Laura Cull Ó Maoilearca benoemd tot bijzonder hoogleraar Performance Philosophy aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

photography: Kirsten van Santen

Gepubliceerd op

De directie van de Academie voor Theater en Dans kondigt met trots aan dat onze lector Laura Cull Ó Maoilearca is benoemd tot bijzonder hoogleraar Performance Philosophy bij de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De leerstoel bevindt zich op het snijvlak van podiumkunsten, filosofie, posthumanisme en artistiek onderzoek en slaat bruggen tussen academisch en praktijkgericht onderzoek in de kunsten. De oprichting van dit nieuwe hoogleraarschap geeft een sterke impuls aan de ontwikkeling van performance philosophy  als relatief jong vakgebied dat de tweeledige vraag centraal stelt: how performance thinks and how thinking is performed - met bijzondere aandacht voor de vaak ongelijke waarde die wordt toegekend aan verschillende manieren van weten.

De bijzonder hoogleraar zal zich richten op drie thema's: performance philosophy, de relatie human/non-human en sociale rechtvaardigheid - met als doel in de eerste plaats de mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen studenten, docenten en andere onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) te versterken. Daarnaast zullen partners als de Climate Imaginaries coalitie, het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS) en de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) worden uitgenodigd.

Bruggen slaan
Tot de taken van de leerstoel behoren het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksprojecten, gezamenlijk onderwijs en het begeleiden van promovendi. Geplande projecten zijn met name gericht op artistiek onderzoek voor klimaatrechtvaardigheid en het uitvinden van formats en praktijken voor hoe verschillende soorten kennis elkaar kunnen ontmoeten voorbij de hiërarchieën en ongelijkheden die vaak worden herhaald door institutionele normen.

De tijd waarin we nu leven vraagt om een verdieping en versterking van de dialoog tussen wetenschap en kunst. De ATD-directie ziet de leerstoel als een cruciale brug om deze dialoog de komende jaren duurzaam te maken.

De leerstoel begint in september 2024 voor een periode van 5 jaar en is geïntegreerd met Laura's lopende werkzaamheden als Lector voor de bachelor- en masterafdelingen van de Academie voor Theater en Dans.
 

Over Laura Cull Ó Maoilearca
Laura Cull Ó Maoilearca behaalde haar PhD in Drama aan de Universiteit van Exeter. Van 2016 tot 2020 was ze directeur van het Center for Performance Philosophy, onderdeel van de Guildford School of Acting, aan de University of Surrey (VK). Hier verrichtte ze onderzoek naar de filosofische dimensies van theater en performance en de performativiteit van de filosofie. Ze publiceerde diverse boeken en artikelen over Performance Philosophy en ontwikkelde zich tot een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van theaterwetenschappen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal. Sinds 2020 is Cull Ó Maoilearca lector en hoofd van DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen