistieke projecten en onderzoekswerk. Daarnaast werkt zij één dag per week als docent onderzoek aan de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Tot eind januari 2024 speelt haar non-fictie toneelstuk Verloren Onschuld, met en over gedupeerden van het Toeslagenschandaal, bij het Rotterdams Wijktheater. In mei 2024 gaat het vervolg, Verloren Jeugd, in premiere. Hierin wordt het drama blootgelegd van de 78.000 gedupeerde kinderen die sinds 2005 in Nederland konden opgroeien in de meest bittere armoede.

Over Avni Sethi

Avni Sethi is an interdisciplinary practitioner, whose primary concerns lie between cultures of violence, memory, space, and the body. Throughout her work, Avni creates spaces of radical inclusion, holding a true belief in the importance of the arts for societies to be able to flourish, especially in a reality where political dynamics are making this an increasingly difficult, and sometimes dangerous, path to tread.

In 2013, Avni founded the Conflictorium—a Museum of Conflict—which has since been home to diverse critical explorations on conflict transformation and art practice. She is an advocate of the potential of small museums as a holding space for social justice processes and the necessity of building care-based ecosystems. Avni also opened Mehnat Manzil, a Museum of Work that focuses on informal labour and migration, and the Ordo Performance Collaboratory, a studio space that focuses on performance-based experimentations. Her performance practice foregrounds sites of contested narratives. She lives and works in Ahmedabad, India.

Op zondagochtend 12 november vertelt Jeanne van Heeswijk over gemeenschapszin en diverse vormen van collectiviteit onder andere in het Wallengebied. Daar doet zij sinds 2020 onderzoek op uitnodiging van de Oude Kerk voor haar project ‘It’s OK...’. De lezing zal in het Engels zijn. 

Jeanne van Heeswijk is een kunstenaar die de creatie van dynamische en gediversifieerde publieke ruimtes faciliteert om "het lokale te radicaliseren".  In haar meerjarige community projecten stelt ze de autonomie van kunst ter discussie door performatieve acties, discussies en andere vormen van organisatie en pedagogie te combineren om gemeenschappen te ondersteunen om hun eigen toekomst in handen te nemen. 

Aline Hernandez en Marianna Takou komen vertellen over hun betrokkenheid bij Arts Collaboratory en bij Casco Art Institute en hoe het netwerk het instituut beïnvloedt en vice versa.

Marianna en Aline zullen hun ervaringen met Arts Collaboratory en Casco Art Institute uiteenzetten in een presentatie van een klein uur, waarna Elke Uitentuis een Q&A zal modereren. Daarna zullen de bezoekers een aantal vragen meekrijgen waar ze onderling in kleine groepjes mee aan de slag kunnen, om de antwoorden vervolgens in gezamenlijkheid te bespreken.

Arts Collaboratory werd in 2007 opgericht door Stichting DOEN en Hivos, als platform voor kennisuitwisseling tussen kunstinitiatieven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het doel was om het groeiende aantal artistieke organisaties te ondersteunen en om de verbindingen tussen deze initiatieven te versterken. Vanaf 2013 kwam de focus van Arts Collaboratory te liggen op het promoten van duurzame, collaboratieve en open beeldende kunstpraktijken die bijdragen aan sociale innovatie en die de nadruk leggen op het opbouwen van translokale gemeenschappen. Van hieruit werden drieëntwintig deelnemende organisaties geselecteerd om de kern van de gemeenschap te vormen. Om het delen van kennis en het opbouwen van relaties binnen het netwerk beter te faciliteren, zijn DOEN en Hivos toen een samenwerking aangegaan met de kunstorganisatie Casco Art Institute in Utrecht. Casco Art Institute heeft dus mede vorm gegeven aan Arts Collaboratory, maar andersom is de invloed ook niet gering.

Casco Art Institute: Werken voor de Commons.Casco Art Institute stelt rechtvaardigere manieren voor om samen te leven door kunst te beoefenen en de commons te koesteren. Door co-exploratie en studie met collectieve kunstprojecten, maar ook door organisatorische experimenten, groeien onze projecten door het stellen van kritische vragen en het beoefenen van radicale verbeelding – het vormen van een gemeenschap en het genereren van kunst en kennis als gemeenschappelijke hulpbronnen.

Sprekers

Aline Hernandez is curator bij Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht, Nederland. Momenteel voert ze een door SGSAH gefinancierd doctoraat uit, waarin kwesties rond prestaties en performativiteit in archieven en tegenarchieven van (trans)gendergeweld in Mexico worden onderzocht. Hernández heeft een MA in Media-, Kunst- en Performance Studies van de Universiteit Utrecht met een specialisatie in Genderstudies. Ze is lid van de door kunstenaars/activisten geleide coöperatie Cráter Invertido en van het translokale ecosysteem Arts Collaboratory.

Marianna Takou is producent, organisator en onderzoeker bij Casco Art Institute: Working for the Commons. Ze maakte voor het eerst deel uit van het ecosysteem van Casco als vrijwilliger in 2013. Sinds 2019 werkt ze als onderdeel van het team aan verschillende aspecten van Casco's activiteiten en is ze lid van het Arts Collaboratory netwerk. Haar onderzoeksinteresses richten zich op feministische en queer praktijken in mobiliteit, migratie, de commons en de degrowth beweging.

 

KIP Republic is een in Amsterdam en New York gevestigd agentschap, opgericht door de tweelingzussen Ira & Ayra Kip in 2018.

Wij zijn storytellers, producerend en curerend van culturele kunstprojecten en evenementen, waarmee we het gesprek opzoeken, kritisch analyseren, communities opbouwen en .... dope kunst maken!

Wij werken samen met kunstenaars, artistiek- en cultureel leiders, change makers en communities als de onze. We ontwerpen een culturele scene welke rechtvaardig, uitdagend en opwindend is. Je vindt ons in Amsterdam, aan de andere kant van het water in New York, of thuis in de Caribbean.

Ira Kip vertelt ons deze ochtend meer over KIP Republic, de organisatie en de achtergronden.

Op zondagochtend 14 mei sluiten we onze reeks keynotes af samen met Climate Imaginaries at Sea, een samenwerking met DAS Research. Transdisciplinair wetenschappelijk onderzoeker en maker Saskia de Wildt zal komen vertellen hoe hen vanuit een creatieve invalshoek diens onderzoek naar ethische manieren van inheemse en westerse kennis samenbrengen, benadert.   

Voor diens PhD aan Queen’s University, Canada, onderzoekt Saskia ethische praktijken en kennis-relaties tussen Inuit en westerse wetenschappers rondom het monitoren van ijsberen in Nunavut. We gaan in gesprek over hoe creative practice and production kan bijdragen aan dekoloniale onderzoeksrelaties. Hoe kan westerse wetenschap zich op betekenisvolle wijze verbinden aan- en leren van inheemse kennis en waardensystemen? En hoe positioneer je jezelf als niet-inheemse onderzoeker/maker binnen dit soort vraagstukken?   

Saskia de Wildt (zij/hen) is een geboren en getogen Amsterdammer. Hen heeft lang gewerkt in de Nederlandse filmindustrie als Art-director, en daar de vormgeving verzorgd voor meerde prijswinnende producties. In 2014 startte Saskia een master Internationale Ontwikkeling, en nu volgt hen een PhD traject in milieustudies.  Altijd vanuit de artistiek/creatieve invalshoek, staan vragen rondom kennispolitiek, ethische relaties en dekoloniaal onderzoek en -praktijk centraal in diens werk.   

Naast het schrijven van diens PhD proefschrift, is Saskia ook verbonden aan het lectoraat Creative Media for social change van de HvA, en produceert- en treed hen op als dragking binnen The House of Løstbois, een dragking collectief, door hen mede opgericht in 2019, gevestigd in club chUrch, Amsterdam. 

Op zondagochtend 16 april gaan we in gesprek met organisaties die werken in- en met de gemeenschap van Amsterdam Noord. We spreken met Bogomir Doringer van het NXT Museum in Amsterdam Noord, Hidde de Vries en Richard Soesanna van Cinekid en Fallery Monk van Verdedig Noord / de Rietwijker.  

In deze lezing zullen we ons richten op kunst en gemeenschap. Deze drie organisaties hebben elk hun eigen ontstaansgeschiedenis en bevinden zich sinds kort of al voor langere tijd in Amsterdam Noord. We horen meer over hun werk en onderzoeken welke connectie er is tussen de organisaties en de gemeenschap en hoe zij elkaar beïnvloeden. 

 

NXT Museum 

Nxt Museum is het eerste museum in Nederland dat zich volledig richt op mediakunst. Ze exposeren kunstwerken die gebruik maken van moderne technologieën van het heden en van de toekomst. Omdat kunst de tijdsgeest weerspiegelt, geloven zij dat de meest innovatieve kunst ons de mogelijkheid geeft om op de impact van technologische ontwikkelingen te reflecteren. Een moment van bezinning in een realiteit die alsmaar sneller doorontwikkelt. 

Curator en hoofd van educatie en onderzoek van het NXT Museum is Bogomir Doringer (Servië/Nederland). Bogomir is een artist-researcher en curator. Hij is gespecialiseerd in  socio-politiek van collectieve bewegingen in nacht cultuur en clubbing – als lens waardoor het sociale fenomeen te observeren dat zich manifesteerd in mensen en hun lichamen.  

 

Cinekid 

Sinds 2021 is Cinekid verhuisd van het Westergasfabriekterrein naar het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. Ze zijn één van de nieuwkomers in de buurt op een plek aan de start van een grote ontwikkeling. 

Cinekid wil verwonderen, vermaken, verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers. Cinekid presenteert, produceert, leert en communiceert met, door en over film en bewegend beeld in een taal die kinderen aanspreekt. Ze zijn ook hét platform gericht op (internationale) kinderfilmproducties. Met Hidde de Vries en Richard Soesanna gaan we in gesprek over hoe ze dat specifiek in Noord doen. 

 

De Rietwijker / Verdedig Noord 

Verdedig Noord heeft vanaf 1 januari 2022 de coördinerende rol in voormalig wijkcentrum en theater de Rietwijker. Het ontwikkelt een breed palet aan activiteiten die voortkomen uit de wensen van de buurtbewoners en matchen met de kennis en expertise van de mensen binnen Verdedig Noord. Er is een gevarieerd aanbod van kunstzinnige, culturele, ontspannende, informatieve en educatieve activiteiten. Hierdoor is de buurt breed vertegenwoordigd en kunnen bewoners elkaar goed leren kennen. De Rietwijker wil een plek zijn waarin bewoners ook een gevoel van co-eigenaarschap hebben, waar hun stem waarde heeft en gehoord wordt.  

Fallery Monk van Verdedig Noord / de Rietwijker zal ons meenemen in hoe deze rol van Verdedig Noord/de Rietwijker wordt vormgegeven. 

Op zondagochtend 12 maart gaan we met Louise Boelens van Bureau Burgerberaad in gesprek over de organisatie van een Burgerberaad en de mogelijke rol van Kunst daarbij.

Een paar dagen later zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Dit is geen verkiezing die erg leeft bij de kiezers, toch is dit een heel belangrijke verkiezing met direct effect op de landelijke politieke besluitvorming. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de Eerste Kamer.

Zoals in veel media wordt besproken is het vertrouwen van onze burgers in de politiek nog nooit zo laag geweest. In september 2022 gaf 67% van de bevolking aan geen vertrouwen te hebben in de politiek, en 76% gaf aan geen vertrouwen te hebben in Kabinet Rutte 4. Burgers voelen zich niet betrokken en niet gehoord. Hoe kan dit gevoel doorbroken worden en hoe kan je burgers meer betrekken? Een van de mogelijke oplossingen hiervoor is het Burgerberaad.

Bureau Burgerberaad is opgericht door burgers die zich onder andere zorgen maken over de klimaatcrisis. Het doel is het stimuleren van goed georganiseerde burgerberaden en dat inwoners veel meer betrokken moeten worden bij besluitvorming. Het blijkt een actueel onderwerp: Veel gemeenten zijn bezig om burgerberaden van de grond te krijgen en ook landelijke zijn er initiatieven tot een burgerberaad, onder andere op het gebied van klimaat, zorg en biodiversiteit. Ook is er net een idee gelanceerd om een Burgerberaad te organiseren rondom het Slavernijexcuus.

Louise Boelens is verbonden aan Bureau Burgerberaad. Daar zet ze zich in om lokale burgerberaden van de grond te krijgen en op goede wijze te laten uitvoeren. Eerder werkte ze o.a. met gemeenteraden, gemeentelijke organisaties en bewonersorganisaties. Ze is opgeleid als organisatiepsycholoog en jurist en geschoold in diverse dialoog-methodieken en besluitvorming, waaronder deep democracy.

Op zondagochtend 12 februari presenteren wij samen met Oxville Cinema een vertoning van de bijzondere documentaire “White balls on Walls” en gaan we aansluitend met de maker, Sarah Vos, in gesprek.

Over “White balls on Walls”.
De leus ‘Meet The Icons of Modern Art’ wordt van de glazen wand van het Stedelijk Museum in Amsterdam afgekrabd. Want wie zijn die iconen van de moderne kunst eigenlijk? Wie bepaalt dat en ten koste van wie? In 2019, toen regisseur Sarah Vos begon te filmen voor deze documentaire, was zo’n 90 procent van de kunst in het Stedelijk gemaakt door witte mannen. Dat moet anders, vinden directeur Rein Wolfs en het Stedelijk Museum. Maar dat dat simpeler gezegd is dan gedaan, blijkt als regisseur Sarah Vos hem en zijn team volgt in hun streven naar meer diversiteit in de collectie en het personeelsbestand.

De camera registreert achter de schermen hoe dit proces ongemakkelijke en schurende vragen oproept. Mag je een schilderij nog De prostituees’ noemen? Moet je bij het beoordelen van kunst naar de huidskleur of het geslacht van de kunstenaar kijken? En hoe ga je om met pers die dat ‘overdreven politiek correct’ noemt?

White Balls on Walls is meer dan alleen een kijkje achter de schermen van een museum. Het is een tijdsdocument dat de worsteling weergeeft die veel Nederlandse instituten en bedrijven momenteel doormaken.

Sarah Vos is meermaals bekroond met haar documentaires. Zij maakte onder andere Welcome to Holland – Campus Vught (Zilveren Zebra en Gouden Kalf nominatie), Big Brother in het Midden-Oosten (Nipkowschijf) en Curaçao (in co-regie met Sander Snoep) bekroond met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek en Best of IDFA on Tour. Sarah maakt de kijker deelgenoot van de levens van haar hoofdpersonen, door ogenschijnlijk onbelangrijke details te vangen. De soms confronterende situaties die hierdoor ontstaan, laten de kijker nadenken over hun eigen leven, empathisch vermogen en ethiek.

Samen met Zeppers Film realiseerde ze eerder de documentaires Curaçao (2010), Hier Ben Ik (2017) (beiden in co-regie met Sander Snoep) en De Zaak Tuitjenhorn (2019).

Over Cinema De Vlugt

Cinema De Vlugt is een initiatief van Stichting Oxville. Sinds in 1999 de deuren van ‘Cinema’ in Amsterdam Nieuw-West sloten, was er geen strucureel filmaanbod meer in het grootste stadsdeel van Amsterdam. Aydin Dehzad, Bas Broertjes (DAS Creative Producing alumnus) en Carlo Dias leerden elkaar in 2016 leerden kennen kwamen achter dit gezamenlijke gemis. Film leeft ontzettend in Amsterdam, maar in hun buurt konden ze niet naar de bioscoop.

In 2017 is daarom Stichting Oxville opgericht met sinds 2022 het filmhuis Cinema De Vlugt. Daar geniet je vlakbij Plein ’40-’45 dagelijks van een actueel filmaanbod op maat. Stichting Oxville opereert vanuit de gemeenschap. Dit zie je bij hun filmeducatietraject ‘Generation Z’. Daar ontdekken 8 t/m 12-jarigen uit Amsterdam Nieuw-West met een duidelijke interesse in beeldcultuur de spannende filmwereld en maken ze de sprong naar het grote doek in de bioscoop.

In deze decemberlezing zal 2021 Prince Claus Seed Awardee Sunday Ozegbe Obiajulu 'Valu' vertellen over zijn werk als choreograaf, danser en activist. Daarnaast is er een gesprek met 2021 Seed Awardee Mamy Victory & Defa (die samen het duo Def Maa Maa Def vormen), Ella John, Josephine Zwaan, Marassa en Crystal Chanay, die eerder dit jaar deelnamen aan een door OSCAM georganiseerd 'writers camp'.

De moderatie zal gebeuren door Dionne Verwey in het Engels.

Sprekers

Sunday Obiajulu Ozegbe – alias VALU - is een danser, activist en creative uit Nigeria, opgeleid door het QDANCE CENTER, Lagos. Hij is oprichter en artistiek leider van Ennovate Dance House, een collectief van dansers en bewegingskunstenaars gevestigd in Lagos, dat zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken. Sunday is ook co-curator van het Footprints of David Arts Festival in Nigeria. In 2017 werd Sunday geselecteerd voor een training in artistiek activisme aan het Center for Artistic Activism, New York. Door zijn werk richt hij zich op het samensmelten van performance met gemeenschapsontwikkeling, waarbij hij de stijl van dansactivisme naar voren brengt.

THEMA'S Milieu/Klimaatcrisis - Vrije meningsuiting/civiele samenleving

DISCIPLINES Dans - Media/Journalistiek - Performance - Videokunst

LAND Niger

 

Faye Ndeye Penda - alias Mamy Victory- is een artiest en rapper uit Senegal. Ze heeft met verschillende artiesten samengewerkt en heeft de prijs "Best Female Artist" gewonnen bij de Galsen Hip Hop Awards voor haar EP "Feem". In de door mannen gedomineerde rapindustrie richt Mamy Victory zich op gendergelijkheid en vrouwelijk leiderschap om meisjes en vrouwen in Senegal en daarbuiten te inspireren.

THEMA'S Gendergelijkheid - Vrije meningsuiting/civiele samenleving

DISCIPLINES Artistiek Onderzoek – Dans – Design – Mode – Film - Media/Journalistiek - Muziek - Performance

LAND Senegal

 

Het Prins Claus Fonds is op 6 september 1996 opgericht als eerbetoon aan ZKH Prins Claus' toewijding aan cultuur en zijn geloof in haar rol in de ontwikkeling van alle samenlevingen. Hun missie is het ondersteunen, eren en verbinden van kunstenaars en culturele beoefenaars in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Oost-Europa, vooral waar culturele expressie onder druk staat. Hun visie is die van een wereld waarin culturele expressie vrij en gewaardeerd is.

In de lezingenreeks 'Ondernemerschap' van de master DAS Creative Producing in samenwerking met Adyen, geeft Aminata Cairo, AHK lector Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten, een lezing over haar boek ‘Holding Space’ en over het onderhouden van verschillende relaties op zondag 13 november om 11.00u-13.00u @ Adyen office Rokin 49. In deze novemberlezing staan kunst, sociale rechtvaardigheid en diversiteit centraal. Hoe kun je schijnbaar onoverkomelijke verschillen tóch overbruggen? Welke strategieën kun je hanteren om verschillende én duurzame relaties op te bouwen? (lezing is in het Nederlands)

Liever de informatie offline lezen? Download de PDF over deze lezing.

Aminata Cairo is verbonden als lector Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten aan de AHK. Zij werkt op dit moment als onafhankelijk consultant en onderzoeker op het gebied van diversiteit en inclusie, en adviseert in die hoedanigheid diverse hoger onderwijsinstellingen en organisaties in Nederland op het gebied van inclusief leiderschap en inclusieve educatie. Eerder was zij onder meer lector Inclusieve Educatie bij de Haagse Hogeschool, diversity officer bij de Universiteit Leiden, Associate Professor bij het Anthropology Department van de Southern Illinois University Edwardsville en was ze betrokken bij tal van onderzoeksprojecten op het gebied van antropologie, diversiteit en het creëren van inclusieve en veilige leer- en werkomgevingen. Ze heeft diverse publicaties over diversiteit en inclusie op haar naam staan en is als adviseur en bestuurslid betrokken bij verschillende ideële stichtingen en organisaties. In 2016 werd ze geridderd in de Orde van de Palm voor haar bijdrage aan cultuur door de regering in Suriname. In 2018 werd ze genomineerd voor ‘Lector van het Jaar’.

In 2022 starten Adyen en de Academie voor Theater en Dans een bijzondere samenwerking om ruimte te bieden voor inspiratie, reflectie en daadkracht in het hart van de stad Amsterdam.

Het bedrijf Adyen is opgericht in 2006, in het centrum van Amsterdam, door een groep Nederlandse ondernemers. Adyen is een betaalplatform dat voor toonaangevende bedrijven over de hele wereld betalingen verwerkt. Momenteel heeft de organisatie meer dan 2000 medewerkers en 27 kantoren over de hele wereld. In 2021 opende Adyen extra kantoorruimte aan het Rokin, in hetzelfde stadscentrum waar de reis van het bedrijf begon. Om zich te verbinden met, en terug te geven aan de stad Amsterdam, stelt Adyen in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans, de Event Space van het kantoor open voor publiek. Binnen haar onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten. 

 

In de lezingenreeks 'Ondernemerschap' van de master DAS Creative Producing in samenwerking met Adyen geeft Sheila Lewandowski een lezing over haar werk bij The Chocolate Factory Theater en haar politieke betrokkenheid als creatief producent in New York op zondag 9 oktober om 11.00u-13.00u @ Adyen office Rokin 49. In deze oktoberlezing staan kunst, politiek en gemeenschap centraal. Hoe draag je zorg voor kunstenaars en hoe beïnvloed je het creatieve veld op beleidsniveau? Kunnen kunstenaars en creatieve producenten de drijvende kracht zijn achter lokale besluitvorming? (lezing is in het Engels)

Sheila Lewandowski, uitvoerend directeur en medeoprichter van The Chocolate Factory Theater, waar ze met succes samenwerkte met de stad New York om een gebouw te verwerven zodat het theater een permanente locatie krijgt in Long Island City. Het bestuur en het managementteam hebben een kapitaalcampagne gelanceerd samen met grote renovatieplannen. Sheila heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van non-profit management en financiën. Naast haar werk bij The Chocolate Factory is Sheila een gemeenschapsorganisator en voorvechter van kunstenaars, en werkt ze aan de bewustwording van het belang van de kunst bij het maken van beleid in alles van onderwijs tot huisvesting tot economische ontwikkeling en met betrekking tot arbeid op lokaal, regionaal, staats- en nationaal niveau. Sheila heeft erkenning gekregen voor haar activiteiten, meest recentelijk als Business Person of the Year door de Queens Chamber of Commerce en als Community Leader in en voor de kunsten door de Queens Council on the Arts in 2018. Eerdere erkenning omvat de Elizabeth Coleman Visionary Leadership Award van haar alma mater Bennington College, Woman of Distinction door New York State Senator Michael Gianaris en proclamaties van de New York State Assembly en New York City Council voor haar werk in en voor haar lokale gemeenschap. Sheila is lid van Community Board 2 in Queens en is voorzitter van de Transportation Committee. Ze is lid van de Policy Leadership Council van Nonprofit New York na elf jaar als actief bestuurslid.

Sheila was gastdocent aan de Academie voor Theater & Dans in Amsterdam en Marymount Manhattan College in NYC. Ze was gastspreker en panellid over onderwerpen variërend van non-profit management tot gemeenschapsorganisatie en -ontwikkeling voor onder meer het Van Alen Institute, Dance NYC, LIC Partnership en WNYC.

In 2022 starten Adyen en de Academie voor Theater en Dans een bijzondere samenwerking om ruimte te bieden voor inspiratie, reflectie en daadkracht in het hart van de stad Amsterdam.

Het bedrijf Adyen is opgericht in 2006, in het centrum van Amsterdam, door een groep Nederlandse ondernemers. Adyen is een betaalplatform dat voor toonaangevende bedrijven over de hele wereld betalingen verwerkt. Momenteel heeft de organisatie meer dan 2000 medewerkers en 27 kantoren over de hele wereld. In 2021 opende Adyen extra kantoorruimte aan het Rokin, in hetzelfde stadscentrum waar de reis van het bedrijf begon. Om zich te verbinden met, en terug te geven aan, de stad Amsterdam, stelt het bedrijf zijn kantoren open voor Amsterdammers in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans. Binnen haar onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten. Lezing: zondag 9 oktober om 11.00-13.00 uur. Locatie: Adyen kantoor @ Rokin 49 / Wil je meedoen? Stuur een mail naar dascreativeproducing@ahk.nl

In de lezingenreeks 'Ondernemerschap' van de master DAS Creative Producing in samenwerking met Adyen geeft Vincent de Rooij een lezing over wederkerigheid en de antropologische achtergrond van dit begrip op zondag 11 september om 11.00u-13.00u @ Adyen kantoor Rokin 49. In deze septemberlezing zullen we ons richten op kunst en duurzaamheid. Hoe bouw je duurzame en wederkerige (zakelijke) relaties op? En wat kunnen creatieve producenten leren van het antropologische perspectief op wederkerigheid? (lezing is in het Nederlands)

Vincent de Rooij is universitair docent, verbonden aan de Afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA), en lid van de Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). Hij studeerde antropologie en taalkunde aan de UvA en deed PhD onderzoek in Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) naar codeswitching, het gebruik van meer dan één taal in dagelijkse interacties. De afgelopen jaren hield hij zich bezig met de studie van jongerentaal en populaire cultuur, en de relatie tussen het gebruik van streektaal en regionale identiteit. Zijn meest recente veldwerk site is Oost Zeeuws-Vlaanderen, een gebied dat kampt met een teloorgang van openbare voorzieningen, scholen, en winkels. Doel van het onderzoek, waarin het leidende theoretische concept social resilience is, is te achterhalen hoe bewoners omgaan met deze uitdagingen.

De Rooij’s belangstelling ligt op het gebied van intersecties van meertaligheid, populaire cultuur, multimediale praktijken, en de politics van place.

In 2022 starten Adyen en de Academie voor Theater en Dans een bijzondere samenwerking om ruimte te bieden voor inspiratie, reflectie en daadkracht in het hart van de stad Amsterdam.

Het bedrijf Adyen is opgericht in 2006, in het centrum van Amsterdam, door een groep Nederlandse ondernemers. Adyen is een betaalplatform dat voor toonaangevende bedrijven over de hele wereld betalingen verwerkt. Momenteel heeft de organisatie meer dan 2000 medewerkers en 27 kantoren over de hele wereld. In 2021 opende Adyen extra kantoorruimte aan het Rokin, in hetzelfde stadscentrum waar de reis van het bedrijf begon. Om zich te verbinden met, en terug te geven aan, de stad Amsterdam, stelt het bedrijf zijn kantoren open voor Amsterdammers in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans. Binnen haar onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten.

In de lezingenreeks 'Visie' van de master DAS Creative Producing in samenwerking met Adyen geven Marie-Anne Leuty en Sumi Anjuman een lezing over hun werk op zondag 15 mei om 11.00u-13.00u. Locatie: Adyen kantoor @ Rokin 49. In deze lezing van mei zullen we ons richten op kunst en gemeenschap. Hoe werk je met een ondervertegenwoordigde gemeenschap? En welke plaats heeft gemeenschapszorg binnen de kunsten

Marie-Anne Leuty

Hoi, ik ben Marie-Anne Leuty, medeoprichter van The Study Group Foundation en hoofdredacteur van contentplatform The Quick + The Brave. Geboren in het Verenigd Koninkrijk met Réunionese roots, verhuisde ik in 2015 naar Amsterdam op zoek naar kansen en avontuur. Schrijven was iets waar ik me als kind al toe aangetrokken voelde. Als volwassene heeft het me de kans gegeven om een carrière uit te bouwen via consumenten-, lifestyle-, B2B- en creatieve PR, freelance copywriting in het buitenland, een fulltime technische baan en nu het bouwen van een contentplatform.

Ik werk sinds 2018 samen met mijn partner en mede-oprichter Obi Mgbado aan TQTB, eerst als een zijproject voordat ik me er in 2020 fulltime op richtte. Al onze content draait om cultuur, inclusiviteit, duurzaamheid en zelfzorg - ik ben vooral enthousiast over wat we kunnen doen om rust in de gemeenschap te normaliseren. Er is veel dat we kunnen doen rond gemeenschapszorg.

Als een door BIPOC opgerichte organisatie en platform begrijpen we hoe belangrijk representatie in media is. Wij ervaren prachtige, complexe, genuanceerde en uitdagende intersecties als individuen uit historisch uitgesloten gemeenschappen. We hebben media nodig die onze veelzijdige ervaringen weerspiegelen en onze verhalen ophemelen. We zijn vastbesloten om de ervaringen van geracialiseerde mensen, vrouwen en de LGBTQ + gemeenschap centraal te stellen en dat wordt weerspiegeld in het team dat we samenstellen.

Sumi Anjuman

Sumi Anjuman is een beeldend kunstenaar en activist, geboren en getogen in de noordelijke regio van Bangladesh. Als vrouw in een islamitisch conservatieve samenleving ervaart ze het soort onderdrukking en kwelling dat in haar werk openhartig wordt aangepakt. Ondanks haar sociaal georiënteerde onderwerp is haar werk niet rechttoe rechtaan-documentair; het voelt eerder poëtisch aan, vaak grenzend aan het abstracte. Haar collaboratieve methodologie weerspiegelt de ideeën van inclusiviteit terwijl haar foto's het publiek vaak uitnodigen om nieuwsgierig te zijn naar wat ze zien. Als gevolg daarvan hebben ze zowel een sterke cerebrale als een emotionele impact op de toeschouwer. Parallel daaraan laten haar werken zien hoe subtiliteit in benadering net zo krachtig kan zijn als een politiek statement.

Sumi woont momenteel in Nederland, waar ze haar masteropleiding 'Photography & Society' volgt aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Eerder studeerde ze af in 'Fotografie' aan Pathshala South Asian Media Institute, Dhaka, Bangladesh.

https://sumianjuman.wixsite.com/sumianjuman

Adyen & ATD

In 2022 starten Adyen en de Academie voor Theater en Dans een bijzondere samenwerking om ruimte te bieden voor inspiratie, reflectie en daadkracht in het hart van de stad Amsterdam.

Het bedrijf Adyen is opgericht in 2006, in het centrum van Amsterdam, door een groep Nederlandse ondernemers. Adyen is een betaalplatform dat voor toonaangevende bedrijven over de hele wereld betalingen verwerkt. Momenteel heeft de organisatie meer dan 2000 medewerkers en 27 kantoren over de hele wereld. In 2021 opende Adyen extra kantoorruimte aan het Rokin, in hetzelfde stadscentrum waar de reis van het bedrijf begon. Om zich te verbinden met, en terug te geven aan, de stad Amsterdam, stelt het bedrijf zijn kantoren open voor Amsterdammers in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans. Binnen haar onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten.

In de lezingenreeks 'Visie' van de master DAS Creative Producing geven Raul Balai en Orwa Nyrabia een lezing over hun werk op zondag 10 april om 11.00u-13.00u. In deze lezing van april zullen we ons richten op kunst en inclusie. Waarom is de term inclusie een omstreden begrip? En waar ontmoeten de werelden van beeldende kunst en documentaire film elkaar?

Raul Balai a.k.a. el bastardo is gefascineerd door de manier waarop onze uitbuitende geestesgesteldheid de vorm van de wereld bepaalt. Zijn werk gaat over het verschaffen van inzicht in machtsstructuren: hoe ze resoneren in de manier waarop het verhaal van de geschiedenis wordt verteld en gereproduceerd, en hoe ze leiden tot de maatschappij die we vandaag hebben. Hij gebruikt een aantal verschillende stijlen, genres, om bloot te leggen en te onderzoeken wat er nog op het spel staat binnen de geschiedenis van diversiteiten. Niet alleen als kunstenaar of curator, maar ook in zijn praktijk als tentoonstellingsmaker en ontwerper.

Balai is een kunstenaar die niet kan worden gedegradeerd tot één stijl, één genre, één wat dan ook. Zijn werk wordt niet gekenmerkt door een specifieke vorm of materiaal. Hij kijkt naar elk onderwerp en verhaal en vindt een passende vorm. Hij verfijnt voortdurend zijn visueel en conceptueel vocabulaire dat ontstaat door raakpunten tussen schilderkunst, installaties, sculpturen, graffiti, grafisch ontwerp, illustratie, video en fotografie.

De afgelopen jaren exposeerde Balai onder meer in Het Rembrandt Museum - Amsterdam, Nederland / Countour Biënnale - Mechelen, België / Het Amsterdam Museum - Amsterdam, Nederland / Biënnale Dak'Art - Senegal / M HKA - Antwerpen, België / Galleri Image- Aarhus, Denemarken / Galerie 23 - Amsterdam, Nederland.

De komende tijd is zijn werk te zien bij; KunstRai - Amsterdam, Nederland / Facade 2022 - Middelburg, Nederland / The Black Archives - Amsterdam, Nederland / Documenta 15 - Kassel, Duitsland.

Orwa Nyrabia is artistiek directeur van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), 's werelds toonaangevende festival voor documentaires en nieuwe media. Voor IDFA was Orwa medeoprichter van het eerste onafhankelijke filmfestival van Syrië, DOX BOX, met Diana El Jeiroudi, en producent met credits als Republic of Silence (Diana El Jeiroudi, Venetië 2021), Notturno (Gianfranco Rosi, Venetië 2020), Silvered Water (Ossama Mohammad en W. Bedirxan, Cannes 2014), Return to Homs (Talal Derki, IDFA 2013) en Dolls, A Woman from Damascus (Diana El Jeiroudi, IDFA 2007) e.a.

Zijn werk werd erkend met prijzen als de George Polk Award, de HRW Courage in Filmmaking Award, en de Katrin Cartlidge Award, e.a. Als acteur (Gate of the Sun, Yousri Nassrallah, Cannes 2004) begon hij zijn

filmcarrière als 1ste AD van Ossama Mohammad (Sacrifices, Cannes 2002) en werkte hij tegelijkertijd als journalist tot hij in 2002 zijn eerste bedrijf mede oprichtte in Damascus, daarna volgde een verhuizing naar Caïro en vervolgens naar Berlijn waar hij in 2014 No Nation Films mede oprichtte.

In 2022 starten Adyen en de Academie voor Theater en Dans een bijzondere samenwerking om ruimte te bieden voor inspiratie, reflectie en daadkracht in het hart van de stad Amsterdam.

Het bedrijf Adyen is opgericht in 2006, in het centrum van Amsterdam, door een groep Nederlandse ondernemers. Adyen is een betaalplatform dat voor toonaangevende bedrijven over de hele wereld betalingen verwerkt. Momenteel heeft de organisatie meer dan 2000 medewerkers en 27 kantoren over de hele wereld. In 2021 opende Adyen extra kantoorruimte aan het Rokin, in hetzelfde stadscentrum waar de reis van het bedrijf begon. Om zich te verbinden met, en terug te geven aan, de stad Amsterdam, stelt het bedrijf zijn kantoren open voor Amsterdammers in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans. Binnen haar onderwijs verkent de academie de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het vormgeven van de wereld, vanuit de vaste overtuiging dat kunst mensen en de wereld in beweging kan zetten. De Academie wil zich al enige tijd buiten de muren van de academie profileren en heeft in een samenwerkingsverband tussen de Master Creative Producing, Docent Dans en 5 O'Clock class speciaal voor het gebouw van Adyen een aantal programma's ontwikkeld om eigenzinnige ontmoetingen met mensen in de stad vorm te geven.

Locatie: Adyen kantoor @ Rokin 49 Wil je erbij zijn? Mail dan voor donderdag 7 april naar: dascreativeproducing@ahk.nl

In de lezingenreeks 'Visie' van de master DAS Creative Producing geven Laura Cull Ó Maoilearca en Chihiro Geuzebroek op zondag 13 maart om 11.00u-13.00u een lezing over hun werk. Deze lezing in maart zal zich richten op kunst en duurzaamheid door het afleren van antropocentrisme door een Deleuziaanse bril en door inheems dekoloniaal denken.

Deze lezing is in samenwerking met Adyen.

Prof. Dr.Laura Cull Ó Maoilearca is lector en hoofd van de DAS Graduate School aan de Academie voor Theater en Dans, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam in Nederland.

Laura is oorspronkelijk opgeleid als kunstenaar in schilderen, beeldhouwen en performen, voordat ze filosofie ging studeren en vervolgens promoveerde op theater en de filosofie van Gilles Deleuze. Ze is auteur van het boek Theatres of Immanence: Deleuze and the Ethics of Performance (Palgrave, 2012) en redacteur van Deleuze and Performance (Edinburgh, 2009). Haar huidige onderzoek omvat het project Performance Philosophy & Animals: Towards a Radical Equality, dat onderzoekt hoe de kunsten kunnen bijdragen aan meer ethische manieren om niet-menselijke dieren te leren kennen en ermee om te gaan.

Chihiro Geuzebroek is multidisciplinair kunstenaar, schrijver, organisator, trainer in decoloniale klimaatrechtvaardigheid perspectieven en praktijken. Ze is BoliviaansNederlands met Quechua-afkomst, geboren en getogen in Amsterdam. Ze regisseerde de klimaat rechtvaardigheid film RADICAL FRIENDS(2014), (co)produceerde drie poëzie shows, produceerde korte video content en essays met betrekking tot milieu rechtvaardigheid en inheemse strijd, (co)schreef verschillende nummers voor de beweging waaronder Shell Must Fall en produceerde de expositie People Powered Movements vs Shell(2020) NDSM FUSE. Naast regelmatige lezingen in Nederland is Chihiro uitgenodigd om te spreken in België, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Mexico en Cuba en online te spreken voor Colombiaanse TV en Hawaiiaanse klassen.

In de lezingenreeks 'Visie' van de master DAS Creative Producing geven Josien Pieterse en Yazan Khalili op zondag 13 februari om 11.00u-13.00u een lezing over hun werk. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen staat deze lezing in februari in het teken van kunst en politiek. Deze lezing is in samenwerking met Adyen.

Josien Pieterse is medeoprichter en -directeur van Framer Framed. Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een tentoonstellingsruimte in Amsterdam. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, beeldcultuur en politiek. De tentoonstellingen tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.

Josien Pieterse was tevens oprichter en tien jaar lang directeur van Netwerk Democratie, Platform voor Democratische Innovatie. In 2014 ontving zij de oeuvreprijs 'Radicale Vernieuwers' van Vrij Nederland voor haar werk met Netwerk Democratie.

Van 2007-2017 werkte Josien als oral historian en onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Josien regisseerde twee documentaires over de vrouwenbeweging: Fem.doc (2002) over de erfenis van de tweede feministische golf en Vrouwenhulp - ontdekken en vernieuwen (2008) over de opkomst van de vrouwenhulpbeweging.

Yazan Khalili woont en werkt in en vanuit Palestina. Hij is architect, beeldend kunstenaar en cultureel producent. Momenteel is hij promovendus aan de Amsterdam School of Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam, en gastkunstenaar in residentie aan de Rijksakademie. Zijn werken zijn tentoongesteld in verschillende grote solo en collectieve tentoonstellingen, waaronder in KW, Berlijn (2020); MoCA-Toronto (2020); New Photography, MoMA (2018) Hij is de co-voorzitter van fotografie discipline aan het MFA programma aan Bard, NY, en mede-oprichter van Radio Alhara.

Van 2015 tot eind 2019 was hij directeur van het Khalil Sakakini Cultural Center. Het KSCC, gehuisvest in een gerenoveerd huis uit het begin van de twintigste eeuw, promoot Palestijns cultureel werk door middel van verschillende programma's die tentoonstellingen, lezingen, filmvertoningen en workshops omvatten.

In de lezingenserie ‘Organisatievormen in de Kunst’ van de master DAS Creative Producing gaf Jeanne van Heeswijk op zondag 12 december een lezing geven over haar werk. Deze lezing was in samenwerking met Adyen.

Jeanne van Heeswijk is een kunstenaar die het ontstaan van dynamische en gediversifieerde publieke ruimtes mogelijk maakt om zo “het lokale te radicaliseren”. Haar grootschalige, in gemeenschappen ingebedde projecten bevragen de autonomie van kunst middels een combinatie van performatieve acties, discussies, en andere vormen van organiseren en pedagogiek, om zo gemeenschappen te helpen hun toekomst in eigen hand te nemen.

Uitgelichte projecten: Het Blauwe Huis (The Blue House) in Amsterdam (Mei 2005 - December 2009); Public Faculty (2015-heden), Homebaked in Liverpool (November 2011 - heden); Freehouse, Radicalizing the Local in Rotterdam (September 2008- heden), Philadelphia Assembled, Philadelphia Museum of Art in Philadelphia (2014- 2017) en BAK 2018/2019 Fellow en Trainings for the Not-Yet 2019-2020. Master DAS Creative Producing December 2021 Haar werk is opgenomen in talloze boeken en publicaties wereldwijd, en was onderdeel van internationaal vermaarde biënnales zoals Liverpool, Shanghai en Venetië. Ze was de 2014-2015 Keith Haring Fellow in Art and Activism aan Bard College, Annandale-On-Hudson, NY; ontving de Curry Stone Prize for Social Design Pioneers, 2012; en de Leonore Annenberg Prize for Art and Social Change, 2011. Ze woont en werkt in Rotterdam.

Hoe kunnen we de transitie naar een duurzame economie maken?
Hoe kan jij daaraan bijdragen middels je eigen kunstpraktijk?

Op 20 december 2019 won Stichting Urgenda in hoger beroep de klimaatzaak tegen de staat Nederland. Mede daardoor maakte de Nederlandse Staat op Prinsjesdag bekend dat 7 miljard wordt vrijgemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook organiseerde Urgenda onlangs de klimaatmars van Groningen naar Glasgow. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, is zelf ook bij de Klimaatconferentie van de VN in Glasgow aanwezig.

Op 14 november komt Marjan vertellen over de stand van zaken maar vooral ook wat jij zelf kan doen, en met jou het kunstenveld, aan verduurzaming van onze sector. Uit de praktijk blijkt dat de oplossingen veel dichterbij liggen dan wij denken.

De Egyptische jonge fotograaf Mohamed Mahdy zal vertellen over zijn kunstproject ‘Moon Dust’. Over de vervuilende cement fabriek in Alexandria en het opzetten van een sociale beweging om hier aandacht voor te creëren doormiddel van kunst en activisme. Zijn werk is geëxposeerd op de Biënnale van Parijs en Londen en The New York Times riep hem in 2018 uit tot een van de meest veelbelovende jonge fotografen van dat moment.
 

Ira Kip is de nieuwe keynotespeaker voor de studenten van de master DAS Creative Producing. Met de talk "Finding your voice as a creative producer" onderstreept Ira de belangrijkste aspecten van het opzetten van een creatief project en het vinden van je stem  binnen de culturele sector:

How to build an eco system that works for your next big project.
How does your intention serve the work you want to create?
Vision vs Impact.
Main focus.
The intention.
The bigger picture.
The goal/Mission.
The narrative and story that serves the work.
And... if it dont make dollar it don't make sense.

Geboren en getogen in Amsterdam met Caribische roots groeit Ira Kip op jonge leeftijd op in de culturele sector. De balletschool van Lucia Martha’s is waar de basis wordt gelegd en de theaterschool van Amsterdam is waar haar regie-schap zich begint te ontwikkelen. Uiteindelijk studeert Ira af aan de New School For Drama in New York waar zij in 2009 een Masters haalt in het regisseren en produceren van Theater. Naast verschillende stukken geschreven en geregisseerd te hebben, runt Ira sinds 2017 haar eigen productiebedrijf KIP Republic, (voorheen WeThePeople) met collega Anne van der Ven en zus Ayra Kip. KIPRep is de plek waar Ira’s visies tot leven komen. Het is de plek waar verbinding en dienstbaarheid centraal staat. KIP vertelt verhalen in de breedste zin van het woord en gaat voorbij “theater” en ook de conventies die daarbij bedacht zijn.

Vrijdag 21 mei staat de keynote in het teken van Kunst en Samenleving met Juha van ‘t Zelfde. Centraal hierin staat het boek Mutual Aid van Dean Spade.

Mutual Aid is onlangs verschenen bij Verso: “Dit boek gaat over wederzijdse hulp: waarom het zo belangrijk is, hoe het eruit ziet en hoe je het doet. Het biedt een basistheorie van wederzijdse hulp, beschrijft hoe wederzijdse hulp een cruciaal onderdeel is van krachtige bewegingen voor sociale rechtvaardigheid, en biedt concrete hulpmiddelen voor organisatie, zoals hoe in groepen te werken, hoe een collectief besluitvormingsproces te bevorderen, hoe om conflicten te voorkomen en aan te pakken, en hoe om te gaan met burn-out.

De ecologische crisis is groot, evenals de noodzaak om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is duidelijk we met onze huidige wijze van leven eigenstandig bijdragen aan de opwarming van de aarde en de klimaatcrisis. In de Westerse media en zienswijze staat het handelen van de mens, de bedrijven en de overheid centraal.

Op deze zondag onderzoeken we met elkaar een ander perspectief - een leefwijze waarin de balans tussen mens en natuur anders is dan wij in het Westen gewend zijn. Filosofieën, tradities en culturen waarin niet de mens, maar de samenhang tussen mens, natuur en goden centraal staat. We zoomen in op perspectieven en gemeenschappen die inzichtelijk maken dat niet alleen een wijziging van gedrag, maar veeleer een wijziging van wereldbeeld en filosofie kunnen bijdragen aan een meer duurzame wereld.

Het inheemse perspectief onderzoeken we op zondagochtend met onze gast Raki Ap.

Raki Ap werd in 1984 geboren in een vluchtelingenkamp in Papoea-Nieuw-Guinea. Zijn vader, antropoloog en muzikant Arnold Ap, was vier maanden eerder vermoord vanwege zijn protestliederen die veel Papoea’s inspireerden in hun strijd voor een onafhankelijk West-Papoea. Als éénjarige kwam Raki met zijn moeder aan in Nederland, hij groeide hier op, werd beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht en werkt nu als rijksambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is hij een bekend gezicht in de klimaat- en antiracismebeweging. Net als zijn vader weet hij mensen te inspireren: in gastcolleges, op congressen en tijdens demonstraties laat hij mensen kennis maken met het Inheemse perspectief. Zo maakt hij invoelbaar hoe klimaatverandering, racisme en ongelijkheid samenhangen én hoe die problemen opgelost kunnen worden.

Vervolgens zoomen we verder in op de relatie mens en natuur. Dit doen we aan de hand van drie bronnen;

 • De film ‘Stones have laws’, van co-regisseurs Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan en Tolin Alexander – Vertoning film en gesprek met de makers.
 • Het essay Vuurduin van Eva Meijer.
 • Het onderzoek van Laura Cull over de zoektocht naar een gelijkwaardige relatie tussen mens en dier - presentatie ter plekke en gesprek.

Stones have laws

Dee Sitonu a Weti | Stones Have Laws

Het regenwoud van Suriname wordt voornamelijk bewoond door de Marrons. Het zijn de afstammelingen van Afrikanen die over de Atlantische Oceaan werden verscheept om als slaven op plantages te werken. Sommige van deze tot slaaf gemaakte Afrikanen wisten zichzelf te bevrijden.

Ze stichtten nieuwe gemeenschappen in het Amazone-regenwoud, een omgeving die ze niet kenden. Hier ontmoetten ze inheemse mensen die hen hielpen overleven. Voortbouwend op hun voorouderlijke kennis en op wat de inheemsen hen leerden, ontwikkelden de Marrons een manier van leven in dialoog met de rivieren, de stenen en het bos.

In Stones Have Laws werkten we samen met de Surinaamse theatermaker Tolin Alexander aan een filmproject dat de koloniale geschiedenis presenteert die Nederland en Suriname delen vanuit het oogpunt van de Marrons, en inzicht geeft in hun manier van leven, niet geregeerd door de wetten van de markt, maar door de wetten van de aarde. Dit resulteerde in een vierjarige samenwerking met de Marrongemeenschap op het gebied van verhalen vertellen, gezamenlijk script maken en optreden.

In de film demonstreren de Marrons rituelen om contact te maken met voorouders en lokale bosgeesten, en vertellen ze hoe buitenlandse veroveraars hen dwongen om steeds weer te verhuizen. In de koloniale tijd streden zij fel tegen de Nederlandse koloniale overheersing. Tegenwoordig confronteren ze multinationals die hun voorouderlijke gronden exploiteren voor mijnbouw en houtkap. De film werd gepresenteerd met een mobiele bioscoop aan de gemeenschap en werd in de bioscoop uitgebracht in het VK, Ierland en Nederland.

Essay Vuurduin – Eva Meijer

In Vuurduin gaat Eva Meijer een week naar Vlieland, op zoek naar wat verdwijnt. Het ecosysteem van de wadden staat onder druk, maar er liggen ook delen van haar eigen geschiedenis op het eiland, stukken tijd die nooit meer terugkomen. Alles verdwijnt natuurlijk: familie, geliefden, huisdieren, gebeurtenissen. En de natuurlijke wereld laat ons zien dat dat erbij hoort – het is de stof waar we uit geweven zijn. Tegelijkertijd verdwijnt de levende wereld waarin dit alles ingebed is zelf in razende vaart: diersoorten sterven uit, ecosystemen gaan eraan, de permafrost smelt, onze winters worden herfst. Met behulp van schrijvers, filosofen, kunstenaars en hond Doris gaat Meijer op zoek naar de juiste woorden voor dit verlies, en voor wat we ertegenover kunnen zetten.

Laura Cull

Laura Cull Ó Maoilearca will address the importance and challenges of including animals in how we think about the relation between politics and performance according to an intersectional approach that considers how animal oppression connects with other forms of structural violence and inequality.

Laura Cull Ó Maoilearca is Lector, Head of DAS Graduate School and Head of Research at the Academy of Theatre and Dance, Amsterdam University of the Arts in the Netherlands. Her current research project is the AHRC-funded Leadership Fellowship, Performance Philosophy & Animals: Towards a Radical Equality (2019-2022). Her recent books include: The Routledge Companion to Performance Philosophy (Routledge, 2020) and Encounters in Performance Philosophy (Palgrave, 2014), both co-edited with Alice Lagaay. She is a founding core convener of the international research network, Performance Philosophy, joint series editor of the Performance Philosophy book series with Rowman & Littlefield, and an editor of the open access Performance Philosophy journal. Laura originally trained as an artist at the Slade School of Art in London and presented performances internationally including Tanzquartier Wien (2015); ICA London (2008); Serpentine Gallery, London (2008, with the artists’ collective, SpRoUt); and TATE Britain (2003).

In blok 2 van het tweede semester onderzoeken wij het thema Kunst en Politiek. Op de zondagochtend komen twee kunstenaars iets vertellen over hun werk en hoe dit zich verhoudt tot politieke vraagstukken. Sprekers zijn:

Dré Uhrhahn van United Painting:

United Painting is ontstaan uit het Favela Painting project in Rio de Janeiro en bestaat uit een collectief van kunstenaars, schrijvers en ontwerpers met een gedeelde passie voor het maken van enorme kunstwerken op onverwachte plaatsen over de hele wereld.

Van vluchtelingenkampen tot openbare pleinen, United Painting is een groeiende beweging van creatief activisme, die iedereen omarmt die graag meedoet - omdat we geloven dat: verenigd schilderen we, verdeeld falen we...

Anouk Nuyens:

Anoek Nuyens (Amsterdam, 1984) maakt sociaal bewogen, documentair theater. Het gesprek dat zij start, strekt zich uit over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Anoek is schrijver en theatermaker en werkt(e) onder andere in Kinshasa, Brussel, Berlijn en Amsterdam. Haar voorstelling Bouta over het leven van Desi Bouterse maakte ze i.s.m. Tjon Rockon en Marjolijn van Heemstra en leverde hen een nominatie op voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs ‘13. Datzelfde jaar ontving Anoek de Marie Kleine-Gartman Pen voor haar essay Westen, Wake Up!

Ze publiceerde verschillende boeken, zoals Listen to the bloody machine over het werk van Kris Verdonck. Ze schrijft als freelancer voor De Correspondent over cultuur, politiek en geschiedenis en werd voor haar serie naar staatsgeheimen genomineerd voor de onderzoeksjournalistiek-prijs De Loep. Sinds 2015 is ze een van de vaste theatermakers bij Frascati Theater in Amsterdam waar ze haar eigen voorstellingen schrijft en speelt, o.a. Hulp, Zwijgend Pamflet, Tenzij je een beter plant hebt en Pronk. Met Rebekka de Wit werkt ze momenteel aan De zaak Shell, waarin ze de klimaatzaak Milieudefensie vs Shell pre-enacten.

In de middag geeft Halil Karaslaan een lezing en een workshop. Hierin gaan we in op de verkiezingsuitslag van 17 maart aanstaande en onderzoeken wij het politieke klimaat.

Halil Karaaslan (32) is programmamanager diversiteit en inclusie bij ECHO. Vanuit zijn functie bij ECHO traint hij met name onderwijsorganisaties in diversiteitsvraagstukken. Hiervoor heeft Halil 12 jaar lang in het onderwijs gewerkt als docent maatschappijleer in Rotterdam van het VMBO tot aan het HBO. Naast zijn werkzaamheden binnen het onderwijs is Halil betrokken (geweest) bij diverse emancipatievraagstukken en mengt zich ook geregeld in het maatschappelijk debat middels columns, podcasts of andere optredens in de media. Zo is Halil ook een tijd bestuurslid/voorzitter geweest bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) waar hij bij diverse ministeries deed aan belangenbehartiging van moslims in Nederland.

Elke is een beeldend kunstenaar en werkt samen met Wouter Osterholt. Zij vormen sinds 2005 een kunstenaarsduo. Zij ontwikkelen projecten op specifieke plekken waarmee ze verborgen verhoudingen en tegenstrijdige belangen willen ontrafelen die bepalend zijn voor het functioneren van die plek. Samen hebben zij in de afgelopen jaren in Caïro met het kunstinstituut Townhouse gewerkt. De problematiek die zij daar tegen kwamen is grotendeels ook de problematiek die wij op dit moment kennen in het huidige kunst- en cultuur bestel.

Op 22 en 24 november organiseren we samen met het Prins Claus Fonds een programma in het kader van Internationalisering/internationale praktijken. Centraal in het programma staan drie kunstenaars die samenwerken met het Prins Claus Fonds. Deze drie inspirerende gasten zullen hun praktijk introduceren en een masterclass geven.

 • Aqui Tami from Sister Press/Sister Library from India
  • De Sister Library is een bibliotheek die wordt aangedreven door vrouwelijke uitmuntendheid. Het is een evoluerend en generatief kunstwerk dat zich bezighoudt met een diepgaande reflectie op de visuele en leescultuur van onze tijd. Het project van Aqui Thami, dat zijn oorsprong vindt in Mumbai, heeft tot doel cruciale genderkloven te dichten door die veilige ruimte te zijn waar vrouwen andere vrouwen lezen met andere vrouwen. Ze is lid van de Himalaya Janajati Thangmi-gemeenschap en is geboren en getogen in Darjeeling. Ze gebruikt kunst als een vorm van geneeskunde om wonden te helen die zijn veroorzaakt door kolonisatie en is geïnteresseerd in het voeren van gesprekken en het creëren van ruimte voor reflectie over marginalisering en veerkracht. Ze is een promovendus van het Tata Institute of Social Sciences. Haar praktijk is multidisciplinair, geïnspireerd door de cultuur van DIY.
 • Shukri Lawrence of Trashy Clothing from Palestine. He recently initiated a cyber fashion show
  • Shukri Lawrence is een fotograaf en de co-creatieve regisseur achter Ready-to-Wear Palestijnse satirische modelabel Trashy Clothing. Zijn werk speelt met elementen van kitsch in een lo-fi politieke twist. Shukri, gevestigd tussen Palestina en Jordanië, vertrouwt op digitale ruimtes om toegang te krijgen en te werken. In 2020 was hij mede-oprichter van Cyber Fashion Week; een internationale en digitale modeweek die de kruispunten en kruispunten van mode, muziek, performance en meer combineert.
 • Mauricio Lima
  • Mauricio Lima is een kunstenaar die creëert voor rebellie in de overtuiging dat dingen anders kunnen. Creatie is voor hem een onherroepelijk recht en een noodzakelijke politieke oefening. Museu dos Meninos - een virtueel museum - is een transdisciplinair project dat de verhalen en herinneringen van 30 jonge zwarte mannen in het Complexo do Alemão in Rio de Janeiro, Brazilië, in kaart brengt, verzamelt en bewaart. Het bestaat uit een virtueel museum van video-interviews met deze mannen in combinatie met een reeks openbare interventies in de ruïnes van huizen in favela's die werden vernietigd om plaats te maken voor een snelweg. In dit museum oefenen deze jongeren het onherroepelijke recht uit om de verteller van hun eigen verhalen te zijn.

Jens Kimmel geeft een workshop waarin hij samen wil nadenken over hoe een nieuw commons-kunstonderneming zou kunnen werken. Daar kijken jullie naar vragen als: Hoe richten we het in? Welke principes hebben we? Hoe werken we samen? Wat is de structuur? En hoe zorgen we voor een inkomen? Hier vinden wij zeker niet alle antwoorden op, maar wij hopen op een sessie vol inspiratie. Ook zal hij jullie verschillende casussen geven ter inspiratie.

Sanne Oorthuizen is een curator, educator, vertaler en redacteur gevestigd in Yogyakarta, Indonesië, en Amsterdam, Nederland. In 2018 initieerde ze het curatorplatform Bodies of Power / Power for Bodies (met Alec Steadman), gericht op de maatschappelijke rol van kunst.

Momenteel werken ze aan: "Struggles for Sovereignty: Land, Water, Farming, Food", een eenjarig programma over sociale en ecologische rechtvaardigheid, dat kunstenaars, activisten en gemeenschapsgroepen in Yogyakarta samenbrengt, in samenwerking met Bakudapan Food Study Group. Ook werkt ze aan "A Pond is the Reverse of an Island, een lopend project in Jakarta, Indonesië". Ze 'acteren' en 'denken' samen met kunstenaars, een gemeenschap van vluchtelingen, informele kampungbewoners, sciencefictionschrijvers en andere, tot nu toe onbekende groepen en belanghebbenden.

Eerder leidde Sanne de artistieke opleiding bij Cemeti-Institute for Art and Society, Yogyakarta (2016-2019); maakte deel uit van het curatorenteam voor SONSBEEK ’16: transACTION, Arnhem (met ruangrupa, 2015-2016); curator bij Casco Art Institute for the Commons, Utrecht (2012-2016) en co-tutor bij het Dutch Art Institute, Arnhem (met Casco en Fernando García-Dory, 2014-2016).

Ze heeft verschillende publicaties in eigen beheer uitgegeven en (mede) geschreven, waaronder het kunstenaarsboek INLAND Volume: Publishing Class V (DAI / Casco, 2016) en de serie Karbon Arnhem Files (Sonsbeek, 2015-2016). Sanne was een deelnemer aan het Appel Curatorial Programme, Amsterdam (2011-2012) en heeft een MA in Museum Curating van de Vrije Universiteit Amsterdam (2012). Ze is lid van Read-In, een feministisch collectief dat experimenteert met de politieke, materiële en fysieke implicaties van (collectief) lezen; en is Textwerker, een platform voor vertalingen, redactie en schrijven in het Nederlands en Engels.

Ira Kip is de nieuwe keynotespeaker voor de studenten van de master DAS Creative Producing. Met de talk "Finding your voice as a creative producer" onderstreept Ira de belangrijkste aspecten van het opzetten van een creatief project en het vinden van je stem  binnen de culturele sector:

How to build an eco system that works for your next big project.
How does your intention serve the work you want to create?
Vision vs Impact.
Main focus.
The intention.
The bigger picture.
The goal/Mission.
The narrative and story that serves the work.
And... if it dont make dollar it don't make sense.

Geboren en getogen in Amsterdam met Caribische roots groeit Ira Kip op jonge leeftijd op in de culturele sector. De balletschool van Lucia Martha’s is waar de basis wordt gelegd en de theaterschool van Amsterdam is waar haar regie-schap zich begint te ontwikkelen. Uiteindelijk studeert Ira af aan de New School For Drama in New York waar zij in 2009 een Masters haalt in het regisseren en produceren van Theater. Naast verschillende stukken geschreven en geregisseerd te hebben, runt Ira sinds 2017 haar eigen productiebedrijf KIP Republic, (voorheen WeThePeople) met collega Anne van der Ven en zus Ayra Kip. KIPRep is de plek waar Ira’s visies tot leven komen. Het is de plek waar verbinding en dienstbaarheid centraal staat. KIP vertelt verhalen in de breedste zin van het woord en gaat voorbij “theater” en ook de conventies die daarbij bedacht zijn.

Symposium 22 april 2020: Gentrification x Regeneration

What is the role and responsibility of art and art institutions when it comes to placemaking? How can we stop gentrification, and support regeneration?

Gentrification is a process of changing the character of a neighborhood through the influx of more affluent residents and businesses. Gentrification increases the economic value of a neighborhood at the expense of its original inhabitants, who or often pushed out. In biology, regeneration is the process of renewal, restoration, and growth that makes organisms and ecosystems resilient to natural fluctuations or events that cause disturbance or damage. Being aware of the context in which creative producers develop and present their work is one of the most important aspects of their mentality and method.

The symposium is meant to give an insight in the different variables and responsibilities of art and art institution and their work in the local context; the political, social and artistic issues, the short- and long-term effects and the possibility of making a difference. It combines theory and practice as a thinking exercise. Students and professionals work together on context-specific dilemmas.

Programme

 • The day will start with lectures by (international) guest speakers and a panel discussion.
 • In the afternoon session we will work in smaller groups on various case studies

Location: DAS Graduate School, Overhoeksplein 2 (Amsterdam)
Time: 10:00-13:00
Spoken language: English

Reservation is required at dascreativeproducing@ahk.nl

30 maart 2020*: Timelab x Gent 

Hoe evolueert een duurzame en productieve stad? Door middel van samenwerkingen met overheids-, zakelijke en particuliere organisaties, heeft Timelab nieuwe burgeractiegroepen, non-profitorganisaties, commerciële startups, kunstprojecten en innovatieve onderzoeksinitiatieven helpen ontstaan, waaronder Atelier De Stad Gent, Ginderella, Knotplex, Nest en RSL op Post. De Schuur is het nieuwste project in ontwikkeling.

Op 30 maart, licht Evi Swinnen, coördinator van Timelab sinds 2010, toe hoe Timelab te werk gaat. Evi Swinnen heeft een achtergrond in architectuur, kunstwetenschappen en management, en staat bekend als een doorzetter, een charmante dwarsligger, eigenzinnig, gedreven, en iemand met grote dossierkennis.

Toegang: Alleen voor DAS Creative Producing studenten
Locatie: Kogelstraat 34, 9000 Gent (België)

*Wegens het coronavirus is deze lezing afgelast.

 • 27 oktober 2019 Financieringsmodellen: Yassine Boussaid, directeur De Meervaart.
 • 26 mei 2019 Kunst en Duurzaamheid: Evi Swinnen (locatie in Gent).
 • 26 april 2019 Kunst en Diversiteit: Mitchell Esajas, antropoloog, onderzoeker en medeoprichter The Black Archives en New Urban Collective.
 • 24 februari 2019 Kunst en Politiek: Steven ten Thije, onderzoeksconservator Van Abbemuseum.

Op zondag 29 september 2019 houdt Prof. Dr. Enno Masurel (Vrije Universiteit Amsterdam) een lezing op DAS Graduate School waar hij zal ingaan op de relatie tussen duurzaam ondernemen en de financiering van bedrijfsactiviteiten (start-ups en scale ups). 

Toegang: gratis
Tijd: 11:00-13:00 uur
Locatie: DAS Graduate School, Overhoeksplein 2, Amsterdam

 

Lecture by Marie Beauchamps

Citizenship is one of the most prominent institutions of our times. At the same time, citizenship is an ambivalent form of identification, and it is not always easy to define who is, and who may be, a citizen. Thinking about citizenship raises questions of belonging and questions of rights. What makes it possible to belong and to claim rights? This lecture will address these issues based on Engin Isin’s theory of Acts of Citizenship, in which being a citizen is understood beyond formal state membership. Here, citizenship becomes an active and reactive political way of being with others, where acts of citizenship disrupt socio-historical patterns. The lecture will focus on the historical case of Olympe de Gouges, a writer and feminist during the French Revolution of 1789, whose creative work made her a citizen by act. 

The lecture will be followed by a discussion with Aylin Kuryel, documentary maker and lecturer at the University College Amsterdam. She will show parts of her documentary Emancipated Audience (2016), and share her experience as a documentary maker, activist, and academic.

Marie Beauchamps is a lecturer at the College of Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), Universiteit van Amsterdam, and the author of Governing Affective Citizenship: Denaturalization, Belonging, and Repression.

Her passions are Language, Identity, and Politics, topics that she lets come back in all her professional activities: from teaching to organizing conferences, from writing to supervising. She has previously taught in the Literary and Cultural Analysis department at the University of Amsterdam, and is a recurrent guest teacher at the Amsterdam Academy of Theater and Dance. She completed her PhD at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), Universteit van Amsterdam with her dissertation Affective Identities: Denaturalization and the Politics of National Identity in France in 2015.

Caring for elderly and for people with disabilities when she was a jong adult made her think deeply about humans, about their stories, and about the conditions we need to be who we are, wherever we come from.

Aylin Kuryel is an artist, activist and an academic. She completed her PhD at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) at the University of Amsterdam with her dissertation, “Image Acts and Visual Communities: Contemporary Nationalisms in Turkey”. She is currently teaching at the Literary and Cultural Analysis Department at the University of Amsterdam. She currently teaches at the Literary and Cultural Analysis Department at the University of Amsterdam. She is the co-editor of Cultural Activism: Practices, Dilemmas and Possibilities (Rodopi, 2010), Aesthetics and Resistance in the Age of Global Uprisings (Iletisim Press, 2015) and Being Jewish in Turkey: A Dictionary of Experiences (Iletisim Press, 2017). She has been involved in projects/exhibitions as an artist and has completed documentaries shown in international film festivals.

In deze editie van Producing the Future verwelkomen we Kevin 'Blaxtar' de Randamie. 

If there's an educational quality to hip-hop, Kevin de Randamie is definitely its embodiment. Starting out in the Dutch underground hip-hop under the name "Blaxtar", Kevin developed into a poetically inclined artist who found more than one application for his wordcraft. His first solo project was launched on his album, allowing for him to learn about the artistic and the business side of creative careers in real time. The formula became quite clear soon thereafter: every barrier he broke provided him with the experience he used to help likeminded creatives do the same. Vini, Vidi, Vici and unlock.

He did the same for Spoken Word performers and taught hundreds of creative workshops internationally helping people overcome their fear of performance. Last year he kickstarted the #CreativeRevolution movement, which snowballed into the launch of the Braenworks Academy; an MBA-type course specifically designed to help creative minds master their business.

As the founder and owner of multiple business ventures drenched in creativity, Kevin loves sharing his insights in the seemingly nonsensical world between creativity and business. The beauty of it all: when those two worlds are in harmony, gorgeous stuff happens!

In de derde editie van Producing the Future verwelkomen we Prof. dr. Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Stipriaan neemt Tirzo Martha als gast mee, beeldend kunstenaar en mede-oprichter van het Instituto Buena Bista - Curaçao Center for Contemporary Art.

Alex van Stipriaan
is hoogleraar Caraïbische geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1991 cum laude op een studie over de plantagekolonie Suriname tijdens de slavernij. Hij was 10 jaar Conservator Latijns Amerika & Caraïbisch gebied bij het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij is een van de oprichters van het Nationaal Slavernijmonument en Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis NiNsee, beide in Amsterdam. Hij werkte met verschillende Carribische beeldend kunstenaars, was adviseur voor vele tentoonstellingen en documentaires, and was gastprofessor kritische museologie in Yogyakarta, Indonesië. Hij is bestuurslid van het Verzetsmuseum, en adviseur van het Saamaka Museum in Pikinslé en het Maroon Research Center in Moengo, Suriname. 

Tirzo Martha (1965, Curaçao) groeide op in de Buena Vista-buurt in Willemstad, en hoewel hij uit een veilig nest kwam, werd hij regelmatig geconfronteerd met de afbrokkelende sociale omstandigheden in zijn omgeving. Hij zag in kunst de mogelijkheid voor het versterken van zijn stem, en voor het ingaan op de details die samen de grote puzzel van het menselijke bestaan vormen. Zijn kunstopleiding begon hij op de Academi di Arte Korsou op Curaçao in 1985, waarna hij verhuisde naar Nederland om te studeren op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij vervolgde zijn opleiding aan de Frans Molenaar Fashion School, waarna hij terugkeerde naar Curaçao. Daar werd hij een sociaal geëngageerde artiest, aanwezig zowel in zijn studio als op de straat. Hij is een mede-oprichter van het Instituto Buena Bista - Curaçao Center for Contemporary Art. Zijn werk Testament of Hope and Failure (2017) is tentoongesteld op het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2017.

De Rotterdamse regisseur Shamira Raphaëla (1982) is bekend van haar prijswinnende film 'Deal With It'. Shamira vertelt over haar eigen films, onder andere een nieuwe documentaire met Clarice Cargard, en gaat in gesprek met de bekende Iraans-Koerdische filmmaakster Beri Shalmashi. Na afloop van hun gesprek is de vertoning van Shamira’s 'Deal with it'.

Shamira Raphaëla (1982) is regisseur en woont in Rotterdam. Als kind van gemixte afkomst—een Curaçaose vader, een Nederlandse moeder—groeide ze op in Aruba. In 2006 behaalde ze haar Bachelor Mediakunst aan de AKI in Enschede, waarna ze met een Startstipendium van het Fonds van Beeldende Kunst en Vormgeving haar carrière begon.Tussen 2008 en 2016 heeft Shamira voor verschillende omroepen en productiemaatschappijen gewerkt (o.a.Endemol, Warner Bros, RTL) aan televisieprogramma’s zoals Chantal Blijft Slapen en Expeditie Robinson.In 2014 bracht ze ‘Deal With it’ uit, een persoonlijke documentaire over destructieve familie patronen en onvoorwaardelijke liefde, waarin ze haar vader en broer portretteert, die gevangenen zitten in een leven van criminaliteit en drugsmisbruik. Deze film werd genomineerd voor de Debuutprijs op het Nederlands Film Festival 2015 en viel meerdere malen in de prijzen op internationale filmfestivals in o.a Los Angeles, Moskou en Belize.In Shamira's nieuwste documentaire ‘Daddy & The Warlord' onderzoekt journalist Clarice Gargard haar vaders betrokkenheid bij oorlogsmisdadiger Charles Taylor in Liberia. Momenteel werkt Shamira aan een documentaire over de opkomst van Extreem-Rechts in Nederland en ontwikkeld ze in de IDFA workshop een script voor een vervolg op ‘Deal With it’.

Beri Shalmashi (1983) is een Nederlandse publicist en filmmaker van Iraans-Koerdische afkomst. Shalmashi studeerde in 2008 af aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam, in de richting scenario en regie en volgde tegelijk een masterstudie regie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Datzelfde jaar won Shalmashi de ECHO Award, als meest excellente biculturele student in het hoger onderwijs. Als beloning mocht ze een zomer aan de UCLA studeren.

Shalmashi woonde vervolgens een tijd in Los Angeles en Caïro en maakte verscheidene korte films. Samen met Sanne Vogel maakte ze de televisiefilm Mama, in 2010 genomineerd voor een Gouden Kalf. Met Willem Capteyn schreef ze het scenario voor de boekverfilming van Kader Abdolah's Het Huis van de Moskee, om vervolgens in 2012 naar Iraaks-Koerdistan te verhuizen, alwaar ze ging doceren aan de Salahaddin University in Erbil en aan nieuwe films werkte.

In 2015 vestigde ze zich weer in Amsterdam, nadat de oorlog met IS het werken en wonen in Erbil moeilijk maakte. Ze schrijft columns voor Volkskrant.nl en heeft diverse producties in de maak.

Onze eerste gast is Cees Debets, directeur theater van Het Nationale Theater in Den Haag. Debets wil het hebben over de podiumkunsten als vrijplaats en gemeenschapshuis, waar we elkaar ontmoeten, verhalen delen en de tijd manipuleren. In zijn lezing zal hij ingaan op wat het theater nu eigenlijk is, en welke afspraken er gemaakt worden. Over onverschilligheid doorbreken, over kristalheldere momenten creëren, over betekenisvolle ontroering en over schoonheid.

In deze serie vragen we onze gasten iemand mee te brengen. Debets heeft hiervoor acteur Vanja Rukavina uitgenodigd, winnaar van de Arlecchino voor de meest indrukwekkende mannelijke bijrol in The Nation van Het Nationale Theater. Rukavina zal verder uitweiden over taal, en in gesprek gaan met Debets en de zaal.

Cees Debets is directeur theater van Het Nationale Theater in Den Haag. In 2017 ontstond deze organisatie uit het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg die samen met Theater aan het Spui, waar hij op dat moment reeds 8 jaar directeur was, fuseerden. Ooit begonnen als  acteur, toen tien jaar zakelijk leider van Stella Den Haag en daarna organisator Crossing Border Festival. De eerste en enige winnaar van de Gipsen Gymschoen, de prijs voor de beste theaterdirecteur die in 2010 aan hem werd uitgereikt.

Vanja Rukavina (1989) rondde in 2011 zijn acteursopleiding aan de Toneelacademie Maastricht af en werd in hetzelfde jaar genomineerd voor de Henriëtte Hustinxprijs voor meest excellente student. In 2011 debuteerde Rukavina bij TA bij In ongenade (regie Luk Perceval) en was nadien te zien te zien in Kinderen van de zon, Het temmen van de feeks, Opening Night, De vrek, De pelikaan, Koningin Lear, Emilia Galotti en De stille kracht.
Eerder speelde Rukavina o.a. in Kijken naar Julie van het Huis van Bourgondië (regie Bram Jansen), Puin van Theater Frascati in een regie van Daria Bukvic, Plukt ons! (regie Joachim Robbrecht), Het eenzame westen van het Huis van Bourgondië (regie Daria Bukvic) en De misantroop van Theaterproduktiehuis Zeelandia (regie Antoine Uitdehaag) tijdens het Nazomerfestival Zeeland. Ook op het kleine scherm was hij te zien, o.a. in de One night stand-productie Mijn Marko van Sara Verweij en de serie Van God los (regie Tim Oliehoek) en Overspel.

Delen