Naar inhoud
 

Aaanmelden DAMU regeling

meld je nu aan!

DAMU-regeling

Een goede balans tussen school en vooropleiding 5 O'Clock Class is zeer belangrijk.  Om deze reden is de 5 O'Clock Class diverse samenwerkingen aangegaan met middelbare scholen zoals:

Om de leerlingen van de 5 O'Clock Class nog beter van dienst te kunnen zijn in het vinden van de juiste balans tussen school en de 5 O'Clock Class hebben wij met het Gerrit van der Veen College en de IVKO School een Damu regeling. Door deze regeling krijgen de leerlingen van de 5 O'Clock Class voorrang in het schoolmatchingssysteem van Amsterdam. Ook zij-instromers krijgen voorrang.

De deadline voor aanmelden is: 25 februari 2022
De uitslag wordt op  26 februari 2022 bekend gemaakt.

Wat is DAMU?

De Stichting DAMU werd in 2006 opgericht door de School voor Jong Talent (Den Haag) en het Gerrit van der Veen College (Amsterdam). Doelstelling van de stichting is het behartigen van de belangen van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs die in samenwerking met conservatoria en dansvakopleidingen (HBO) aangepaste curricula vormgeven, op basis van de zogenaamde DAMU-regeling, en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De DAMU-regeling biedt scholen – inmiddels zijn het er twaalf –  de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens).

Delen
 

Aaanmelden DAMU regeling

meld je nu aan!