De praktijk van de docent

Conversations on Practice
Editie: De Praktijk van de Docent

De verschuiving van 'voor de klas staan' naar 'in de wereld staan'
 
De docent heeft een steeds belangrijkere plek in de samenleving. Docenten in het (kunst)onderwijs zoeken verbinding binnen die samenleving, slaan bruggen en openen waar mogelijk het gesprek. Onderwijs moet middenin de wereld staan en een docent moet niet alleen zijn vak maar ook het leven doceren.

Hoe verhouden deze ideeën zich tot de praktijk? Kan het onderwijs daadwerkelijk zo vrij en open zijn? Wat is het verschil tussen de tekentafel en het moment dat je daadwerkelijk dertig pubers voor je neus hebt?

Wij gaan hierover in gesprek met onder anderen Dorien Folkers (Maas).

Moderatoren: Jaïr Stranders en Kim van den Bemt (student Theaterdocent Verkort).

Delen