Oprichting in 1968

De Theaterschool, de faculteit voor theater en dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, heeft sinds september 2016 een nieuwe naam:  Academie voor Theater en Dans (ATD).

De Academie voor Theater en Dans maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), samen met de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

De Theaterschool is opgericht in 1968 en is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Amsterdamse theater- en dansscholen: de Toneelschool (opgericht in 1874), de Academie voor Kleinkunst (1960), de Mime Opleiding (1962), de Nel Roos Academie voor ballet, Scapino Dansacademie (1951), de Moderne Dans Opleiding, onder leiding van Pauline de Groot en Koert Stuyf, en later de SNDO/School voor Nieuwe Dansontwikkeling (1975) en de verschillende docentenopleidingen, o.a. Dansexpressie en Docent Dramatische Vorming/ Regie.

Jan Kassies wordt de eerste directeur. Hij weet de Theaterschool een stevige basis te verschaffen door haar onder te brengen bij het Ministerie van Onderwijs. Kassies streeft ernaar om door wisselwerking en kruisbestuiving de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen te verbeteren.

Paul Sonke volgt Jan Kassies eind jaren zeventig op. Hij manoeuvreert de Theaterschool door de verregaand gedemocratiseerde jaren tachtig. De diverse opleidingen die her en der door de binnenstad verspreid liggen, opereren zelfstandig en autonoom. Paul Sonke verbetert de infrastructuur en de directeuren van de opleidingen worden nu studieleiders. Er komt, in een poging om de Theaterschool een gemeenschappelijk artistiek gezicht te geven, een artistiek directeur naast Paul Sonke: Wim Meeuwisse, die enige tijd later wordt opgevolgd door een meer productiegerichte adjunct-directeur Rob Weber. Uiteindelijk loodst Paul Sonke de school in de richting van een fusie met de kort daarvoor opgerichte Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Rob Weber vertrekt en Paul Sonke wordt lid van het College van Bestuur van de nieuwe Hogeschool.

Kruisbestuiving en wisselwerking

Naast Ben Hurkmans worden twee nieuwe adjunct-directeuren aangesteld, één voor dans en één voor theater, die tegelijk ook studieleider zijn: Marieke Stenvers voor de dans, André Veltkamp voor theater. Dit drietal moet opnieuw reorganiseren. De opleidingen Objecttheater en docent Dansexpressie worden opgeheven en de verhouding tussen de directie van de Theaterschool en de studieleiders en artistiek leiders wordt opnieuw geformuleerd. In 1996 vindt de gezamenlijke verhuizing plaats naar één, door Teun Koolhaas, ontworpen gebouw aan de Jodenbreestraat 3.

De Academie voor Theater en Dans is gebouwd op de plek waar vroeger het Tip Top Theater heeft gestaan (lees meer over de geschiedis van Tip Top). De academie heeft als herinnering aan het Tip Top Theater haar kleine zaal Tip Top genoemd. Het staat niet exact op dezelfde vierkante meters. Als u voor het schoolgebouw staat, valt de glazen pui van de hijsvide op. Dat was de plek waar het historische theater heeft gestaan.

In 1996 vertrekt Ben Hurkmans als directeur en krijgt de Theaterschool twee directeuren: één voor dans en één voor theater, taken die toebedeeld worden aan de twee voormalige adjunct-directeuren. Er wordt opnieuw een opleiding opgericht: de opleiding Productie podiumkunsten en in 2001 worden de Toneelschool en de Academie voor Kleinkunst gefuseerd tot één opleiding. In datzelfde jaar vertrekt Marieke Stenvers en vindt de tot nu toe laatste kleine reorganisatie plaats: André Veltkamp wordt de enige algemeen directeur, maar er komen twee adjunct-directeuren bij: Trude Cone voor de dans en Cornelis Nooteboom voor techniek en media. Trude Cone wordt in 2007 opgevolgd door Leontien Wiering en Cornelis Nooteboom door Aafje Terwey en er komt een opleiding bij: Scenografie. Sinds januari 2009 is ook de multidisciplinaire masteropleiding Theater DasArts toegevoegd aan de Theaterschool.

In 2010 werd Leontien Wiering benoemd tot directeur van de Theaterschool. Zij volgde André Veltkamp op, die per 1 augustus 2010 met pensioen ging. Gedurende de periode 1 april 2011 - 1 juli 2012 was Herma Hofmeijer interim-directeur van de Theaterschool. Van 1 april 2013 t/m 1 februari 2020 was Jan Zoet aangesteld als directeur. Jan Zoet heeft zich ingezet om de verbindingen binnen de academie, maar ook met de buitenwereld te versterken. Na het vertrek van Jan Zoet vervulde Marjo van Schaik de directiepositie ad interim. Anthony Heidweiller is per 15 augustus 2021 benoemd tot directeur van de Academie voor Theater en Dans. Vanaf 11 september 2023 vormt Anthony Heidweiller als adjunct-directeur samen interim-directeur Mechtild van den Hombergh de tweehoofdige directie van de Academie voor Theater en Dans.

In 2016 hebben de twee masteropleidingen, DAS Choreography en  DAS Theatre, en DAS Research (voorheen: Lectoraat Podiumkunsten in transitie) de handen ineen geslagen. Zij delen voortaan één huis in het Grootlab in Amsterdam-Noord, en gaan samen verder onder de naam DAS Graduate School. Vanaf september 2016 heeft de Theaterschool een nieuwe naam: Academie voor Theater en Dans. In 2018 gaat de nieuwe opleiding DAS Creative Producing van start. In september 2019 startte de eerste generatie studenten van de nieuwe opleiding Expanded Contemporary Dance.

De Academie met zijn huidige afzonderlijke opleidingen en zijn gezamenlijke huisvesting is uiteindelijk geworden wat Jan Kassies in de beginjaren voor ogen stond: een groep van samenwonende artistiek zelfstandige opleidingen die, onder andere door wisselwerking en kruisbestuiving, tracht haar kwaliteit continu te verbeteren.

Delen