Verdiepende lessenreeks Fair Practice Module

Vanaf studiejaar 2020-2021 organiseert de Academie voor Theater en Dans de 'Fair Practice Module', een verdiepende lessenreeks rondom het belangrijke thema van een eerlijke arbeidsmarkt voor de kunst- en cultuursector.

Hoe bouw je aan een eerlijke werkpraktijk? Hoe kom je zakelijk voor jezelf en de ander op? Hoe verhoud je je tot werksituaties waarin de ander meer macht heeft dan jij en daar grensoverschrijdend in handelt? Wat betekent inclusie en diversiteit in je werkpraktijk en hoe handel je daarnaar? Hoe hou je jezelf mentaal gezond in een complex veld waarin ‘nee’ zeggen vaak niet als een optie voelt? Hoe maken we duidelijker wat we waard zijn zonder in de verdediging te schieten?

Wat houdt de Fair Practice Module in?

In deze verdiepende lessenreeks leer je, samen met je collega-studenten van andere opleidingen, na te denken en te reflecteren over deze complexe vragen. Het doel is niet om antwoorden te vinden, maar je eigen kijk te vormen en uit te kunnen dragen in jouw eigen werkpraktijk. We maken het culturele werkveld en de belangrijke spelers inzichtelijk en geven je praktische handvatten mee die je kan gebruiken als je voor jezelf, je collega’s of voor de culturele sector als geheel op wilt komen.

De Fair Practice Module is opgebouwd van vijf thematische lessen, huiswerk, een eindopdracht en intervisies. Docenten Sophie van Hoorn en Gabriela Acosta Gamacho zijn vaste docenten tijdens de lessenserie van de Fair Practice Module.

Je krijgt les in gemixte groepen en leert zo ook studenten van andere opleidingen en studierichtingen van de ATD kennen. De module is bestemd voor derde- en vierdejaarsstudenten van alle opleidingen en is nog in ontwikkeling.

Hoe ziet de module eruit?

De Fair Practice Module is een ‘pleidooi voor het moeilijke gesprek’, dat je ongetwijfeld op de arbeidsmarkt gaat voeren zodra je bent afgestudeerd. Dankzij de Fair Practice Module kom je beter beslagen ten ijs!

Ga naar de studiegids voor gedetailleerde informatie.

— Hoe werkt het systeem van de culturele sector en hoe lever je invloed uit om de werkpraktijk eerlijker te maken?
Omschrijving: Deze les is een introductie op de fair practice code, gaat in op het belang van fair practice voor jou, en wat je kan doen om (samen) actie te ondernemen om iets te signaleren en agenderen.
Begrippen: Fair Practice Code, Kunsten '92, Kunstenbond, belangenvereniging, keten van stakeholders culurele sector, arbeidsmarktagenda, ministerie van OCW, fonds.
Vaardigheden: je leert wat je kan doen en waar je aan kan kloppen als je iets aan wil agenderen in de werkpraktijk van de culturele sector

— Welke waarden kent kunst en hoe beargumenteer je deze waarden binnen en buiten de dans- en theatersector?
Omschrijving: in deze les wordt ingegaan op esthetisch, maatschappelijke en economische waarden van kunst & cultuur. Het vormen van je eigen kijk op kunst staat centraal. In deze les
is een trainingsacteur aanwezig om je visie te kunnen toetsen.
Begrippen: Ethische, maatschappelijke, economische waarden,  Art Advocay.
Vaardigheden: Een eigen visie formuleren, een ander (zowel binnen als buiten de culturele sector) van jouw visie overtuigen.

 

 

— Wat is eerlijke betaling en hoe organiseer je dat?
Omschrijving: in deze les bespreken we verloning en honoraria in de culturele sector. Ook rekenen we de keten door om te zien wie in de praktijk voor de meeste kosten opdraait en vergelijken we dat met een andere sector. Je leert een eerlijk tarief je berekenen voor jezelf. Ook het belang van algemene voorwaarden en contracten komt voorbij. Aan de hand van een casus brengen we onze opgedane kennis in de praktijk.
Begrippen: verloning, honorarium, keten, CAO, SER rapport-verkenning arbeidsmarkt, contractrecht.
Vaardigheden: onderhandelen, je tarief bepalen, algemene voorwaarden bepalen.

— De waarde van mentale gezondheid.
Omschrijving: in deze les bevragen we wat een duurzame kijk op tijd is en hoe je dat voor jezelf en anderen creëert. Je krijgt inzicht in de CAO en arbeidstijdenwet en we behandelen en kijken wat het verschil is in kijken naar het begrip ‘tijd’ binnen Westerse en Afrikaanse filosofie. We maken de actualiteit rondom prestatiedruk en burn-out inzichtelijk. Aan de hand van een casus kom je erachter hoe je zelf en naar andere toe met werkdruk omgaat en krijg je tools om hier mee om te gaan.
Begrippen: ‘concrete en abstracte tijd’, arbeidstijdenwet, zzp-en arbeidstijdenwet, time management, omgaan met prestatie- en werkdruk, duurzaam je tijd indelen.
Vaardigheden: (h)erkennen van mentale ongezondheid en waar je terecht kan als je hulp nodig hebt

 

— Waarom is fair share belangrijk en hoe implementeer je diversiteit en inclusie in je eigen werkpraktijk?
Omschrijving: in deze les staat het belang en de urgentie van een inclusieve werkpraktijk centraal. De huidige verdeling wordt inzichtelijk gemaakt en je leert wat het belang van de ‘code diversiteit en inclusie’ is. Aan de hand van een bestaande casus gaan we verder met elkaar in gesprek. Met de groep komen we samen tot oplossingen en actiepunten.
Begrippen: intersectioneel denken, code diversiteit- en inclusie,  inclusieve werkpraktijk.
Vaardigheden: in een groep tot oplossingen en actiepunten komen ten opzichte van diversiteit en inclusie.

 

Je legt je eigen fair practice handleiding vast. De vorm staat vrij, het mag in beeld en in woord. Tijdens je intervisie ga je in gesprek met je peers over je handleiding. Klopt deze nog? Wat moet er anders? Je schrijft je aangepaste handleiding.

De Fair Practice Module is een project gefinancierd en georganiseerd vanuit de kwaliteitsmiddelen. Ga naar Kwaliteitsafspraken om te zien waar de kwaliteitsmiddelen naar toe gaan.

 

Delen