Suze van Miltenburg

Suze van Miltenburg

Opleiding
Theaterdocent
Lichting
2015
Contact
Facebook

Suze maakt theater vanuit de grote behoefte haar nieuwsgierigheid vorm te geven. Ze is opgegroeid in Schalkwijk, een klein dorp bij Utrecht. Hier heeft ze een verlangen ontwikkeld om veel meer te ontdekken, de dingen om haar heen niet te nemen zoals ze zijn en verder te kijken dan de eerste oogopslag.

Suze ervaart een grote schoonheid in het ontdekken van een andere kant, een nieuwe mogelijkheid. Dit is precies de reden waarom zij les geeft en theater maakt. Ze wil mensen meenemen in de filosofie dat er niet slechts één mogelijkheid is. Mensen een nieuw perspectief bieden op het bekende om deze opnieuw te kunnen bekijken en ervaren.

Poging 2.0

Een beeldende performance i.s.m. Barbara van den Berg, Chris Rijksen en Karlijn Hamer

In mijn afstudeervoorstelling heb ik een performance gemaakt waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen het publiek en drie jonge kunstenaars. Zij creëren in het moment een beeld, geluid en beweging. Ik ben op zoek gegaan naar een ruimte waarin het publiek mee mag kijken naar de zoekende mens, zijn poging, verlangen en de mogelijkheid van de mislukking. Ik hoop hiermee de schoonheid zichtbaar te maken van de weg ergens naartoe waarin het niet direct gaat over resultaat.

Overige projecten

Een impressie van mijn projecten 2014-2015

Het Buurtcafé in de Amsterdamse Theaterschool: Een plek in school voor en door buurtbewoners en studenten. Een plaats voor ontmoeting

Ulrike Quade Company in samenwerking met Likeminds: Regie assistent en begeleider van de jongeren in het proces en tijdens de voorstelling DOCKLANDS. de voorstelling was te zien op Breaking Wall's in Frascati

Performance/productdesign

In samenwerking met twee studenten van ARTEZ ben ik op zoek gegaan naar waar performance en productdesign elkaar kunnen inspireren en versterken.

City of Wesopa; Fantaseren, creëren en spelen maar!

Een vormgevingsproject met kinderen vanuit het thema: Wat als er nog niets op de aarde zou zijn. We zijn samen gaan bouwen aan een vormgeving waar we vervolgens een theatrale presentatie in hebben gemaakt.

Terug naar lijst
Delen