Programma met keuzeblokken

Wij leiden theaterdocenten op die hun eigen weg gaan in het brede veld van de beroepspraktijk. Om dat te kunnen doen, bieden we iedereen dezelfde vakmatige basis aan, waar vanuit je je kunt verdiepen door het kiezen van keuzeblokken. Deze keuzeblokken worden gegeven door inspirerende makers en docenten uit de praktijk.

Het studietraject

Alle studenten starten met een basisjaar. Hierin krijg je de voor dit vak noodzakelijke bildung: de basis voor je kunstenaar- en vakmanschap. Je krijgt lessen en projecten in basisvakken als spel, stem/zang, dans, muziek, theatergeschiedenis en theateroriëntatie. Je krijgt projecten theatermaken (vanuit kostuum, licht, verschillende bronnen, tekst) en start met de ontwikkeling van je artistieke en theaterpedagogische vaardigheden door het maken van individuele opdrachten met je klasgenoten als spelers.

Na het basisjaar volg je deels vast onderwijs in je leerjaar, en kun je twee keer in het jaar kiezen tussen verschillende keuzeblokken die je gezamenlijk met studenten uit het 2e, 3e en 4e leerjaar volgt. In het vaste onderwijs per leerjaar krijg je projecten waarin de verbinding tussen jouw kunstenaar- en docentschap centraal staat. Je krijgt input via gezamenlijke theatermaakprojecten en gaat ook steeds zelfstandiger aan de slag met spelers van buiten de opleiding.

Daarnaast wordt je kennis en visie gevoed door lessen filosofie, creatorschap en theatergeschiedenis waarin veel ruimte is voor eigen onderzoek. De gezamenlijke keuzeblokken voor 2e en 3e jaars worden gegeven door makers van groepen die zijn gespecialiseerd in het werken met ‘daily life experts’, zoals DEGASTEN, productiehuis Flow, The Turnclub, Sir Duke en de educatieafdeling van ITA. Daarnaast kun je ook kiezen tussen lessen maken vanuit mime en dans, plus verschillende (fysieke) spellessen.

Aan het begin van je vierde leerjaar start je vanuit je eigen afstudeerplan met verschillende stages en projecten. Je voert minimaal een van deze onderdelen in het buitenland uit.

Samengevat

  • De opleiding werkt vanuit differentiatie.
  • Zorgt dat jouw ontwikkeling centraal staat.
  • We creëren veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en bijsturing.
  • We vertrekken vanuit de verbinding tussen theater en de wereld om ons heen.

Kosten

Sloot je eerder een relevante bachelor af maar bezit je geen bevoegdheid in het onderwijs, dan betaal je het  reguliere collegegeld. Mogelijkerwijs kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Delen