Partners

Actief verbinding zoeken met de buitenwereld is een belangrijk onderdeel van de missie en visie van de 5 O’Clock Class. Sinds onze oprichting zijn wij als opleiding nauwe connecties aangegaan met organisaties in de professionele danswereld, met onderwijsinstellingen en met buitenschoolse culturele instellingen. Door deze samenwerkingen, de grote expertise die wij op het gebied van talentontwikkeling hebben opgebouwd én onze plaats binnen de Academie voor Theater en Dans, vervullen wij een unieke rol.

Wij weten jongeren van uiteenlopende culturen en achtergronden – afkomstig uit alle delen van Amsterdam en ver daarbuiten – te bereiken en geven hun de kans om zich in een breed scala aan hedendaagse dansvormen te bekwamen. De Academie voor Theater en Dans bereikt op die manier ook nieuwe doelgroepen, danstalenten die zich anders waarschijnlijk niet snel voor een officiële dansopleiding zouden aanmelden.

Binnen de professionele danswereld zijn wij in 2016 intensieve samenwerkingsverbanden aangegaan met het toonaangevende moderne dansgezelschap Nederlands Dans Theater en met twee leidende festivals in de internationale urban-dansscene: Summerdance Forever en Juste Debout. Meer informatie hierover vind je hier over onder het kopje Studieprogramma.
 
Een al veel langer bestaande connectie is die met danstheatergezelschap Don’t Hit Mama.  Leerlingen van de 5 O’Clock Class werken regelmatig mee aan producties van dit gezelschap. Ook lopen diverse leerlingen uit de Peersgroep stage bij de Apollo Amsterdam Cheerleaders. Dit biedt hun een kans om zich op het meer commerciële werkveld te oriënteren. 

Voorts neemt de 5 O’Clock Class deel aan het platform Amsterdam Dansstad, dat streeft naar een innovatief en pluriform dansbeleid in de stad, en aan Platform Zuidoost, waarin alle culturele instellingen in Amsterdam-Zuidoost zijn verenigd. En tot slot maakt de 5 O’Clock Class deel uit van de Tafel van Talentontwikkeling, een initiatief van de Academie voor Theater en Dans, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Pakhuis de Zwijger.

Voor het aangaan van connecties binnen het basisonderwijs is Topscore Amsterdam, een initiatief van de gemeente Amsterdam, een belangrijke partner. Als pilot gaat de 5 O’Clock Class in het schooljaar 2016-2017 deelnemen aan het door Topscore Amsterdam ontwikkelde ‘Cheerleading Programma’, waarbij leerlingen uit de Peersgroep lessen verzorgen op 23 basisscholen. Voor hen is dit een goede kans om hun affiniteit met het lesgeven te onderzoeken, zodat zij straks een beter gefundeerde keus voor een dansvervolgopleiding kunnen maken.

Binnen het Voortgezet Onderwijs heeft de 5 O’Clock Class al jaren goede, intensieve samenwerkingen met diverse cultuurprofielscholen, waaronder het Bindelmeer College in Amsterdam-Zuidoost en het IVKO in Amsterdam-Zuid.

De 5 O’Clock Class steekt veel tijd en energie in het opbouwen en onderhouden van contacten met buitenschoolse culturele instellingen. Met als doel talentvolle jongeren kennis te laten maken met uiteenlopende dansstijlen én hen te laten proeven van de stimulerende en aanstekelijke sfeer waar onze opleiding om bekendstaat. 

Aanvankelijk lag hierbij het zwaartepunt op Amsterdam-Zuidoost, waar wij vaste partner zijn van het Bijlmer Parktheater en daarbinnen onder meer samenwerken met Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO), Krater Art & Community en Untold. 

Onder aanvoering van de nieuwe artistiek leiders Percy Kruythoff en Rahana Oemed wil de 5 O’Clock Class verbindingen aangaan met culturele instellingen in álle stadsdelen van Amsterdam en daarbuiten. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met Aslan Muziekcentrum en Theater de Meervaart (Amsterdam-West), Jake’s Dance Factory (Amsterdam-Oost), Kunstbende Noord-Holland, MOVES! Dance Warehouse (twaalf vestigingen in Nederland), Lindenberg – huis voor de kunsten en New Rootz (Nijmegen) en zelfs het National Institute of Arts op Sint-Maarten.

Delen