Informatie voor docenten

De Fair Practice-module agendeert het thema ‘een eerlijke arbeidsmarkt’ voor de kunst- & cultuursector. De module bereidt studenten voor op een complexe wereld na de studie door

  1. de sector inzichtelijk te maken
  2. de student te ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen visie en
  3. praktische handvatten mee te geven.

Het doel is dat de student leert om, steeds opnieuw, zijn eigen werkpraktijk te toetsen in een veranderlijke wereld.

Thema’s
De lessen gaan in op de waarden fair chain, fair pay en fair share van de Fair Practice Code. Daaraan zijn de waarden fair value (art advocacy) en fair time toegevoegd, naar wens van de studenten na twee geslaagde pilotedities. Deze pilotedities zijn de Fair Practice Module(AHK Ondernemen) en de Fair Practice Module XL(ADT).

Toegevoegde waarde
De module duikt in complexe vraagstukken en vakoverschrijdende thema’s, waartoe iedere student zich moet leren verhouden. Het gaat verder dan vaardigheden aanleren: visieontwikkeling staat centraal en daarom kennen de lessen een ethische insteek. Filosofiedocent Sophie van Hoorn brengt deze module tot leven, samen met verschillende docenten zoals Amber de Vente, Jacob Derkx, Martijn Arnoldus, Eva Mathijssen e.a. Aan het begin stonden al eerder docenten zoals Gabriela Acosta Camacho, Rachelle Bottenbley en Jimmy Pierre de Graaf.

Opbouw
De module bestaat uit vijf lessen, huiswerk, een eindopdracht en intervisies. Elke les kent drie pijlers:

  1. Theorie
  2. Visieontwikkeling
  3. Vaardigheden (handelen vanuit die visie)

Studiebelasting
35 uur staat er voor deze module. De lessen nemen 3 uur in beslag; het huiswerk 1,5 uur. Voor de eindopdracht staat in 3 uur. De intervisies duren 3 uur.

Beoordeling
Criteria zijn aanwezigheidsplicht en participatie (voldoende/onvoldoende).

Inclusieve leer- en werkomgeving

Ben je op zoek naar tools om de lessen zo inclusief mogelijk in te richten?
Meer informatie over een inclusieve leer- en werkomgeving vind je op:
https://www.inclusivitypathwaytraining.com/

Delen