Het Zorg en Advies Team van de ATD is een multicultureel en multidisciplinair team. We zijn streven naar welzijn van de ATD-gemeenschap. In dit streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, gaan we ermee akkoord de rechten en gevoeligheden van alle studenten en docenten te respecteren.

Waar Zorg en Advies bij ondersteunt

Studentdecanen

Studievertraging/nbsa/propedeuse, financiën, verzekeringen, studeren met functiebeperking

De studentendecaan geeft informatie en advies en probeert samen met de student een antwoord of helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie.. De decaan kan daarbij ook doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten de hogeschool. Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk. 

Life coaches

Persoonlijke ontwikkeling, studiestress, planning etc.

Coaching is een vorm van 1-op-1 begeleiding waarbij in een vertrouwensvolle relatie en omgeving gewerkt wordt aan vragen of thema’s van de student. Het is de student zelf die de hulpvraag formuleert. De coach faciliteert het zelfoplossend vermogen van de student, door voornamelijk vragen te stellen en gedrag in het hier-en-nu te spiegelen en feedback te geven.

Psychologen

Psychologische, sociale en/of emotionele problemen

Studentenpsychologen bieden kortdurende hulp bij studieproblemen en / of persoonlijke problemen. De studentenpsychologen streven ernaar om korte een-op-een (niet-therapeutische) begeleiding te bieden om studenten te ondersteunen met studieproblemen en psychologische, sociale en / of emotionele spanningen die hun studie- en prestatievoortgang belemmeren.

Vertrouwenspersonen

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die ongewenst gedrag ervaart. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is gedrag van anderen richting jou waarbij jij je niet prettig of veilig voelt.

Fysio- en mensendiecktherapeuten

Blessures, houding en blessurepreventie

De fysiotherapeuten en mensendiecktherapeut zijn gespecialiseerd in de behandeling en revalidatie van dansblessures.

Het Zorg en Advies Team streeft ernaar de leden van de ATD-gemeenschap te begeleiden en bij te staan ​​bij zaken die betrekking hebben op fysiek, psychisch en emotioneel welzijn.​​​​​

Delen