Partners

Actief verbinding zoeken met de buitenwereld is een belangrijk onderdeel van de missie en visie van de 5 O’Clock Class. Sinds onze oprichting zijn wij als opleiding nauwe connecties aangegaan met organisaties in de professionele danswereld, met onderwijsinstellingen en met buitenschoolse culturele instellingen. Door deze samenwerkingen, de grote expertise die wij op het gebied van talentontwikkeling hebben opgebouwd én onze plaats binnen de Academie voor Theater en Dans, vervullen wij een unieke rol.

Wij weten jongeren van uiteenlopende culturen en achtergronden – afkomstig uit alle delen van Amsterdam en ver daarbuiten – te bereiken en geven hun de kans om zich in een breed scala aan hedendaagse dansvormen te bekwamen. De Academie voor Theater en Dans bereikt op die manier ook nieuwe doelgroepen, danstalenten die zich anders waarschijnlijk niet snel voor een officiële dansopleiding zouden aanmelden.

Als 5 O’Clock Class spelen wij voortdurend in op de ontwikkelingen en behoeften in het professionele dansveld in Nederland en daarbuiten. Binnen de professionele danswereld zijn wij intensieve samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende professionele kunstinstellingen op het gebied van dans en muziek.

Een goede balans tussen school en vooropleiding 5 O'Clock Class is zeer belangrijk.  Om deze reden is de 5 O'Clock Class diverse samenwerkingen aangegaan met middelbare scholen zoals:

Om de leerlingen van de 5 O'Clock Class nog beter van dienst te kunnen zijn in het vinden van de juiste balans tussen school en de 5 O'Clock hebben wij met het Gerrit van der Veen College en het IVKO een DAMU regeling. Door deze regeling krijgen de leerlingen van de 5 O'Clock Class voorrang in het schoolmatchingssysteem van Amsterdam. Ook zij-instromers krijgen voorrang.

Zoals op de site van Stichting DAMU staat vermeld:

'De Stichting DAMU werd in 2006 opgericht door de School voor Jong Talent (Den Haag) en het Gerrit van der Veen College (Amsterdam). Doelstelling van de stichting is het behartigen van de belangen van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs die in samenwerking met conservatoria en dansvakopleidingen (HBO) aangepaste curricula vormgeven, op basis van de zogenaamde DAMU-regeling, en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De DAMU-regeling biedt scholen – inmiddels zijn het er twaalf –  de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens).'

Delen