Ben jij professioneel acteur, regisseur, mimespeler of performer en wil je leren werken met ongetrainde spelers? De opleiding Theaterdocent Verkort leidt je in twee jaar op tot docerend theatermaker. In dit tweejarige deeltijd programma behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid
(Bachelor of Education) en ben je startbekwaam om les te geven in het zeer diverse (educatieve) werkveld van de theatermaker. Op basis van je praktijk krijg je twee jaar vrijstelling. Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Kunstenaar en pedagoog ineen

Wij gaan ervan uit dat je als theaterdocent pedagogisch en artistiek het meeste voor elkaar krijgt, als je de ander met jouw eigen noodzaak, fascinatie en nieuwsgierigheid weet te voeden. Daarom is er in het curriculum veel aandacht voor de ontwikkeling van je eigen kunstenaarschap én docentschap, plus de verbinding daartussen.

Onze studenten zijn theaterprofessionals. Mensen met een eigen bagage die tijdens de opleiding door bouwen op wat ze al beheersen en weten.

Praktijkgericht

Onze opleiding is mede daarom praktijkgericht. We werken met het principe ‘werkend leren en lerend werken’. Je kunt als professional je werkpraktijk (minimaal 1 dag per week) en je studie combineren. We gebruiken leermethodes als (praktijk)coaching en intervisie. Er is ruimte voor eigen onderzoek en experiment.
We leiden je op tot een veelzijdige eigenzinnige theatermaker met als doel: de ander in beweging brengen! Je weet een link te leggen tussen de vragen van deze tijd, de actualiteit en jouw eigen werkpraktijk en passie voor het theatervak. Je ontwikkelt een eigen visie op theater en kunstonderwijs. Je neemt zelf artistieke initiatieven en weet je weg te vinden in de veelomvattende beroepspraktijk. Je ziet en benut kansen binnen en buiten de artistieke sector.
Bij de start van de opleiding is het verplicht een praktijkplek van minimaal 1 dag per week te hebben.

Docerend theatermaker en creator

Het programma rust op twee pijlers: docerend theatermaker en creator.

  • Als docerend theatermaker koppel je artisticiteit aan overdracht. Je weet artistieke ideeën vorm te geven en uit te voeren op verschillende locaties, in verschillende pedagogische situaties en met verschillende doelgroepen.
  • Als creator zie je kansen en weet je deze te benutten. Je kunt binnen verschillende werkvelden projecten initiëren en opzetten, partners vinden en verbindingen leggen.

Opleidingsgegevens

Artistieke leidingCorina Lok
Bureau onderwijsJolien Scholte
Studielast240 studiepunten (inclusief twee jaar vrijstelling)
Lestijdenmaandag van 10.00-21.00 uur, 4/5 weekends per jaar
Studieduur2 jaar deeltijd
VoertaalNederlands
CROHO-code34745 (B Docent Theater)
GraadBachelor of Education (BEd)
Delen