Onderzoeksthema's

Het Lectoraat van de Academie voor Theater en Dans is bezig met het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma wat gebaseerd is op 4 thema's: 

We zien deze thema's als vloeiend en dynamisch, en we zijn vooral geïnteresseerd in waar ze elkaar overlappen en kruisen. Het doel van de thema's is niet om het onderzoek dat plaatsvindt aan de ATD top-down proberen te bepalen, maar om aandachtsgebieden aan te reiken voor het onderzoeksprogramma en om te fungeren als een uitnodiging voor onderzoekers om elkaar te ontmoeten op basis van gedeelde interesses. Voor ons markeren de thema's urgenties en vragen die van belang zijn voor onderzoekers, kunstenaars in het hedendaagse werkveld en bredere gemeenschappen. Wij erkennen de manier waarop taal leeg kan worden als bepaalde "sleutelwoorden" of thema's deel gaan uitmaken van een dominant discours. Als zodanig streven wij ernaar de termen van ons eigen denken in vraag te stellen om op integere wijze bij te dragen tot het onderzoek ervan. 

In de context van hernieuwde publieke en politieke twijfel over de waarde van de kunsten, draagt het lectoraat bij aan het begrip van waarom de kunsten ertoe doen en voor wie. Het laat zien hoe specifieke kennisproductie in de kunsten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen zoals inclusie en (on)gelijkheid; klimaatcrisis, rouw en verlies. We willen echter ook platforms bieden voor een kritisch debat over instrumentele en neoliberale benaderingen van kunstonderzoek: ter ondersteuning van het ter discussie stellen van modellen waarin de verantwoordelijkheid voor sociale verandering wordt doorgeschoven van overheden naar kunstenaars. 

– Hoe onderzoeken de kunsten de urgente vragen van onze tijd?
– Hoe kunnen de kunsten inspelen op de urgentie van sociale verandering zonder louter een instrument of middel te worden om een doel te bereiken?
– Hoe kunnen we de waarde, de impact en het transformatieve potentieel van deelname aan de kunsten op een meer subtiele en  open manier begrijpen?
– Hoe vinden de kunsten nieuwe werelden en manieren van leven uit - individueel en collectief?

Delen