Inzicht in eerlijk zakendoen

De Fair Practice-module

Eerlijk zakendoen. Essentieel, hè?

Toch laten we ons makkelijk onderbetalen. Accepteren we voorwaarden en situaties die peers in een andere bedrijfstak nooit zouden aanvaarden. Onze sector is ondergewaardeerd en het is aan óns om daar verandering in aan te brengen. Om op een overtuigende manier duidelijk te maken wat wij en onze collega’s in de culturele en creatieve sector waard zijn.

Wijzer en mondiger in 5 lessen
Deze module brengt je alle handvatten voor goed gesprek over een eerlijke werkpraktijk. Je ontdekt hoe het culturele werkveld in elkaar steekt. Je doorgrondt situaties en je leert je eigen visie te vormen rond zakelijke en ethische vraagstukken. Dankzij deze nieuwe inzichten ben jij straks in staat om met een helderbetoog op te komen voor jezelf en je collega’s.

“Onze sector is ondergewaardeerd. De meeste kunstenaars kunnen nauwelijks leven van de kunst. Dat moet en dat kan anders.”

De Fair Practice-module

Hoe steekt de culturele wereld in elkaar? Wie zijn de spelers en hoe werkt het systeem? Hoe kun jij invloed uitoefenen om het werkveld eerlijker te maken? Deze les vertelt over de Fair Practice Code, dat is de gedragscode voor ondernemen en werken in onze sector. Je krijgt inzicht in het belang van eerlijk zakendoen. In de kracht van solidariteit, rechtvaardigheid en transparantie. Is dat er niet? We brainstormen over hoe je zelf, of samen, actie kunt ondernemen.

Fair share is het onderwerp van gesprek. We gaan dieper in op diversiteit en op inclusiviteit. Op hoe belangrijk het is om werelden en mensen te verbinden. Om open te staan voor mensen van alle achtergronden, geaardheden en vaardigheden. Om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Door deze les krijg je zicht op je het belang van de code diversiteit en inclusie. We bespreken casussen en vinden samen denkrichtingen en actiepunten.

 

 

Een eerlijke beloning, dat willen we allemaal. Maar wat is dat dan? In deze les leer je meer over de beloningsstructuur in de culturele wereld. Sterker nog, we rekenen de hele keten door. Zo zie je wie eraan verdient en wie de meeste kosten voor zijn rekening neemt. De grote winst: je leert een eerlijk tarief voor jezelf te berekenen. Ook bespreken we ‘de kleine lettertjes’ en contracten. Tot slot duiken we in een casus. Zo krijg jij een steeds beter beeld van fair pay.

‘Je werk is toch je hobby? Een uurtje meer of minder maakt dan toch niet uit?’ Wat vind je daarvan? Is dat duurzaam? Voor jou, voor je privéleven? In deze les krijg je inzicht in arbeidstijden en wat daarover in de wet geregeld is. We gaan in op het begrip tijd in de Westerse en in de Afrikaanse filosofie. Ook hebben we het over het belang van alert zijn op prestatiedruk en burn-out aan de hand van casussen. Tot slot een cadeautje voor jou: je krijgt tools om je tijd goed te managen.

 

Wat is de waarde van kunst? In deze les ontdek je hoe je de waarde kunt benoemen. Esthetisch, economisch en maatschappelijk. Dit gaat je helpen in je gesprekken met opdrachtgevers, fondsen, kennissen en vrienden. Het leuke is: je kunt je in deze les slijpen aan een acteur. Zo leer je vol overtuiging duidelijk te maken wat de waarde is van jouw werk, van je collega’s en van onze sector. Als we dat kunnen-en allemaal doen-laten we samen een krachtige boodschap horen.

 

Jouw inzichten breng je bijeen in je eigen Fair Practice-handleiding. Dat mag in woord, in beeld, verzin het maar. Met de andere studenten bespreek je de Fair Practice-handleiding tijdens een intervisie. Als het nodig is, schaaf je hem bij. Tot je uiteindelijk een exemplaar hebt waar je trots op kunt zijn.

Informatie voor docenten

De Fair Practice-module agendeert het thema ‘een eerlijke arbeidsmarkt’ voor de kunst & cultuursector. De module bereidt studenten voor op een complexe wereld na de studie door

  1. de sector inzichtelijk te maken
  2. de student te ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen visie en
  3. praktische handvatten mee te geven.

Het doel is dat de student leert om steeds weerzijn eigen werkpraktijk te toetsen in een veranderlijke wereld.

Thema’s
De lessen gaan in op de waarden fair chain, fair payen fair share van de Fair Practice Code. Daaraan zijn de waarden fair value (art advocacy) en fair time toegevoegd, naar wens van de studenten na twee geslaagde pilotedities. Deze pilotedities zijn de Fair Practice Module(AHK Ondernemen) en de Fair Practice Module XL(ADT).

Toegevoegde waarde
De module duikt in complexe vraagstukken en vakoverschrijdende thema’s, waartoe iedere student zich moet leren verhouden. Het gaat verder dan vaardigheden aanleren: visieontwikkeling staat centraal en daarom kennen de lessen een ethische insteek. Filosofiedocent Sophie van Hoorn brengt deze module tot leven, samen met docenten Gabriela Acosta Gamacho, Rachelle Bottenbley, Jimmy Pierre de Graaf e.a.

Opbouw
De module bestaat uit vijf lessen, huiswerk, een eindopdracht en intervisies. Elke les kent drie pijlers:

  1. Theorie
  2. Visieontwikkeling
  3. Vaardigheden (handelen vanuit die visie)

Studiebelasting
35 uur staat er voor deze module. De lessen nemen 3 uur in beslag; het huiswerk 1,5 uur. Voor de eindopdracht staat in 3 uur. De intervisies duren 3 uur.

Beoordeling
Criteria zijn aanwezigheidsplicht en participatie (voldoende/onvoldoende).

De Fair Practice Module is een project gefinancierd en georganiseerd vanuit de kwaliteitsmiddelen. Ga naar Kwaliteitsafspraken om te zien waar de kwaliteitsmiddelen naar toe gaan.

 

Delen