Naar inhoud
 
 

Heb je een idee?

Stuur een mail naar Erik Lint

Heb jij een idee?

Het IDlab kan alleen een bruisende ontmoetingsplek voor experiment zijn als we elkaar voeden met ideeën. Dus: kom maar op!

 • Programmaleider: Erik Lint
 • Team: Ward ten Voorde, Paul van der Ploeg, Bram Snijders, Willem Weemhof, Arjan Schoolderman.

Mail je idee aan erik.lint@ahk.nl. Zet in je mail:

 • Welke kunstenaar wil je graag op school uitnodigen? Of: om welk thema gaat het?
 • Waarom wil je dat we deze kunstenaar uitnodigen of dit thema belichten?
 • Heb je een link naar info en/of contactgegevens?

Het IDlab werkt graag samen met tal van disciplines, juist ook buiten de school. In die samenwerking heeft onze academie met haar studenten veel te bieden: jonge kunstenaars met performatief talent en oog voor de reële belevingswerelden om ons heen. Voorbij de afgesloten helmen, virtualiteit en bubbels!

Zie je mogelijkheden of heb je ideeën om met ons samen te werken? Stuur een korte mail aan erik.lint@ahk.nl.

Zet een kort voorstel op papier en mail het aan erik.lint@ahk.nl.
Vermeld in je voorstel:

 • Wat is de kern van je onderzoeksproject?
 • Wat is het doel van het project?
 • Waarom is het zo’n goed idee?
 • Voor wie is het project interessant?
 • Wie wil je erbij betrekken?
 • Wat is de planning?
 • Hoe zou het onderzoek ge(co)financierd kunnen worden?
Delen
 

Heb je een idee?

Stuur een mail naar Erik Lint