Eric Bregman

Eric Bregman

Opleiding
Design & Technologie
Lichting
2014
Specialisatie

1e Inspiciënt

Theater maak je niet alleen. Het gaat ook om alle mensen om een productie heen en daar ben ik als technicus ook dan onderdeel van. Dat vind ik belangrijk, het gaat namelijk niet allemaal vanzelf. De acteurs/spelers op toneel zijn vaak het 'plaatje' van de productie, maar kunnen gewoon niet zonder de vele mensen achter de schermen...

War Horse

Meelopen met de voorstellingsleider van de productie 'War Horse' van Joop van den Ende Theaterproducties is een heel interessante periode geweest. Tijdens dit tweede deel van 'mijn' afstudeerproject kreeg ik alles mee van de opstart van een buitenlandse productie die naar Nederland is gehaald. Met een uitstap naar de Berlijnse productie en met het team er vanaf dag één bij te zijn geweest, heb ik veel geleerd!

Scriptie 'Theater is...'
Stel: een theaterdocent heeft op de middelbare school het initiatief genomen om met een groep geïnteresseerde leerlingen een schooljaar lang een voorstelling te maken. Zijn doel is de leerlingen niet alleen enthousiast te krijgen voor de inhoud van de voorstelling maar ook voor alles wat er technisch en organisatorisch achter de schermen speelt.

Ook wil deze docent zijn leerlingen graag theoretische achtergrondinformatie geven, zodat ze beter begrijpen welke keuzes je in een voorstelling kunt maken en wat wel of niet goed uitpakt. Tenslotte is het de bedoeling dat leerlingen die verder aan de slag willen in het theatervak een goede basis meekrijgen voor een vervolgstudie.

Om deze doelen te bereiken gaat de docent op zoek naar goed lesmateriaal, dat niet zo diep gaat als veel van de beschikbare vakliteratuur maar wel breed genoeg is om met zijn leerlingen aan het werk te gaan. Hiervoor is de bundel ‘Theater =’  samengesteld, die gedurende het hele traject van het maken van een voorstelling is te gebruiken. Door de docent en eventuele hulpouders bij het opzetten en begeleiden van de productie. En door de scholieren als lesstof bij de praktische uitvoering. Door de modulaire opzet van ‘Theater =’ is er voor alle activiteiten die tijdens  het schooljaar langskomen een toegespitste set leerstof beschikbaar. De bundel bevat alle mogelijke Ingrediënten voor een typische middelbare schoolproductie. De vier hoofdonderwerpen bieden de docent een goede structuur voor de onderverdeling in groepjes en voor de taakverdeling. Afhankelijk van de grootte van de groep, de omvang van de voorstelling en het beschikbare budget, zijn deze onderwerpen naar keuze te gebruiken. Een onderwerp dat niet direct toepasbaar is op de situatie kan ook prima als verdiepingsinformatie dienen.

De scholieren moeten aan het begin van het theaterproject de keuze maken met welk onderdeel van de productie zij zich bezig gaan houden. Ze kiezen een richting en krijgen dan de betreffende hoofdstukken van ‘Theater =’ mee naar huis. De opzet van de bundel stimuleert de scholier ook om over de grenzen van de eigen module heen te kijken. Ze kunnen zich thuis inlezen en voor de extra geïnteresseerden is er de nodige verdiepingsinformatie beschikbaar.

Stage

Stage bij de producties:

'Aspects of Love' / 'Love Story' / 'War Horse' van Joop van den Ende Theaterproducties.

Terug naar lijst
Delen