De Fair Practice-module

Hoe steekt de culturele sector in elkaar? Wie zijn de spelers en hoe werkt het systeem? Hoe kun jij invloed uitoefenen om het werkveld waarin je je begeeft eerlijker te maken? In deze les maak je kennis met de Fair Practice Code, de gedragscode voor ondernemen en werken in onze sector. Je krijgt inzicht in het belang van eerlijk zakendoen, in de kracht van solidariteit, rechtvaardigheid en transparantie. We brainstormen over hoe je zelf, of samen, actie kunt ondernemen wanneer een situatie niet eerlijk in elkaar zit.

Fair share is het onderwerp van gesprek. We gaan dieper in op sociale rechtvaardigheid, diversiteit en op inclusiviteit. Het grote belang om werelden en mensen te verbinden, om open te staan voor mensen van alle achtergronden, geaardheden en vaardigheden. We leren echt naar elkaar luisteren en leren van elkaar. Door deze les krijg je zicht op je het belang van de code diversiteit en inclusie. We bespreken casussen en vinden samen denkrichtingen en actiepunten.

 

 

Fair pay, een eerlijke beloning. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. In deze les leer je meer over de beloningsstructuur in de culturele wereld. Sterker nog, we rekenen de hele keten door. Zo zie je wie eraan verdient en wie de meeste kosten voor zijn rekening neemt. De grote winst: je leert een eerlijk tarief voor jezelf te berekenen. Ook bespreken we ‘de kleine lettertjes’ en contracten. Tot slot duiken we in een casus. Zo krijg jij een steeds beter beeld van hoe je een eerlijk tarief berekend en daarmee jezelf niet tekort doet.

‘Je werk is toch je hobby? Een uurtje meer of minder maakt dan toch niet uit?’ Wat vind je daarvan? Is dat duurzaam? Voor jou, voor je privéleven? In deze les krijg je inzicht in arbeidstijden en wat daarover in de wet geregeld is. We gaan dieper in op het begrip tijd en de beleving daarvan. We behandelen het belang van alert zijn op prestatiedruk en burn-out aan de hand van casussen. Met deze les geven we je de vaardigheden om je tijd goed te managen en daarmee je vak nog beter uit te kunnen oefenen.

 

Wat is de waarde van kunst? In deze les ontdek je hoe je de waarde kunt benoemen. Esthetisch, economisch en maatschappelijk. Je krijgt inzicht in wat je waard bent en hetgeen dat de ander bij jou zal vinden. Dit gaat je helpen in je gesprekken met opdrachtgevers, fondsen, kennissen en vrienden. Het leuke is: je kunt je in deze les slijpen aan een acteur. Zo leer je vol overtuiging de waarde van jouw werk en vak te communiceren en daarmee de kracht van de culturele sector te onderstrepen. Op deze manier laten we samen een duidelijke boodschap horen.

 

Jouw verworven inzichten breng je bijeen in je eigen Fair Practice-handleiding. Je bent vrij om de vorm hiervoor te kiezen die het beste bij jou past (in woord, in beeld, in geluid, etc.). Met de andere studenten bespreek je de Fair Practice-handleiding tijdens een intervisie. Als het nodig is, schaaf je hem bij. Tot je uiteindelijk een exemplaar hebt waar je trots op bent.

Vertrouwenspersonen

Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang.
Heb je hulp nodig? Kijk ook eens op de pagina van de Vertrouwenspersonen

Delen