Theorie en praktijk

In de opleiding worden verschillende regietalen en –visies aangeraakt. Dit gebeurt in theoretische vakken zoals theater-, cultuur- en muziekgeschiedenis, voorstellings- en tekstanalyse, dramaturgie en filosofie. Daarnaast zijn er praktische maakblokken: projecten rondom hiphop, opera, hoorspel, architectuur, VR en andere kunstvormen. Je duikt in verschillende (interdisciplinaire) maakprocessen: wat is de werking van geluid en muziek? Van beeld en lichaam? Hoe werk je met spelers? Welke plek hebben wetenschap en onderzoek in jouw werk? Hoe hebben locatie en publiek invloed op je materiaal? Wie is je publiek? Je werkt met oude, nieuwe en zelfgeschreven teksten, of zonder tekst.

Het programma

De inhoud van het programma beweegt flexibel mee met de theaterwereld en wat daar wordt gezien als relevant of vernieuwend. In het curriculum wisselen kennismakingen met de werkwijze van verschillende docenten/theatermakers elkaar af.  Je krijgt les van gerenommeerde én jongere generaties theatermakers. Zo worden verschillende regietalen en –visies aangeraakt.

Gaandeweg leer je wat jouw persoonlijke regietaal is, wat je onderwerpen zijn en hoe jij wil werken. Tijdens je studie bezoek je theatervoorstellingen, musea en kunst in de openbare ruimte. Je ontwikkelt concepten en voert deze uit. Daarbij werk je nauw samen met andere studenten van de ATD: Scenografie, Productie Podiumkunsten, Design & Technologie, ATKA, Mime Opleiding. Het vierde jaar is helemaal gericht op individuele stages en het maken van twee eigen voorstellingen. Ook schrijf je je eigen afsluitende artistieke manifest.

Leren regisseren betekent leren een conceptueel idee naar een voorstelling te vertalen. Leren overzicht houden. Leren samenwerken met acteurs en een creatief team.  Je oefent hoe intuïtie en voorbereiding hand in hand gaan. Je analyseert hoe andere kunstenaars dit doen. Je leert je eigen denkpatronen te onderzoeken én die van anderen. Je leert hoe je in een samenwerking helderheid kunt  bewaren met het oog op het beste resultaat: de voorstelling.

Een degelijke theoretische basis is belangrijk. In de ochtenden krijg je daarom theoretische vakken zoals theater-, cultuur- en muziekgeschiedenis, voorstellings- en tekstanalyse, dramaturgie en filosofie: vakken waarin je je leert verhouden tot de wereld waarin je leeft. Het programma is erop gericht je een kennis- en ervaringsbodem aan te reiken waarmee je jezelf kunt positioneren in de praktijk en waardoor je je zelfstandig kunt door ontwikkelen. Ook zijn er beroepsvoorbereidende lessen waarin je jouw persoonlijke Cultureel Ondernemers Plan (COP) maakt.

Naast de theoretische ochtendvakken zijn de middagen gericht op praktische maakblokken. Je duikt in verschillende (interdisciplinaire) maakprocessen. Je bezoek theatervoorstellingen, musea en kunst in de openbare ruimte. Je ontwikkelt concepten en voert deze uit. Je leert telkens op een andere manier en vanuit andere vormen jouw eigenheid als regisseur in te zetten.

De klassen zijn klein de begeleiding is persoonlijk en intensief. Er zijn veel individuele gesprekken waar samen met de student besproken wordt hoe de studie verloopt en wat de leerdoelen zijn. Elk blok schrijf je een zelfevaluatie en tweemaal per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Ondanks dat het onderwijs sterk op de persoonlijke ontwikkeling van de regiestudent is gericht, staat complementariteit centraal: je bent pas regisseur als je goed kunt samenwerken, ieder vanuit de eigen discipline en kracht. Soms maak je theater vanuit jouw eigen fascinatie, soms werk je collectief samen, maar in vrijwel elk project werk je nauw samen met andere studenten van de ATD.

De Regie Opleiding vergt veel van de studenten. Er is veel eigen inzet en motivatie nodig, net als een grote zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid. Naast het verplichte onderwijsprogramma wordt regelmatig ook 's avonds gewerkt: er wordt gerepeteerd, concepten worden uitgewerkt, stukken gelezen en voorstellingen bezocht. Thuis, in het theater of op de school: vier of vijf actieve avonden per week is geen uitzondering. 

'Hedda', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Julian Maiwald

'Hedda', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Julian Maiwald

'Hedda', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Julian Maiwald

'Hedda', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Julian Maiwald

'Blasted', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Bart Grietens

'Blasted', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Bart Grietens

'Blasted', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Bart Grietens

'Blasted', regie: Rebekka Nilsson, fotograaf: Bart Grietens

'Woede', regie: Rebekka Nisson, fotograaf: Timna Tomisa

'Woede', regie: Rebekka Nisson, fotograaf: Timna Tomisa

'Woede', regie: Rebekka Nisson, fotograaf: Timna Tomisa

'Woede', regie: Rebekka Nisson, fotograaf: Timna Tomisa

Delen