Theaterdocent Verkort voorgedragen voor Hogeronderwijspremie 2021

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten draagt het onderwijsteam van de opleiding Theaterdocent Verkort (TdV) voor voor de nieuw ingestelde Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021. De prijs wordt in maart 2021 uitgereikt aan drie onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en drie onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs die een voortreffelijke of bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. 

TdV is een tweejarige bachelor parttime-opleiding (start 2015), mede opgericht op initiatief van artistiek leider Corina Lok, die de steeds weer veranderende actualiteit in het centrum van het onderwijs plaatst. Dit leidt tot een sterk lerende gemeenschap van studenten, docenten en alumni gericht op ondernemerschap en innovatie. De opleiding staat in de voorhoede van onderwijsvernieuwing, krijgt een zeer positieve beoordeling van alumni en is inspiratiebron voor betekenisvol en innovatief (kunst)onderwijs.   

Voor alumni is TdV een kans om een hybride beroepspraktijk op te bouwen. Voor professionals die geen kunstvakopleiding volgden, al dan niet met een cultureel diverse achtergrond, is de opleiding een mogelijke toegang tot het Hbo-kunstonderwijs. 

TdV profileert zich door de volgende aandachtspunten:

  • de theaterdocent verenigt de kunstenaar, docent en ondernemer in één persoon;
  • het onderwijs wordt hier en nu bepaald door de voortdurende wisselwerking tussen de steeds veranderende eigen gemeenschap, de actualiteit en de beroepspraktijk;
  • het is een maatschappelijke noodzaak om te werken aan een inclusieve samenleving en daarmee aan een inclusieve opleiding. Onder meer door de onzichtbare archieven die de opleiding met zich meedraagt te omarmen en om een diverse populatie alumni toe te voegen aan een beroepspraktijk die nu voornamelijk wit en niet divers is.   
  • de student ontwikkelt eigenaarschap over diens eigen leren, wat ondersteund wordt door het Persoonlijk Ontwikkelpad (POP), een handvat voor zowel student als docenten;
  • flexibel onderwijs is een middel om tot onderwijsvernieuwing te komen die recht doet aan de diverse studentenpopulatie;
  • e-learning speelt een belangrijke rol, waartoe met de particuliere aanbieder Leerpodium een platform is ontwikkeld dat zowel individuele studenten, docenten als de gehele gemeenschap digitale ruimte geeft ter ondersteuning van het onderwijs;
  • de complexiteit van het volwassenenonderwijs leidt tot een voortdurende kritische reflectie op het onderwijs en de invulling daarvan door studenten en docenten.

Voor wie geïnteresseerd is binnen de AHK deelt TdV kennis en ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling via de openbare pagina van de eigen leeromgeving: TdV Xtra. Deze pagina is te bereiken via deze link.

Delen