Sociale rechtvaardigheid, Inclusie

All that you touch
You Change

All that you Change
Changes you.

The only lasting truth
Is Change.


Octavia Butler

Het ATD Lectoraat hoopt bij te dragen aan een meer inclusieve kunstsector en een sociaal rechtvaardige wereld. Dit thema geeft aan hoe de podiumkunsten en creatief produceren zich verhouden tot de doelstellingen van sociale-rechtvaardigheidsbewegingen: het ontmantelen van systemen van onderdrukking en het bereiken van bevrijding, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen. Het lectoraat kan op dit gebied ongelijkheden, insluiting en uitsluiting in relatie tot ras, etniciteit, klasse, sekse, gender, seksualiteit, handicap, neurodiversiteit, religie, leeftijd en diersoorten onderzoeken. We willen onderzoeken hoe vormen van onderdrukking met elkaar verweven zijn, geïnspireerd door Audre Lorde: "There is no such thing as a single-issue struggle, because we do not lead single-issue lives." 

Het lectoraat onderzoekt binnen dit thema de dynamiek van machtsverhoudingen binnen theater- en danspraktijken en -pedagogiek, inclusief binnen onze eigen Academie. Het stelt de vraag wie er toegang heeft tot de kunsten en op welke manier; en het vraagt om zelfreflexieve aandacht voor onze eigen rol als kunstenaars, docenten en onderzoekers in het in stand houden van onderdrukkende systemen. Onderzoekers kunnen een verscheidenheid aan technieken verkennen - van luisteren, gesprek, aandacht, deelname, genezing, gastvrijheid, samenkomen en ontmoeting - die gericht zijn op een grotere mate van openheid, toegankelijkheid, inclusie en wederzijdse transformatie.

Bij het ATD Lectoraat zijn we vooral geïnteresseerd in hoe sociale rechtvaardigheid kruist met manieren van weten en vragen van zorg: hoe racisme, kolonialisme, patriarchaat en andere systemen van onderdrukking opereren in relatie tot ons veld van kennis; hoe koloniale methoden en waarden in stand worden gehouden in en door de onderzoekspraktijk zelf; en hoe prestaties zouden kunnen werken als een modus van afleren, het verkennen van zorg en kwetsbaarheid als alternatieven voor het paradigma van meesterschap in onderzoek.

– Hoe kunnen de kunsten reageren op systemisch geweld en onderdrukking?
– Hoe werken systemen van onderdrukking - kolonialisme, kapitalisme, racisme - in het (uitvoerend) lichaam?
– Hoe kunnen theater en dans een rol spelen in processen van dekolonisatie?
– Hoe werkt kolonialisme in relatie tot de kennis die we produceren in theater- en dansopleidingen en onderzoek? 
– Hoe kan een radicaal inclusieve theater- en danspraktijk worden uitgevoerd?
– Welke technieken, methoden en vaardigheden gebruiken kunstenaars, docenten en creatieve producenten om een inclusieve praktijk te creëren?
– Hoe kunnen verschillende groepen op hun eigen voorwaarden deelnemen aan artistiek onderzoek?
– Hoe verhouden de kunsten zich tot activisme en de beweging naar een sociaal rechtvaardige wereld?
– Hoe kunnen de kunsten werken aan het veranderen van de ongelijke verdeling van middelen, lijden en vreugde?
– Hoe werkt witte suprematie op het gebied van theater en dans? 

Werk binnen dit thema kan een breed scala aan praktijken en onderwerpen omvatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Anti-onderdrukkende benaderingen van voorstelling en facilitering: antiracistisch, dekoloniaal, queer, intersectioneel feministisch, anti-ableistisch 
 • Inclusie in theater- en danseducatie
 • Vragen over toestemming, schade, vertrouwen en risico's in de uitvoeringspraktijk
 • Benaderingen voor het ongedaan maken of afleren van structurele ongelijkheid in de kunsten
 • Intergenerationele performance; empowerment van jongeren; ageisme 
 • Praktijken van genezing, veerkracht en overleving in de context van systemische onderdrukking en geweld
 • Geestelijke gezondheid in kunst en sociale rechtvaardigheid; reageren op de psychologische en somatische schade als gevolg van racisme, homofobie, transfobie, ableisme etc.    
 • Alternatieven voor paradigma's van beheersing in onderzoek: niet-weten, zorg, kwetsbaarheid.
 • Relatie tussen de kunsten en democratie
 • Sociale veiligheid in de kunsten: het creëren van veilige(re) en/of moedige(re) ruimten
 • Trauma-geïnformeerde praktijken in de kunsten
 • Decentrering van het Eurocentrisme in theater- en dansgeschiedenissen en -pedagogie; op de voorgrond plaatsen van inzichten uit kunst, wetenschap en kennissystemen van de Black and Global Majority art
 • Hoe onderdrukking wordt uitgeoefend in kunst, onderwijs en het dagelijks leven: epistemische uitwissing; toe-eigening; microagressie, etc.
Delen