Naar inhoud
 

Open dag 30 november 2024

Meld je nu aan!

Voor wie is deze opleiding?

Is een deeltijd opleiding theaterdocent iets voor jou? Ben jij professioneel acteur, regisseur, mimespeler of performer en wil je leren werken met ongetrainde spelers? De opleiding Theaterdocent Verkort leidt je in twee jaar op tot docerend theatermaker. In dit tweejarige programma behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid (Bachelor of Education) en ben je startbekwaam om les te geven in het zeer diverse (educatieve) werkveld van de theatermaker. Op basis van je praktijk krijg je twee jaar vrijstelling. Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Visie van de opleiding

We leiden in deze deeltijd opleiding theaterdocent zelfstandige theatermakers-docenten op wiens doel het is om andere mensen te inspireren en in beweging te brengen. Je werkt daarbij in voortdurende samenspraak met je omgeving en bent tegelijkertijd zowel pedagogisch, artistiek, sociaal, ambachtelijk als ondernemend actief.

Theatermaker-docenten richten zich specifiek op de ongetrainde speler. Zij spreken deze aan als medemaker en samen vanuit de eigenheid en capaciteiten van de speler ontwikkelen ze de voorstelling. De eigenheid en niet-professionaliteit van de medemakers dragen bij aan de uiteindelijke artistieke kwaliteit van het totaal.

Bij dit alles is het essentieel dat je de actualiteit weet te verbinden met je eigen praktijk en passie voor theater. Daarbij ontwikkel je ook een eigen perspectief op theater- en kunsteducatie. Vanuit die visie neemt je artistiek initiatief en navigeer je door het uitgestrekte landschap van de professionele praktijk. Dat doe je zowel binnen als buiten de kunstensector.

Kunstenaar en pedagoog ineen

Drie pijlers
Wij gaan er op de opleiding vanuit dat je als theaterdocent pedagogisch en artistiek het meeste voor elkaar krijgt, als je de ander met jouw eigen noodzaak, fascinatie en nieuwsgierigheid weet te voeden. Daarom is er in het curriculum veel aandacht voor de ontwikkeling van je eigen kunstenaarschap én docentschap, plus de verbinding daartussen.

Tijdens deze deeltijd opleiding theaterdocent trainen we je in een schat aan mogelijkheden van theatermaken. De focus ligt hierbij op het leren maken vanuit diverse bronnen en disciplines, zoals: materiaal, licht, geluid, kostuum, ruimte. En op diversie speelstijlen, zoals: tekst, fysiek theater en beweging.

Naast het artistieke en het pedagogische is Creatorschap de derde pijler van het programma. Binnen Creatorschap kijk je wat je signatuur is als maker-docent en hoe je dat signatuur communiceert met de praktijk. We kijken daarnaast naar relevante ontwikkelingen en de actualiteit van het veld. We kijken ook naar hoe je het artistieke praktisch kunt maken op een manier die past bij wie je bent als professional. Creatorschap is geen apart vak binnen het programma maar komt integraal in meerdere programmaonderdelen terug. Daarbij krijg je in het tweede jaar in aanloop naar het eindwerk, coaching die gericht is op Creatorschap.

Wie zijn de studenten van onze deeltijd opleiding theaterdocent

Onze studenten zijn theaterprofessionals. Mensen met een eigen bagage die tijdens de opleiding door bouwen op wat ze al beheersen en weten. Ons programma is daarom praktijkgericht. Onder het motto lerend werken en werkend leren combineren we het maandagprogramma, een dag vol artistieke en pedagogische input, met het werken op praktijkplekken. Deze plekken kunnen (deels) ook bestaan uit de plekken waar je werkzaam bent. Wat daarbij essentieel is, is dat een praktijkplek ten dienste moet staan van datgene wat je moet leren. We gebruiken werkvormen als (loopbaan) coaching en intervisie om je in je leren te ondersteunen.

Onze studenten hebben verschillende achtergronden en ze werken binnen verschillende uithoeken van het veld. Sommigen hebben veel ervaring als maker/performer. Andere hebben veel ervaring opgedaan binnen het theateronderwijs. We willen zoveel mogelijk ruimte bieden aan wat de studenten elkaar kunnen leren.

Praktijk

Theatermakers-docenten zijn verantwoordelijk voor theatervoorstellingen. Zij geven trainingen, cursussen en workshops. Zij ontwikkelen receptieve theaterprojecten voor gezelschappen en ontwikkelen programma’s voor diverse podia en festivals. De theatermaker-docenten zijn tevens werkzaam op scholen (in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar en hoger beroepsonderwijs): als theaterdocent, CKV docent, kunstcoördinator, of cultureel ondernemer. Daarnaast werken zij op theaterscholen, op centra voor de kunsten, bij theaterverenigingen en initiëren zij (sociaal) artistieke projecten, richten ze eigen gezelschappen op en (jeugd) theaterscholen. Dat wat een theaterdocent-maker het veld momenteel te bieden heeft kan rekenen op brede belangstelling van zowel de overheid als het publiek.

Lees verder over wat onze alumni na hun studie doen

Opleidingsgegevens

Artistieke leidingCorina Lok
Bureau onderwijsJolien Scholte
Studielast240 studiepunten (inclusief twee jaar vrijstelling)
Lestijdenmaandag van 9.00-21.00 uur, 6/7 weekends per jaar, 8 uur praktijk per week
Studieduur2 jaar deeltijd
VoertaalNederlands
CROHO-code34745 (B Docent Theater)
GraadBachelor of Education (BEd)
Delen
 

Open dag 30 november 2024

Meld je nu aan!