Der Bau

Een afstudeerproject van Han Ruiz Buhrs, Adrian Linz en Anne van Buuren.
- Hoe leef je in transitie en word je één met je omgeving? -

Drie weken lang bezetten een groep makers en bouwers de Floshal in Amsterdam Oost: 900 vierkante meter pakhuis zonder enige opsmuk. Hier werken zij aan een doorlopende installatie waarin de individuele ervaring van de toeschouwer centraal staat. Dit onderzoek resulteert in een muzikale performance die gedurende drie dagen te bezoeken is op de aangegeven openingstijden.
 
- Als mens ben je constant in transitie, je verplaatst je van de ene naar de andere plek en moet je steeds weer verhouden tot je omgeving en je herinneringen. Het één worden met een nieuwe plek vormt je identiteit. Hoe kan je je binden aan een plek als je constant in transitie bent? Waar voel je je thuis, als je fluïde leeft? -

Concept: Han Ruiz Buhrs (scenografie), Adrian Linz (regie), Lautaro Hochman (compositie) Performers: Nora Ramakers, Nona Buhrs, Menzo Kircz, Saskia Wieser, Anna Lisa Grebe, Siebren Smink (gitaar), Teresa Costa (dwarsfluit), Mafalda Oliviera (bariton saxofoon) Productie: Anne van Buuren (productieleider), Eline Elbersen (assistent), Zita de Vos (assistent) Technische productie: Floris Vermist, Luca van Deurzen
 
Met dank aan: Marc Warning, Carry Hendriks, Quirine Racké & Helena Muskens, Bart Visser, Steven van Watermeulen, Wouter van Loon, Annebeth Vlietstra, Lois Maat, Bas de Bruijn, Frits van Driel, Gemma van Kruijsbergen, Fred Brinkhoff, Jacobine Oudijk
 
Met ondersteuning van: Academie voor Theater en Dans en AHK Interfacultaire projecten.
 
English version
 
A graduation project by Han Ruiz Buhrs, Adrian Linz and Anne van Buuren.
 
- How can you live in transition and be one with your environment? -
 
For three weeks a group of movers and shakers occupy the Floshal in the east of Amsterdam: 900 square meters of warehouse without any imagination. Here they work on an durational installation which is focused on the individual experience of the spectator. This research results in a musical performance that can be visited for three days during the indicated opening times.
 
- As a human being you are constantly in transition, you move from one place to another and you have to relate to your environment and your memories over and over again. Becoming one with a new place forms your identity. How can you commit to a place if you are constantly in transition? Where do you feel home, if you live fluidly? -

Concept: Han Ruiz Buhrs (scenography), Adrian Linz (director), Lautaro Hochman (composition) Performers: Nora Ramakers, Nona Buhrs, Menzo Kircz, Saskia Wieser, Anna Lisa Grebe, Siebren Smink (guitar), Teresa Costa (flute), Mafalda Oliviera (baritone saxophone) Production: Anne van Buuren (production manager), Eline Elbersen (assistant), Zita de Vos (assistant) Technical production: Floris Vermist, Luca van Deurzen

Thanks to: Marc Warning, Carry Hendriks, Quirine Racké & Helena Muskens, Bart Visser, Steven van Watermeulen, Wouter van Loon, Annebeth Vlietstra, Lois Maat, Bas de Bruijn, Frits van Driel, Gemma van Kruijsbergen, Fred Brinkhoff, Jacobine Oudijk

With support from: Academy of Theatre and Dance and AHK Interfacultaire projecten.

Year

2019

Back to list
Share