Heeft de bibliotheek na vijftig jaar een toekomst?

De afgelopen twee jaar heeft het leven zich grotendeels online afgespeeld. Hierdoor groeit de vraag over de waarde en toekomst van een fysieke handbibliotheek met als focus dans en theater. We vragen alumni om aan de hand van één van de twee onderstaande thema’s te reflecteren in de vorm van een essay.

Functie en toegankelijkheid
De bibliotheek van de Academie voor Theater en Dans is al vijftig jaar een handbibliotheek die intensief wordt gebruikt door allerlei studenten. Sommige studenten komen gericht voor een specifieke toneeltekst en anderen zijn juist op zoek naar inspiratie die door het struinen wordt aangewakkerd. Met de ontwikkelingen op digitaal niveau en de opkomst van Open Access artikelen, boeken en andere bronnen vraagt de bibliotheek zich af of deze functie van een handbibliotheek ook nog over vijftig jaar toekomst heeft? Hoe zou de ideale bibliotheek voor dans- en theatermakers in de toekomst eruit zien? Wat betekent kennisdeling en kennisoverdracht over een aantal decennia en via welke media zal dit worden uitgevoerd? Blijven boeken nog boeken?

Collectie en inhoud
De collectie van de bibliotheek van de Academie voor Theater en Dans is ontstaan uit verschillende Westerse collecties. Door de jaren heen is het curriculum van de opleidingen en interesses van studenten leidend geweest in het aanschafbeleid van de bibliotheek. Door de groeiende diversiteit onder studenten en medewerkers is de collectie steeds uitgebreid. Ook laten de Black Lives Matter beweging en Need for Legacy ons het belang zien van een inclusiever aanbod. We vragen de essayisten om te reflecteren op hun ideale collectie aan bronnen. Hoe kan de dans- en theaterbibliotheek bijdragen om de studenten een divers en inclusief aanbod te bieden? En hoe blijven we onszelf ontwikkelen om bewust naar onze brede geschiedenis en toekomst te kijken?

 

Delen