Platform Dramaturgie/Theorie

Platform Dramaturgie/Theorie (Platform D/T) dient als (faculteitsbreed) overleg van theorie-, dramaturgie-, filosofie- en dans- en theatergeschiedenis docenten. Het platform speelt van 2013-2015 een belangrijke rol bij de publieke debatbijeenkomsten, HALf6 en was initiatiefnemer van de eerste studentenmanifestatie van de gehele Academie voor Theater en Dans, de 24 Hours in 2013. 
In 2014-16 faciliteert het platform vooral de kennisuitwisseling tussen docenten en functioneert het als klankbord voor de actualisering van het theorieonderwijs. Daarvoor wordt in samenwerking met enkele docenten een plan opgesteld en vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats in de bibliotheek van de Theaterschool.

Twee vervolginitiatieven in het verlengde van het Platform D/T zijn van start gegaan; de examencommissie verdiept zich met een aantal docenten in de werkgroep hbo niveau / toetsen en beoordelen in de theorievakken. Daarnaast vindt op 12 en 13 februari 2016 voor de eerste keer een docentenconferentie aan de Theaterschool plaats, geheel door een docentenredactie ingevuld.

Flipping the Classroom: classroom without borders

Platform D/T op 12 mei 2016
MOOC, online onderwijs, digitale leeromgeving... overal in de (onderwijs) wereld worden er nieuwe toepassingen ontwikkeld om onderwijs toegankelijker, globaler en interactiever te maken. Zo investeert ook de AHK op alle faculteiten in dit perspectief. Aan het Conservatorium van Amsterdam bestaat al een online platform, verdere initiatieven voor digitale toepassingen zoals Blended Learning, Flipping the Classroom en 'writing beyond writing' zijn op komst.

Aan de Academie voor Theater en Dans heeft de Opleiding Productie Podiumkunsten recentelijk extra fondsen ontvangen om in het komende studiejaar het geschiedenis- en theorieonderwijs in te richten als een digitale leeromgeving. Het doel is dat studenten daarbinnen meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het leerproces en dat de docenten minder gebonden zijn aan een klassieke vorm van kennisoverdracht. Deze bijeenkomst vormt het startpunt van dit project: een kennismaking met de mogelijkheden en ambities. Om feedback te horen. En om door te denken hoe 'Onderwijs Online' ook voor andere opleidingen en vakken betekenisvol kan zijn.

de kracht van het theatrale beeld

Platform D/T op 7 april 2016
Deze bijeenkomst gaat over de kracht van het theatrale beeld en staat in het teken van het onderzoek en (beeld)boek van de opleiding Scenografie.

Het initiatief is een inspirerend voorbeeld van een onderzoek vanuit de onderwijsvloer. In dit beeldboek wordt aan de hand van elf begrippen, met bijdragen van elf auteurs en elf vormgevers de intuïtieve verbintenis onderzocht tussen denken en handelen, tussen tekst en beeld. De taal van de ontwerper (in beeld) wordt getoond, net als de rol van de scenograaf in het proces: het werk in wording, van de eerste schetsontwerpen tot het uiteindelijke resultaat. Zo wordt er een beeld gecreëerd van de actualiteit én de toekomst van het vakgebied. Het reflecteert op het vakgebied en geeft uiting aan de belangrijke begrippen die de Scenografie Opleiding als uitgangspunten hanteert in haar onderwijs. 

Peter de Kimpe (ontwerper en artistiek leider Scenografie), Judith Wendel (dramaturg en docent op de Theaterschool) en Sabien Schütte (kunsthistoricus en onderwijscoördinator Ma NFA) vormen het redactieteam van het (beeld)boek. Peter en Judith bieden een kijkje in de ontwikkeling van het boek, de waarde van reflectie en publicatie, en het inzichtelijk en overdraagbaar maken van artistieke processen. 

De Local School

Platform D/T 21 januari 2016
Een introductie van het nieuwe onderzoeksprogramma can DAS Research: de Local School. Voor dit programma wordt in januari onder de docenten van de Theaterschool een ‘open call for research proposals’ verspreid. Een oproep om concrete, vooralsnog kleinschalige onderzoeksvoorstellen voor zo’n 140 uur te doen, rond een bepaalde thematiek. Vanuit die voorstellen en met deze onderzoekers vormt het DAS Research een eerste onderzoeksgroep in GrootLab. Lees als voorproefje het artikel  'De Nakende School' van Marijke Hoogenboom in rekto:verso.

HALf6

Het Platform D/T speelt van 2013 t/m 2015 een belangrijke rol bij de organisatie van de publieke debatbijeenkomsten HALf6 in de hal van de Academie voor Theater en Dans. 

theorie/praktijk in theorieonderwijs

Platform D/T 1 juni 2015
Twee externe gasten zijn uitgenodigd om over hun aanpak van theorie/praktijk - en actuele keuzes in het theorieonderwijs - bij andere kunsthogescholen te spreken:

Peter Sonderen (ArtEZ) is lector bij de ArtEZ. Peter zal de het nieuwe overstijgende ThINK programma introduceren dat de school recentelijk voor alle beeldende kunst- en ontwerp opleidingen heeft ingevoerd. Aparte vakken zijn (met goedkeuring en medewerking van de docenten) opgegeven. Daarnaast zijn bij ArtEZ opleidingen gevraagd om zelf een stevig TIP aanbod te verzorgen, waarin theorie en praktijk met elkaar verbonden zijn. Ook heeft ArtEZ een extra traject voor bachelor studenten, het Honours Programma Theorie en Onderzoek. 
Steven ten Thije is kunsthistoricus en filosoof. Hij was verbonden aan het Van Abbe Museum en leidt daar nog tot 2018 een indrukwekkend (onderzoeks)project met zes grote Europese musea over ‘The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989’. Steven heeft veel les gegeven aan de Rietveld en is nu o.a. betrokken bij onze interdisciplinaire Master Kunsteducatie. Volgens Steven is theorie en 'leren spreken over kunst' onmisbaar om tussen kunst en publiek te bemiddelen. Als een van de belangrijkste theoretische vaardigheden koestert hij: het kijken. 

HBO niveau en Toetsen en beoordelen

Platform D/T 30 maart 2015
Deze aflevering staat geheel in het teken van toetsen en beoordelen, beleidsmedewerkers Klaas Backx (Dans) en Fien Bloemen (Theater) hebben enkele docenten gevraagd om toe te lichten op welke wijze zij omgaan met de bepaling van hbo niveau en beoordeling in hun lessen.

Literatuur:
- Borgdorff, Henk en Sonderen, Peter (red.), Denken in Kunst, Theorie en reflectie in het kunstonderwijs, Leiden 2012
- Veranderend kunstonderwijs, De plaats van theorie aan de kunstacademie, uitgegeven door het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk, Hogeschool der Kunsten Den Haag, 2013.

praktijkvoorbeelden van theorie onderwijs

Platform D/T 2 februari 2015
Docenten Sylvia Slinger (Urban Contemporary) en Jeroen de Nooijer (Regie Opleiding, Opleiding Techniek en Theater) geven inzicht in hun aanpak van theorie onderwijs.

vakgroepen theorie in opleidingen bachelor onderwijs

Platform D/T 9 december 2014
Centraal staat de verdieping van de inventarisatie van het bachelor onderwijs, dat bij de verschillende opleidingen binnen de ‘vakgroep’ theorie wordt gegeven. Drie collegae lichten hun specifieke keuze / benadering toe en gaan erover in discussie:
Steven van Watermeulen (artistiek leider Regie Opleiding): als onderdeel van de curriculumvernieuwing bij de Regie Opleiding wordt vanaf 2014-15 het theorieonderwijs klassen-overstijgend georganiseerd. Idealiter krijgen 1ste-3de jaars gezamenlijk cultuurgeschiedenis, dramaturgie en voorstellingsanalyse. Waarom en welke uitdaging vormt deze ambitie voor docenten?
Lot Siebe (Docent Dans): Zoals een aantal andere docenten kiest Lot ervoor om dansgeschiedenis niet meer chronologisch aan te bieden, maar vanuit ‘concepten’ die verbanden leggen tussen verschillende periodes en stijlen. Maar welke actuele concepten zijn dan relevant? Hoe worden ze toegepast en welke kennis wordt er uiteindelijk getoetst?
Katja Hieminga (Opleiding Theaterdocent): De docentenopleidingen moeten altijd al, ten behoeve van de 1ste graads bevoegdheid, ook verplichte kennis integreren in hun theorieonderwijs (in bijzonder sinds de landelijke 'kennisbasis' is ingevoerd). Op welke manier kan de eigen visie aansluiten bij zo’n algemene canon, hoe organiseert de opleiding de relatie tussen artisticiteit en didactiek zonder concessies te doen aan het curriculum?

24 HOURS

Platform D/T was initiatiefnemer voor de eerste studentenmanifestatie van de Academie voor Theater en Dans.
De 24 Hours werd voor het eerst gehouden in 2013 en werd in de daaropvolgende jaren voortgezet door studenten van de Academie voor Theater en Dans.

Delen