Deadline Applications: DAS Creative Producing

vrijdag 22 maart 2019
DAS Graduate School
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

Ben jij een projectleider, producent of zakelijk leider die werkzaam is in de kunstensector? De nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing is op zoek naar producenten die met nieuwe, innovatieve modellen en structuren een duurzame verbinding tot stand brengen tussen kunstenaars, publiek en financiers.

Deadline of Application: 22 maart 2019. Meer info
Download hier de Open Call

INFO AVONDEN
Op deze avonden geven we meer informatie over het curriculum, de toelatingsprocedure en de leeromgeving van DAS Graduate School. Stel je vragen aan artistiek leider Gwenoële Trapman, het kernteam, een coach of student.

De avonden zijn op: maandag 28 januari en dinsdag 26 februari
Meld je aan via: dasgraduateschool@ahk.nl; vergeet niet te vermelden welke avond je wil bijwonen.

DAS CREATIVING PRODUCING is een master voor:
# projectleiders, producent en zakelijk leiders die werkzaam zijn in de kunstensector. Zij hebben de ambitie om als creative producer de verbindende factor te zijn tussen kunstenaar, publiek en financiers.
# nieuwsgierige, flexibele, kritische, maatschappelijk betrokken en moedige dwarsdenkers met een activistische inslag.
# (toekomstige) producenten die bereid zijn om te produceren vanuit het belang van mede-eigenaarschap en duurzaamheid en actief vorm willen geven aan het kunstenlandschap.

Kijk voor meer informatie over het onderwijsprogramma, toelatingscriteria en selectieprocedure op onze site www.dascreativeproducing.nl.

Share