Organisatie en redactie van IDlab

Het IDLab wordt geleid door: Erik Lint (hoofd) en Willem Weemhoff (docent/technisch producent).
Samen zijn zij verantwoordelijk voor Research & doorOntwikkeling van het IDlab. Voor ieder onderwijs- of studentenproject zoeken zij de juiste docenten en professionals uit de beroepspraktijk.

Het IDlab Platform vormt de programmaleiding van het IDlab. Erik Lint is de voorzitter van het platform. In het platform zijn de opleidingen en ondersteunende producerende afdelingen vertegenwoordigd. Het platform komt drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast stellen we binnenkort ook een studentenredactie samen.

In het IDlab Platform bespreken we vragen als:

  • Welke interdisciplinaire onderwijsprojecten en welk onderzoek willen we graag doen?
  • Hoe produceren we deze projecten?
  • Met welke gastdocenten willen de opleidingen graag samenwerken?
  • Welke faciliteiten en investeringen zijn nodig?

In de IDlab Studentenredactie bespreken we vragen als:

  • Wie vind je inspirerend om uit te nodigen voor meet-ups en lezingen?
  • Welke nieuwe technieken zou je graag de school binnenhalen?
  • Welke workshops vind je relevant voor studenten?
  • Heb je zelf ideeën of ken je studenten met ideeën voor bijzondere IDlab-projecten?

Lijkt het je leuk om lid worden van de IDlab Studentenredactie? Stuur dan een korte mail met je motivatie aan erik.lint@ahk.nl

Delen