Oproep tot het indienen van aanvragen Regeling ATD-beurzen voor docenten en onderzoekers 2023-24

Gepubliceerd op

Deadline: 1 mei 2023

De Academie voor Theater en Dans nodigt docenten uit om aanvragen in te dienen voor de tweede ronde van de ATD Teacher-Researcher Fellowships Scheme.

Voor het schooljaar 2023-24 kent de Academie 1 x een Teacher-Researcher Fellowship toe waarmee 1 x een docent-onderzoeker gedurende 1 jaar, van september 2023 - september 2024, 1 dag per week een onderzoeksproject kan uitvoeren dat direct verband houdt met kunsteducatie aan de ATD. De Fellow krijgt ook supervisie en begeleiding van het Lectoraat.

Het is ook mogelijk om als duo te solliciteren waarbij elke docent gedurende 1 jaar 0,5 dag per week betaald krijgt, of het equivalent hiervan.

Onderzoek is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze regeling is bedoeld om leraren-onderzoekers tijd, steun en structuur te bieden om onderzoek te doen dat een directe impact heeft op de onderwijsontwikkeling en ten goede komt aan de leerlingen.

Fellowshipprojecten moeten een duidelijke output opleveren - uiteengezet in het aanvraagformulier - om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis wordt overgedragen aan het onderwijs en dat de resultaten van het onderzoek effectief worden gedeeld met anderen (leraren, studenten, professionals uit het veld, een breder publiek). De resultaten moeten passen bij de vragen en methoden van het onderzoek - bijvoorbeeld workshops, een nieuwe onderwijsmethode, curriculumontwerp, voorstelling, film, installatie, publicatie enz. De overdracht van onderzoek kan het testen van een nieuwe cursus inhouden, het verbeteren van een bestaande cursus of het gebruik van het onderzoek als lesmateriaal, enz.

 

Wat is onderzoek aan de ATD?

Kunstenaars en andere creatieve professionals hebben goede redenen om gemengde gevoelens te hebben over het begrip 'onderzoek'.

De kennis die voortkomt uit de kunsten - en meer in het algemeen uit het lichaam en de zintuigen - wordt van oudsher niet naar waarde geschat en er is een erfenis van oude denkwijzen die theorie en praktijk van elkaar scheiden. In onderwijs en samenleving zijn er dominante vormen van kennis die worden beloond en erkend, en andere manieren van weten die dat niet zijn.

Het ATD Lectoraat gelooft sterk in de noodzaak van een grotere gelijkheid tussen verschillende manieren van denken en vormen van kennis.

Wij werken met een open definitie van onderzoek als een proces van onderzoek dat leidt tot inzichten die met anderen worden gedeeld.

Het ATD Lectoraat richt zich op praktijkonderzoek in de podiumkunsten: opgevat als onderzoek uitgevoerd in en door de praktijk, inclusief de praktijk van het lesgeven.

 

Voor wie?

Het ATD Teacher-Researcher Fellowships Scheme staat open voor aanvragen van alle huidige docenten aan de ATD inclusief Artistiek Leiders en docenten/coaches van voorbereidende opleidingen, Bachelors, Masters of 3e cyclus programma's.

 

Hoe solliciteren?

Download hetaanvraagformulier(Word)

Om te solliciteren dient u vóór 1 mei 2023 het volgende in te dienen bij Marilixe Beernink marilixe.beernink@ahk.nl:

  • Aanvraagformulier (in het Nederlands of Engels)
  • 1 x ondersteuningsbrief van een artistiek leider

Projecten moeten verband houden met onderwijs aan de ATD en ondersteund worden door de artistiek leider van ten minste één relevante afdeling/opleiding. Als de aanvrager een artistiek leider is, dan moet die een ondersteuningsbrief van een andere interne of externe partij overleggen die hun voorstel kan aanbevelen in relatie tot de criteria.

 

Selectieprocedure & criteria

Aanvragen worden beoordeeld door een selectiecomité bestaande uit de ATD-directeur, de Lector, het Hoofd Beleid en een docent-onderzoeker. Wij streven ernaar de succesvolle kandidaten medio mei 2023 te informeren.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Duidelijkheid van het projectvoorstel
  • Relevantie voor / potentiële impact op het onderwijs aan de ATD
  • Bewijs van onderzoekservaring van de docent en capaciteit om onafhankelijk onderzoek te verrichten
  • Haalbaarheid: de docent heeft tijd om het onderzoek uit te voeren in relatie tot andere verplichtingen
  • Aansluiting bij de thema's van het ATD Lectoraat

 

Meer informatie over de ATD Teacher-Researcher Fellowships 2022-23

In 2022-23 zijn de ATD Teacher-Researcher Fellowships toegekend aan

Carly Everaert (Scenografie) voor haar project "Creating spaces for other(ed) bodies", om haar onderzoek naar theaterontwerppraktijken door de lens van intersectionaliteit voort te zetten en te ontwikkelen - met behulp van een samenwerkingsmethode om nieuw cursusmateriaal te creëren over uitvoeringspraktijken vanuit een zwart, trans/queer en disability justice perspectief.

Roos van Berkel (ECD) en Esther Snelder (Mime) voor hun project "Perceiving Counterforce": een interdisciplinair onderzoeksproject tussen mime en dans dat de perceptie en ambiguïteit van tegenkracht onderzoekt door middel van woord, beeld en beweging. Door middel van studio-gebaseerd onderzoek en interviews onderzoekt het duo het performatieve concept van "tegenkracht" en ontwikkelt het een curriculum door middel van een essay/boekje en een workshop.

In maart 2023 wordt ook een informatiebijeenkomst gehouden voor potentiële kandidaten. Details n.t.b.

Delen