De Agenda XL

Na een bewogen seizoen, met acht bijeenkomsten van De Agenda in 2015 - van Rotterdam tot Arnhem - en maar liefst 400 individuele deelnemers, wilden we gezamenlijk afsluiten waar we zijn begonnen, in Amsterdam. In een extra lange sessie maakten we de balans op, blikten we terug én vooruit.
We vroegen ons af: wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Welke veranderingen hebben plaatsgevonden? Hoe ervaren we de rol en waarde van kunst in de samenleving? Ook stonden we stil bij een thema dat de laatste tijd steeds explicieter naar voren treedt, de zogenaamde ‘uitholling van de sector’. Wij zien met trots en enthousiasme dat De Agenda is uitgegroeid tot een informele structuur van mensen, ideeën en mogelijkheden.

De Agenda hangt niet aan de initiatiefnemers, maar is van iedereen die verlangt naar gezamenlijke uitwisseling – dwars door generaties en vakgebieden heen. Tijdens de Agenda XL engageerden zich een aantal deelnemers die in Arnhem een lokale versie van De Agenda hebben georganiseerd en door een ander groepje wordt op dit moment gesproken over verdere voortzetting op breed niveau. Na de fragmentering veroorzaakt door de bezuinigingen hebben we plots een instrument in handen om vanuit verschillende posities uit te wisselen en tot alternatieve ideeën te komen. Dus mocht er in de toekomst nood aan de man zijn, dan bestaat De Agenda. Met een razendsnel zelf-organiserend vermogen, een open communicatie en een directe invloed op het veld, de adviesorganen en de politiek.

Om jullie aan deze – onvoorspelbare – kracht ter herinneren, en misschien ook wel om jullie te verleiden De Agenda niet te vergeten, bieden we jullie dit boekje aan, een verslag van de ‘voorlopig laatste’ Agenda bijeenkomst in Amsterdam. 

De Agenda is een vanuit de sector zelf geïnitieerde reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van de podiumkunsten in Nederland, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden. De Agenda is een plek van geëngageerde ‘zelfreflectie’, waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Vanuit de agenda ontstaan op organische wijze kleinere allianties die het veld, diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Delen