Refelecteren op de inhoud

Aan de hand van objecten uit de collectie halen we maandelijks herinneringen op. We lichten een of meerdere publicaties of audiovisuele materialen uit en reflecteren op de inhoud van de collectie. Studenten en docenten zijn welkom om hieraan deel te nemen.

Delen