Het Transitiebureau

Het Transitiebureau is een plek waar denkers en makers uit de theatersector samenkomen en zich gezamenlijk buigen over de vraag wat voor rol de kunsten in de 21ste eeuw spelen en zouden moeten spelen in de samenleving. Vanuit haar expertise over theater legt het verbindingen met andere domeinen. Het Transitiebureau is een vloeibaar instituut dat zich doorlopend ontwikkelt en manifesteert in samenwerking met andere instellingen en partners.
Het Transitiebureau uit zich niet in een vaste vorm, noch op een vaste plek, maar kan opduiken als lezing, gesprek, publicatie, expositie, theatrale manifestatie of kunstobject. Het Transitiebureau ziet ruimte voor nieuwe denkbeelden, werelden en perspectieven en voelt zich thuis in ‘transitieruimtes’ waar oude en nieuwe opvattingen langs elkaar schuiven. Het Transitiebureau ziet hier knooppunten van onze samenleving, waar vragen worden geformuleerd, waar het discours wordt ontwikkelt en waar alternatieven worden bedacht. Een jaar lang zijn er maandelijkse bijeenkomsten met gesprek, studie en gasten. Uit de werking van Het Transitiebureau komen individuele vervolgopdrachten voort.

Het Transitiebureau bestaat op dit moment uit Simon van den Berg, Anne Breure, Marijke Hoogenboom, Emke Idema, Anoek Nuyens en Lara Staal. Bekijk ook de projectwebsite transitiebureau.org 

Fair Practice Label

Op zaterdag 3 september 2016 organiseert Het Transitiebureau in samenwerking met Humberto Schwab tijdens Nieuwe Grond op het Nederlands Theater Festival een bijeenkomst rondom het Fair Practice Label. Het Fair Practice Label is gelanceerd door een groep kunstenaars uit België en is een poging om kunstenaars en andere actieven in de kunsten te beschermen tegen slechte werkomstandigheden, uitholling en om richtlijnen te ontwikkelen voor een eerlijke en duurzame praktijk. Reeds in april hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd met internationale collegae tijdens IETM

Nu minister Bussemaker middelen beschikbaar heeft gesteld om een Nederlandse variant van het Fair Practice Label te ontwikkelen, roepen wij iedereen op om met ons mee te praten en denken over waar wij samen als veld voor willen gaan staan. Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke code? Kunnen we samen een aantal ethische waarden en arbeidsvoorwaarden bepalen die een basis vormen voor de toekomst?
Lees hier het reportageverslag.

CULTUURPARLEMENT VAN DE LAGE LANDEN 2

Op zondag 4 september 2016 organiseren Het Transitiebureau en rekto:verso het Tweede Cultuurparlement van de Lage Landen, op het Nederlands Theater Festival. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn de subsidies voor de komende jaren verdeeld. Naast vreugde heerst er ook commotie: voeren we wel het juiste kunstbeleid?

We nodigen iedereen – van Brussel tot Amsterdam – uit om bij elkaar te komen, te discussiëren over mogelijke alternatieven en onze krachten te bundelen. Staan we achter dit beleid, dat ons opdeelt in winnaars en verliezers, dat de bestaansonzekerheid van kunstenaars en cultuurwerkers vergroot, dat niet uitgaat, zoals het Fonds formuleert, ‘van reputatie, maar van plannen’? Of zijn er betere manieren te bedenken om tot keuzes te komen en middelen te verdelen? Hoe nu verder? Lees de reportage.

Het Transitiebureau en rekto:verso

Het Transitiebureau maakte in samenwerking met rekto:verso de publicatie: Zwart-Wit Boek. Met een Nederlands-Vlaamse team bogen we ons de afgelopen maanden over de wereld van nu: wat zijn de meest prangende kwesties van deze tijd (Zwart) en wat kunnen we daaraan doen (Wit)? Wouter Hillaert en Lara Staal vormden een ijzersterke eindreactie. Onder andere Anoek Nuyens, Anne Breure, Merijn Oudenampsen, Christiaan Fruneaux, Edwin Gardner, Pascal Gielen, Dries Douibi, Michiel Vandevelde, Sarah Vanhee, Eva Sancho en Marijke Hoogenboom droegen bij aan dit nummer. Het is verkrijgbaar bij het lectoraat en digitaal te lezen op de website van rekto:verso.

Cultuurparlement van de Lage Langen 1

Op 7 februari 2016 organiseerde rekto:verso en Het Transitiebureau het Cultuurparlement van de Lage Landen: een live nagesprek bij de publicatie Zwart-Wit Boek. Pal op de grens van Belgie en Nederland deelden we een tiental constructieve voorstellen met iedereen die de nood voelt aan nieuwe pistes voor het culturele veld. Kunnen we samen de zeven voorstellen uit het witboek verder aanvullen met nog andere ideeën voor de culturele wereld van morgen? Welke wervende doorbraken vallen er te bedenken voor actuele knopen rond productie, presentatie, financiering, arbeid, draagvlak, uitstraling, educatie? Lees hier de voorstellen.

De agenda

De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (theater/kunsten)landschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden. 

De Agenda heeft twee doelen: één voor de lange termijn en één voor de kortere termijn. Op de lange termijn is De Agenda een plek van geëngageerde 'zelfreflectie', waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden over het (theater)landschap kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Op de korte termijn – in de aanloop van het nieuwe beleid voor 2017-2020 – worden de meest concrete geluiden en agendapunten gepresenteerd aan diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties. Nu eens in de vorm van een aanbevelingsbrief, dan weer in de vorm van een artikel of een publicatie op diverse podia en in (vak)bladen. Omgekeerd is een Agendabijeenkomst een ideale gelegenheid voor deze organisaties, raden en commissies om ideeën en plannen te toetsen aan een gevarieerd klankbord van kunstenaars en andere mensen die werkzaam zijn in de sector.
Lees de oproep van Tobias Kokkelmans, uitgesproken tijdens Radio Futura 2014.
Meld je aan voor de mailinglijst.

Bekijk ook deagenda.org

Verslag De Agenda #1 op 27 oktober 2014 in de Theaterschool Amsterdam.
Verslag De Agenda #2 op 1 december 2014 in Het Veem Theater in Amsterdam.
De Agenda #3 op 12 januari in RO Theater in Rotterdam.
De Agenda #4 op 16 februari in Frascati Theater in Amsterdam.
De Agenda #5 op 20 april in De Brakke Grond in Amsterdam.
De Agenda #6 op 26 mei bij SPRING Festival in Stadhuis Utrecht.
De Agenda #7 op 15 juni in Huis Oostpool Arnhem.
De Agenda XL op 12 september in Frascati Theater Amsterdam.

De Agenda XL in (digitaal) boekvorm doet verslag van de laatste bijeenkomst van De Agenda in 2015.

Radio futura

Samen met Theater Frascati, het Nederlands Theater Festival en de Theaterschool organiseert het Transitiebureau Radio Futura (10 t/m 27 september 2014). Een radiostation dat drie weken uitzendingenprogramma’s maakt over actuele politieke, economische, ecologische en culturele vraagstukken. Radio Futura is terug te luisteren via
Soundcloud.

Lees meer over de volledige programmering van Radio Futura.

From TINA to TAMARA

From TINA to TAMARA verzamelt een selectie van gesprekken die plaats hadden tijdens Radio Futura. Het boek is een uitgave van het DAS Research van de Theaterschool en Het Transitiebureau. Deze tijdelijke gemeenschap heeft na dertien radio uitzendingen vol gesprek, discussie en ontmoeting een rijkdom aan materiaal verzameld dat in dit boek beschikbaar wordt gemaakt, zodat het op andere plekken en door andere mensen verder gebruikt kan worden. Het zijn woorden en gedachtes waar wij moed, hoop en daadkracht aan ontlenen: Van TINA naar TAMARA. Van ‘There Is No Alternative’ naar ‘There Are Many And Real Alternatives’.

In het Online Magazine van Radio Futura zijn op 15 overzichtelijke pagina's alle fragmenten terug te luisteren met daarbij foto's, quotes en aanvullende achtergrondartikelen. Lees meer over de publicatie.

De boekpresentatie van from TINA to TAMARA vond plaats op dinsdag 23 juni in Frascati Theater Amsterdam.

installatie #1 uit de collectie kunst & samenleving

Het Transitiebureau produceerde ter gelegenheid van Radio Futura de installatie #1 uit de collectie Kunst & Samenleving. De installatie, bestaande uit een verzameling van uitspraken over kunst en samenleving, was te zien tijdens de uitzendingen van Radio Futura in Frascati 4 in Amsterdam en was daarna nog enige tijd te bewonderen in de hal van de Theaterschool. Installatie #1 werd ontworpen door Marthe Prins en gebouwd door het Decoratelier van de Theaterschool.

Delen