Kunst, filosofie en sociologie

In de collectie van de bibliotheek kun je, naast boeken over theater, dans en podiumkunsten, ook terecht voor onderwerpen, die invloed hebben op en kunnen inspireren tot de wereld van het theater. 

Filosofie gaat over waarheid, begrip en rede. Kunst handelt over schoonheid, intuïtie en gevoel. Die grenzen zijn tegenwoordig aan het omkeren en verschuiven. Het denken over kunst maakt plaats voor het denken van de kunstenaar. Al eeuwenlang buigen filosofen zich over vragen naar persoonlijke identiteit.

Denk bijvoorbeeld aan boeken als Performance Philosophy (nieuwe inzichten over de fundamentele vraag hoe denken gebeurt en beschrijvingen van performance), Filosofen over het belang van Kunst (over dat kunst niet op zichzelf kan staan, maar te maken heeft met ideeën over onder andere waarheid en rationaliteit, gerechtigheid en religie) en Kijken, proeven, denken : essays over kunst, kritiek en filosofie (het kunstwerk wordt vaak als een passief object voorgesteld, maar heeft ingrijpende gevolgen voor ons begrip van kunst, voor kunstkritiek en voor de relatie tussen kunst en filosofie).  

Waarover spreken we, wanneer we het over identiteit hebben? Aan de hand van wat identiteit allemaal níet is, wordt in het boek Wat onze identiteit niet is voor een beweeglijker definitie gepleit. Hierbij wordt afgezien van de eendimensionale en polariserende invulling van het begrip, zonder het belang van identiteit, en ook nationale identiteit, te minimaliseren. 
In Het Nieuwe Westen lees je over een strijd om de sociale verbeelding van het Westen (van #Me Too-feministen, Black Lives Matter-activisten). Waar komt de behoefte aan erkenning vandaan? Waarin verschilt polarisatie van politiek? Hans Boutellier onderzoekt deze fascinerende strijd en zoekt het nieuwe Westen in termen van wederkerigheid en een bezield geloof in de democratische rechtsstaat.

Delen