Creative Producing development

DAS Research heeft de opdracht om bij te dragen aan de versterking van onderzoek in het onderwijs. In bijzonder door de evaluatie van het theorieonderwijs in de bacheloropleidingen, het stimuleren van de samenhang tussen onderzoek in bachelors en masters en het doorontwikkelen van de masteropleidingen.

DAS Graduate School, verbonden aan de Academie voor Theater en Dans, ontwikkelt een nieuwe master opleiding: Creative Producing - Creative Entrepeneurship in the Arts. De master is beoogd als een interdisciplinaire, tweejarige parttime opleiding en richt zich op professionals uit het kunstenveld die zich willen ontwikkelen tot Creative Producer. Voorafgaand aan de start van de master DAS Creative Producing organiseren wij in proefmodules voor deelnemers uit alle kunstdisciplines. 

Modules

De eerste module ‘Producing the Future’ wordt in 2016/2017 ontwikkeld en geleidt door DJ, programmeur en tentoonstellingsmaker Juha van ’t Zelfde. Van ’t Zelfde is artistiek directeur van het productiehuis Lighthouse in Brighton en gebruikt in deze module zijn eigen werkwijze als kader en, samen met de deelnemers, toetsen dit aan de actuele praktijk.

Aan de hand van theorie, lezingen, case studies, peer-learning en individuele coaching, bespreekt Van ’t Zelfde vanuit een economische invalshoek op welke manier de ontwikkelingen in de samenleving van invloed zijn op de professionele praktijk van de Creative Producer.

Lees hier de modulebeschrijving of download de CALL.

De tweede proefmodule start in september 2017. Anne Breure, artistiek directeur Veem Huis voor Performance cureert het eerste blok van de proefmodule 'Context' (najaar 2017). De module ‘context’ onderzoekt de context waarin de producent het werk van kunstenaars plaats.

Het eerste blok van de module staat in het teken van kunst en politiek. In het kader van de module worden verschillende lezingen georganiseerd met thema’s als kunst, diversiteit, sociale en culturele antropologie, kunst en sociologie en rechtsgeleerdheid.

Symposia Creative Producing

De Academie voor Theater en Dans is al langer bezig met een onderzoek naar het produceren in de podiumkunsten en de ontwikkeling van een masteropleiding. Er zijn reeds diverse symposia georganiseerd op het gebied van Creative Producing.

Delen